Quyết định số 01/2024/QĐ-UBND ngày 09 tháng 5 năm 2024 của Ủy ban nhân dân huyện Tân Biên ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra huyện Tân Biên.

Thứ hai - 13/05/2024 09:06 38 0

Thực hiện Quyết định số 977/QĐ-TTg ngày 11 tháng 8 năm 2022 phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân”; Kế hoạch số 200/KH-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện Tân Biên thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” trên địa bàn huyện Tân Biên; Công văn số 1850/UBND-TP ngày 04 tháng 8 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện về việc thông cáo báo chí về văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn huyện Tân Biên, Thanh tra huyện ra Thông cáo báo chí về văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân huyện ban hành như sau:

I. Văn bản 1: Quyết định số 01/2024/QĐ-UBND ngày 09 tháng 5 năm 2024 của Ủy ban nhân dân huyện Tân Biên ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra huyện Tân Biên.

1. Hiệu lực thi hành: từ ngày 17 tháng 5 năm 2024 và thay thế Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân huyện Tân Biên ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra huyện Tân Biên.

2. Sự cần thiết, mục đích ban hành: 

- Sự cần thiết: nhằm sửa đổi, bổ sung Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra huyện Tân Biên phù hợp với Thông tư số 02/2023/TT-TTCP ngày 22 tháng 12 năm 2023 của Tổng Thanh tra Chính phủ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Thanh tra huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương và Hướng dẫn số 563/HD-UBND ngày 29 tháng 02 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra huyện thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Cơ sở pháp lý:

+ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019.

+ Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

+ Thông tư số 02/2023/TT-TTCP ngày 22 tháng 12 năm 2023 của Tổng Thanh tra Chính phủ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Thanh tra huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương;

+ Quyết định số 10/2022/QĐ-UBND ngày 05 tháng 4 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Quy định về quản lý, tổ chức bộ máy biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người quản lý doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh; Quyết định số 40/2023/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý tổ chức bộ máy biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người quản lý doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 10/2022/QĐ-UBND ngày 05 tháng 4 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh.

3. Nội dung chủ yếu:

- Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra huyện Tân Biên gồm có 5 Điều:

+ Điều 1: quy định về vị trí và chức năng.

+ Điều 2: quy định về nhiệm vụ và quyền hạn.

+ Điều 3: quy định về cơ cấu tổ chức.

+ Điều 4: quy định về biên chế.

+ Điều 5: quy định về tổ chức thực hiện.

 • Một số nội dung mới của quy định:

+ Về vị trí, chức năng của Thanh tra huyện Tân Biên: bổ sung thêm chức năng: giúp UBND huyện quản lý nhà nước về công tác tiếp công dân và phòng chống tiêu cực.

+ Về nhiệm vụ và quyền hạn: bổ sung thêm nhiệm vụ:

 • Dự thảo chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; dự thảo các văn bản khác khi được giao.
 • Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan thuộc quyền quản lý của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện trong việc giải quyết khiếu nại; kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện hoặc kiến nghị người có thẩm quyền áp dụng biện pháp cần thiết để chấm dứt vi phạm, xem xét trách nhiệm, xử lý đối với người có hành vi vi phạm pháp luật về khiếu nại.

+ Về cơ cấu tổ chức của Thanh tra huyện Tân Biên:

 • Điều chỉnh số lượng Phó Chánh Thanh tra huyện còn 01 (theo quy định của trước đây là không quá 02 Phó Chánh Thanh tra huyện).
 • Bổ sung thêm quy định: Tổ chức Thanh tra huyện phải bảo đảm đáp ứng các tiêu chí như các phòng chuyên môn, nghiệp vụ khác thuộc Ủy ban nhân dân huyện theo quy định của pháp luật về chính quyền địa phương; bảo đảm đủ điều kiện để thực hiện chức năng, nhiệm vụ về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và các nhiệm vụ khác theo quy định.

+ Về Biên chế: bổ sung thêm quy định về cơ sở để xem xét giao biên chế: căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, danh mục vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức được cấp có thẩm quyền phê duyệt, hàng năm Thanh tra huyện chủ trì, phối hợp với Phòng Nội vụ xây dựng kế hoạch biên chế công chức của Thanh tra huyện theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm thực hiện nhiệm vụ được giao, trình cấp có thẩm quyền xem xét giao biên chế.

+ Về Tổ chức thực hiện: nhằm đảm bảo về nội dung, ổn định trong một thời gian dài khi có sự thay đổi về cơ sở pháp lý, các quy định về cơ cấu, tổ chức bộ máy đã bổ sung thêm quy định:

 • Những nội dung không được quy định tại Quy định này thì được thực hiện theo các quy định pháp luật hiện hành.
 • Trường hợp các quy định viện dẫn trong Quy định này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế các quy định đó.

II. Văn bản 2: không có.

Nguồn tin: Thanh Tra huyện Tân Biên:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập79
 • Máy chủ tìm kiếm3
 • Khách viếng thăm76
 • Hôm nay51,591
 • Tháng hiện tại202,167
 • Tổng lượt truy cập5,507,836
hoc tap va lam theo
cong khai minh bach
gop y du thao
hop thu dien tu
cong bao tay ninh
Hỏi đáp trực tuyến
Thi hành pháp luật
Cổng Thông Tin Pháp Điển
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây