THÔNG BÁO Lịch công tác tuần của Chủ tịch - các Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Biên (Từ ngày 07/11/2022 đến ngày 12/11/2022)

Thứ hai - 07/11/2022 16:23 1.849 0

 

 

Thời gian

Nội dung

Cơ quan mời

Địa điểm

Người thực hiện

Thứ hai

07/11/2022

08 giờ

Dự họp một số nội dung liên quan đến lĩnh vực đầu tư công tỉnh Tây Ninh (GM số 2878/GM-SKHĐT, ngày 02/11/2022)

ND 1: Triển khai và đẩy mạnh sử dụng hệ thống quản lý đầu tư công trên địa bàn tỉnh;

ND 2: Dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023 của tỉnh.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Hội trường lầu 2 – Sở Kế hoạch và Đầu tư

PCT Thanh

08 giờ

Dự “Ngày hội đại đoàn kết dân tộc” năm 2022 và kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2022)

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện

Khu di tích C51

PCT Trỗi

13 giờ 30

Dự Hội nghị “Ngày Pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2022” (Gm số 1456/GM-BCH, ngày 01/11/2022)

Ban Chỉ huy Quân sự huyện

Hội trường Đại đội BB105

Lãnh đạo UBND huyện

 

14 giờ

Họp CT, các PCT UBND huyện

Văn phòng HĐND và UBND huyện

Phòng họp UBND huyện

CT, các PCT

Thứ ba

08/11/2022

07 giờ

Họp Thường trực Huyện ủy

Văn phòng Huyện ủy

Phòng họp BTV.HU

CT

07 giờ 30

Dự tập huấn phổ biến kiến thức hội nhập kinh tế quốc tế năm 2022 (GM số 2546/GM-SCT, ngày 31/10/2022) – Phân công Lãnh đạo Phòng KTHT dự

Sở Công thương

Hội trường Sở Công thương

Lãnh đạo UBND huyện

07 giờ 30

Dự kiểm điểm tập thể Chi bộ Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện (TB số 91-TB/HU, ngày 27/10/2022)

Huyện ủy

Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện

Lãnh đạo UBND huyện

08 giờ

Dự Hội nghị tổng kết công tác thi đua – khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng năm 2022 Cụm BCHQS các huyện, thị xã biên giới (GM số 1455/GM-CTĐ, ngày 01/11/2022)

Cụm Thi đua BCHQS các huyện, thị xã biên giới

Hội trường BCH QS huyện

CT

08 giờ

Tham gia tập huấn nâng cao năng lực, chuyển đổi nhận thức, tư duy cho đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng NTM (GM số 4141/GM-SNN, ngày 02/11/2022)

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Hội trường A – Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

PCT Trỗi

10 giờ

Dự họp PCT UBND tỉnh cho ý kiến về Quyết định quy định điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ để tách khi đất thành Dự án độc lập trên địa bàn tỉnh (GM số 8482/GM-VP, ngày 07/11/2022)

Văn phòng UBND tỉnh

Phòng họp số 1 - Văn phòng UBND tỉnh

PCT Trỗi

13 giờ 30

Tham gia tập huấn phổ biến tuyên truyền kiến thức phòng vệ thương mại (GM số 2529/GM-SCT, ngày 28/10/2022)

Sở Công thương

Hội trường Sở Công thương

Lãnh đạo UBND huyện

14 giờ

Dự họp PCT UBND tỉnh cho ý kiến một số nội dung (GM số 8497/GM-VP, ngày 07/11/2022 – Trực tuyến)

ND 1: Bổ sung biên chế giáo viên hưởng lương từ NSNN năm học 2022 – 2023;

ND 3: Dự thảo Nghị quyết Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS giai đoạn 2022 – 2030;

ND 4: Dự thảo NQ quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn NSNN thực hiện CT MTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàntỉnh giai đoạn 2022 – 2025;

ND 5: Dự thảo NQ quy định chuẩn hộ nghèo tỉnh và chính sách hỗ trợ hộ nghèo đa chiều, hộ nghèo theo chuẩn hộ nghèo tỉnh, hộ làm NLN nghiệp có mức sống trung bình GĐ 2022 – 2025;

ND 6: Dự thảo NQ Quy định nội dung chi và mức chi tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực GD và ĐT trên địa bàn tỉnh.

Văn phòng UBND tỉnh

Phòng họp trực tuyến UBND huyện

PCT Thanh

 

14 giờ

Dự kiểm điểm tập thể Chi bộ Phòng Tư pháp (TB số 91-TB/HU, ngày 27/10/2022)

Huyện ủy

Phòng Tư pháp

Lãnh đạo UBND huyện

Thứ tư

09/11/2022

08 giờ

Dự họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 11/2022

Văn phòng UBND tỉnh

Phòng họp trực tuyến UBND huyện

CT, các PCT

07 giờ 30

Dự Kiểm tra và đánh giá kết quả thực hiện Tiêu chí 9 và Tiêu chí 18 thuộc Bộ Tiêu chí huyện và xã NTM (KH số 2060/KH-SNV, ngày 28/10/2022)

Sở Nội vụ

Phòng họp UBND huyện

Lãnh đạo UBND huyện

08 giờ

Dự buổi làm việc với đoàn công tác của Viện Chiến lược và chính sách y tế (GM số 132/GM-VP, ngày 07/11/2022)

UBND huyện

Phòng họp Trung tâm Y tế huyện

Lãnh đạo UBND huyện

13 giờ 30

Tham gia tập huấn quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp (GM số 2527/GM-SCT, ngày 28/10/2022) – Phân công Lãnh đạo Phòng KTHT dự

Sở Công thương

Hội trường Sở Công thương

Lãnh đạo UBND huyện

13 giờ 30

Dự kiểm điểm tập thể Chi bộ Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội (TB số 91-TB/HU, ngày 27/10/2022)

Huyện ủy

Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội

Lãnh đạo UBND huyện

14 giờ

Dự họp Đảng ủy Quân sự huyện (GM số 36-GM/ĐAQS, ngày 04/11/022)

Ban Chỉ huy Quân sự huyện

Phòng họp BCH Quân sự huyện

CT

14 giờ

Dự họp cho ý kiến về kết quả rà soát diện tích và đề xuất kinh phí hỗ trợ, bồi thường phần đất ngoài đường biên giới (GM số 8488/GM-VP, ngày 07/11/2022)

Văn phòng UBND tỉnh

Phòng họp số 1 - Văn phòng UBND tỉnh

PCT Trỗi

14 giờ

Dự họp chuyên đề đất đai, khoáng sản (Dự kiến theo lịch công tác tuần của CT, các PCT UBND tỉnh)

Văn phòng UBND tỉnh

Phòng họp Văn phòng UBND tỉnh

PCT Trỗi

Thứ năm

10/11/2022

07 giờ

Tiếp công dân định kỳ

Ban Tiếp Công dân huyện

Trụ sở Ban Tiếp công dân huyện

CT

07 giờ 30

Tham gia tập huấn phổ biến tuyên truyền kiến thức bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (GM số 2528/GM-SCT, ngày 28/10/2022) – Phân công Lãnh đạo Phòng KTHT dự

Sở Công thương

Hội trường Sở Công thương

PCT Thanh

08 giờ

Dự họp Hội đồng thẩm định giá và cho ý kiến Phương án đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện DA Khu ở phát triển mới thị trấn Tân Biên (Dự kiến theo lịch công tác tuần của CT, các PCT UBND tỉnh)

Văn phòng UBND tỉnh

Phòng họp Văn phòng UBND tỉnh

PCT Trỗi

08 giờ

Dự Hội thảo “Phát triển thị trường Khoa học công nghệ và Đổi mới sáng tạo (GM số 39/GM-KHCN, ngày 02/11/2022) ngày 28/10/2022) – Phân công Lãnh đạo Phòng KTHT dự

Sở Khoa học và Công nghệ

Khách sạn Sunrise (Số 91, Hoàng Lê Kha, phường 3, thành phố TN)

PCT Thanh

 

08 giờ

Dự kiểm điểm tập thể Chi bộ Phòng Nội vụ (TB số 91-TB/HU, ngày 27/10/2022)

Huyện ủy

Phòng Nội vụ

Lãnh đạo UBND huyện

 

08 giờ

Dự kiểm điểm tập thể Chi bộ Phòng Văn hóa và Thông tin (TB số 91-TB/HU, ngày 27/10/2022)

Huyện ủy

Phòng Văn hóa và Thông tin

Lãnh đạo UBND huyện

 

13 giờ 30

Dự kiểm điểm tập thể Chi bộ Trung tâm Giáo dục thường xuyên – Giáo dục nghề nghiệp huyện (TB số 91-TB/HU, ngày 27/10/2022)

Huyện ủy

Trung tâm Giáo dục thường xuyên – Giáo dục nghề nghiệp huyện

Lãnh đạo UBND huyện

 

14 giờ

Họp CT, các PCT UBND huyện

Văn phòng HĐND và UBND huyện

Phòng họp UBND huyện

CT, các PCT

Thứ sáu

11/11/2022

08 giờ

Họp BCĐ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng

UBND huyện

Phòng họp trực tuyến UBND huyện

CT, các PCT

13 giờ 30

Dự họp CT, các PCT UBND tỉnh (Dự kiến theo lịch công tác tuần của CT, các PCT UBND tỉnh)

Văn phòng UBND tỉnh

Phòng họp Văn phòng UBND tỉnh

Lãnh đạo UBND huyện

 

14 giờ

Họp khối lĩnh vực đất đai, nông nghiệp

Văn phòng HĐND và UBND huyện

Phòng họp UBND huyện

PCT Trỗi

Thứ bảy

12/11/2022

07 giờ 30

Dự kiểm điểm tập thể Chi bộ Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh – chi nhánh Tân Biên (TB số 91-TB/HU, ngày 27/10/2022)

Huyện ủy

Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh – chi nhánh Tân Biên

Lãnh đạo UBND huyện

 

08 giờ

Dự kiểm điểm tập thể Chi bộ Thanh tra huyện (TB số 91-TB/HU, ngày 27/10/2022)

Huyện ủy

Thanh tra huyện

Lãnh đạo UBND huyện

 

Trên đây là Thông báo lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Biên, trong quá trình thực hiện nếu có điều chỉnh nội dung theo chỉ đạo của Lãnh đạo UBND huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện sẽ có thông báo cụ thể đến các cơ quan, đơn vị biết./.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập11
  • Hôm nay1,615
  • Tháng hiện tại73,674
  • Tổng lượt truy cập4,118,658
hoc tap va lam theo
cong khai minh bach
gop y du thao
hop thu dien tu
cong bao tay ninh
Hỏi đáp trực tuyến
Thi hành pháp luật
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây