STT
Số kí hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu
File đính kèm
1
Số kí hiệu:01/2020/QĐ-UBND
Ngày ban hành:27/10/2020
Quyết định
Quyết định về việc bãi bỏ Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND ngày 12/06/2014 của Ủy ban nhân dân huyện Tân Biên ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ
File đính kèm:
2
Số kí hiệu:01/2020/NQ-HĐND
Ngày ban hành:24/06/2020
Nghị quyết về việc giao Ủy ban nhân dân huyện quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm C trên địa bàn huyện Tân Biên
Nghị quyết về việc giao Ủy ban nhân dân huyện quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm C trên địa bàn huyện Tân Biên
File đính kèm:
3
Số kí hiệu:136/QĐ-UBND
Ngày ban hành:08/01/2020
Quyết định
Quyết định về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện hết hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực một phần năm 2019
File đính kèm:
4
Số kí hiệu:01/2019/QĐ-UBND
Ngày ban hành:17/07/2019
Quyết định
Quyết định về việc bãi bỏ các quyết định quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân huyện Tân Biên ban hành quy chế công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn huyện Tân Biên.
File đính kèm:
5
Số kí hiệu:13/NQ-HĐND
Ngày ban hành:21/06/2019
Nghị Quyết
Về kết quả giám sát công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ trên địa bàn huyện Tân Biên
File đính kèm:
6
Số kí hiệu:12/NQ-HĐND
Ngày ban hành:21/06/2019
Nghị Quyết
Nghị Quyết về việc Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2018
File đính kèm:
7
Số kí hiệu:01/2018/NQ-HĐND
Ngày ban hành:27/08/2018
Nghị Quyết
Miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Tân Biên khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
File đính kèm:
8
Số kí hiệu:06/NQ-HĐND
Ngày ban hành:26/08/2018
Nghị Quyết
Về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2018
File đính kèm:
9
Số kí hiệu:05/NQ-HĐND
Ngày ban hành:26/08/2018
Nghị Quyết
xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Tân Biên khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Trần Văn Ghe
File đính kèm:
10
Số kí hiệu:04/NQ-HĐND
Ngày ban hành:26/08/2018
Nghị Quyết
xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Tân Biên khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với bà Đoàn Thị Minh Thanh
File đính kèm:
11
Số kí hiệu:03/NQ-HĐND
Ngày ban hành:26/08/2018
Nghị Quyết
Miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Tân Biên khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với bà Nguyễn Thị Thanh
File đính kèm:
12
Số kí hiệu:02/NQ-HĐND
Ngày ban hành:26/08/2018
Nghị Quyết
Miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Tân Biên khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Thanh Sơn
File đính kèm:
13
Số kí hiệu:01/NQ-HĐND
Ngày ban hành:26/08/2018
Nghị Quyết
Miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Tân Biên khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
File đính kèm:
14
Số kí hiệu:11/NQ-HĐND
Ngày ban hành:15/03/2018
Nghị Quyết
Về điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách huyện năm 2017
File đính kèm:
15
Số kí hiệu:177/QĐ-UBND
Ngày ban hành:31/01/2018
Quyết định
Ban hành Quy trình tiếp công dân tại trụ sở Ban Tiếp công dân huyện Tân Biên
File đính kèm:
16
Số kí hiệu:05/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành:27/03/2017
Quyết định
Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tân Biên
File đính kèm:
17
Số kí hiệu:03/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành:24/03/2017
Quyết định
Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Tân Biên
File đính kèm:
18
Số kí hiệu:03/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành:24/03/2017
Quyết định
Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Tân Biên
File đính kèm:
19
Số kí hiệu:02/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành:21/03/2017
Quyết định
Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Tân Biên
File đính kèm:
20
Số kí hiệu:01/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành:20/03/2017
Quyết định
Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ,. quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tân Biên
File đính kèm:
21
Số kí hiệu:02/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành:21/07/2016
Quyết định
Sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND ngày 23/9/2015 của UBND huyện Tân Biên ban hành Quy chế về công tác thi đua khen thưởng
File đính kèm:
22
Số kí hiệu:53/2015/QĐ-UBND
Ngày ban hành:09/10/2015
53/2015/QĐ-UBND
Nguyễn Mạnh Hùng
File đính kèm:
23
Số kí hiệu:33/2015/TT-BCA
Ngày ban hành:20/07/2015
33/2015/TT-BCA
Trần Đại Quang
File đính kèm:
24
Số kí hiệu:175/QĐ-UBND
Ngày ban hành:26/01/2015
175/QĐ-UBND
Chủ tịch UBND huyện
File đính kèm:
25
Số kí hiệu:02 /2014/NQ-HĐND
Ngày ban hành:27/06/2014
02 /2014/NQ-HĐND
Chủ thich HĐND huyện Nguyễn Văn Hồng
File đính kèm:
26
Số kí hiệu:01/2014/NQ-HĐND
Ngày ban hành:27/06/2014
01/2014/NQ-HĐND
Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Văn Hồng
File đính kèm:
27
Số kí hiệu:22/2014/TT-BTNMT
Ngày ban hành:05/05/2014
22/2014/TT-BTNMT
Bùi Cách Tuyến
File đính kèm:
28
Số kí hiệu:17/2014/TT-BTNMT
Ngày ban hành:21/04/2014
17/2014/TT-BTNMT
Nguyễn Mạnh Hiển
File đính kèm:
29
Số kí hiệu:155 /QĐ-UBND
Ngày ban hành:19/02/2014
155 /QĐ-UBND
Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Thông
File đính kèm:
30
Số kí hiệu:60/2013/QĐ-UBND
Ngày ban hành:19/12/2013
60/2013/QĐ-UBND
Phó Chủ tịch:Huỳnh Văn Quang
File đính kèm:
31
Số kí hiệu:45/2013/QH13
Ngày ban hành:29/11/2013
45/2013/QH13
Chủ tịch Quốc Hội: Nguyễn Sinh Hùng
File đính kèm:
32
Số kí hiệu:09/2013/TT-BXD
Ngày ban hành:07/01/2013
09/2013/TT-BXD
Nguyễn Trần Nam
File đính kèm:
33
Số kí hiệu:852 /QĐ-UBND
Ngày ban hành:05/09/2012
852 /QĐ-UBND
CHỦ TỊCH
File đính kèm:
34
Số kí hiệu:1238/QĐ-UBND
Ngày ban hành:09/04/2012
1238/QĐ-UBND
CHỦ TỊCH
File đính kèm:
35
Số kí hiệu:02/2012
Ngày ban hành:15/03/2012
02/2012
Nguyễn Văn Thông
File đính kèm:
Tìm kiếm văn bản
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập17
  • Hôm nay2,519
  • Tháng hiện tại46,956
  • Tổng lượt truy cập4,894,583
hoc tap va lam theo
cong khai minh bach
gop y du thao
hop thu dien tu
cong bao tay ninh
Hỏi đáp trực tuyến
Thi hành pháp luật
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây