THÔNG BÁO Lịch công tác tuần của Chủ tịch - các Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Biên (Từ ngày 14/11/2022 đến ngày 19/11/2022)

Thứ hai - 14/11/2022 15:19 68 0

 

 

Thời gian

Nội dung

Cơ quan mời

Địa điểm

Người thực hiện

Thứ hai

14/11/2022

07 giờ 30

Dự Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2022 – Phân công Lãnh đạo Phòng Nội vụ dự

Sở Nội vụ

Hội trường UBND huyện

Lãnh đạo UBND huyện

 

08 giờ

Dự kiểm điểm tập thể cấp ủy và Đảng bộ xã Thạnh Tây (TB số 91-TB/HU, ngày 27/10/2022)

Huyện ủy

Đảng bộ xã Thạnh Tây

PCT Trỗi

 

08 giờ

Dự họp CT, các PCT UBND tỉnh cho ý kiến một số nội dung (GM số 8668/GM-VP, ngày 11/11/2022):

ND 1: Dự thảo Nghị quyết Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS giai đoạn 2022 – 2030;

ND 2.1: Dự thảo NQ quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn NSNN thực hiện CT MTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 – 2025;

ND 2.2: Dự thảo NQ quy định chuẩn hộ nghèo tỉnh và chính sách hỗ trợ hộ nghèo đa chiều, hộ nghèo theo chuẩn hộ nghèo tỉnh, hộ làm NLN nghiệp có mức sống trung bình GĐ 2022 – 2025;

ND 4: KH thực hiện định hướng phát triển thoát nước đô thị và khu công nghiệp tỉnh Tây Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;

ND 5: Kinh phí thực hiện công tác PCD Covid-19 cho các huyện, TX, TP.

Văn phòng UBND tỉnh

Hội trường UBND tỉnh

PCT Thanh

 

14 giờ

Dự họp PCT UBND tỉnh cho ý kiến về dự thảo NQ quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước và tỷ lệ vốn đối ứng thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (GM số 8695/GM-VP, ngày 11/11/2022)

Văn phòng UBND tỉnh

Phòng họp số 2 – Văn phòng UBND tỉnh

PCT Thanh

 

14 giờ

Họp CT, các PCT UBND huyện

Văn phòng HĐND và UBND huyện

Phòng họp UBND huyện

CT, các PCT

Thứ ba

15/11/2022

07 giờ 30

Dự kiểm điểm tập thể cấp ủy và Đảng bộ xã Trà Vong - Có gợi ý kiểm điểm

Huyện ủy

Đảng bộ xã Trà Vong

PCT Trỗi

 

07 giờ 30

Dự kiểm điểm tập thể Chi bộ Phòng Kinh tế và Hạ tầng (TB số 91-TB/HU, ngày 27/10/2022)

Huyện ủy

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Lãnh đạo UBND huyện

 

07 giờ 30

Dự kiểm điểm tập thể Chi bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo (TB số 91-TB/HU, ngày 27/10/2022)

Huyện ủy

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Lãnh đạo UBND huyện

 

08 giờ

Dự họp CT, các PCT UBND tỉnh (Dự kiến theo lịch công tác tuần của CT, các PCT UBND tỉnh)

Văn phòng UBND tỉnh

Hội trường UBND tỉnh

Lãnh đạo UBND huyện

 

08 giờ

Dự kiểm điểm tập thể Chi bộ Ban Quản lý Chợ và các bến bãi (TB số 91-TB/HU, ngày

27/10/2022)

Huyện ủy

Ban Quản lý Chợ và các bến bãi

Lãnh đạo UBND huyện

 

14 giờ

Họp CT, các PCT UBND huyện

Văn phòng HĐND và UBND huyện

Phòng họp UBND huyện

CT, các PCT

Thứ tư

16/11/2022

07 giờ 30

Dự kiểm điểm tập thể cấp ủy và Đảng bộ thị trấn Tân Biên (TB số 91-TB/HU, ngày

27/10/2022)

Huyện ủy

Đảng bộ thị trấn Tân Biên

CT

 

08 giờ

Dự họp UBND tỉnh (Dự kiến theo lịch công tác tuần của CT, các PCT UBND tỉnh)

Văn phòng UBND tỉnh

Hội trường UBND tỉnh

Lãnh đạo UBND huyện

 

 

 

 

 

 

 

08 giờ

Dự họp Hội đồng thẩm định QH, KH sử dụng đất cấp huyện (GM số 7550/GM-STNMT, ngày 09/11/2022)

Sở Tài nguyên và Môi trường

Phòng họp số 2 – Sở Tài nguyên và Môi trường

PCT Trỗi

 

08 giờ 30

Dự Chương trình bốc thăm trao nhà cho 02 hộ dân được bố trí vào Khu dân cư Chàng Riệc thuộc ĐA 407 của UBND tỉnh

UBND huyện

Văn phòng ấp Tân Khai, xã Tân Lập

Lãnh đạo UBND huyện

 

 

13 giờ 30

 

Dự kiểm điểm tập thể Chi bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất (TB số 91-TB/HU, ngày 27/10/2022)

Huyện ủy

Trung tâm Phát triển quỹ đất

Lãnh đạo UBND huyện

 

14 giờ

Họp Thường trực Huyện ủy

Văn phòng Huyện ủy

Phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy

CT

 

14 giờ

Dự họp UBND tỉnh (Dự kiến theo lịch công tác tuần của CT, các PCT UBND tỉnh)

Văn phòng UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh

Lãnh đạo UBND huyện

 

14 giờ

Họp cho ý kiến phương án phân bổ ngân sách năm 2023; Nghị quyết điều chỉnh đầu tư công trung hạn; báo cáo thu chi NS, XDCB năm 2022

Văn phòng HĐND và UBND huyện

Phòng họp UBND huyện

PCT Thanh

Thứ năm

17/11/2022

08 giờ

Kiểm điểm tập thể UBND huyện

UBND huyện

Phòng họp UBND huyện

CT, các PCT

 

08 giờ

Dự họp cho ý kiến về các mô hình trồng rừng sản xuất (Dự kiến theo lịch công tác tuần của CT, các PCT UBND tỉnh)

Văn phòng UBND tỉnh

Phòng họp số 2 – Văn phòng UBND tỉnh

Lãnh đạo UBND huyện

 

09 giờ

Dự họp cho ý kiến về chuyên đề khoáng sản (Dự kiến theo lịch công tác tuần của CT, các PCT UBND tỉnh)

Văn phòng UBND tỉnh

Phòng họp số 2 – Văn phòng UBND tỉnh

Lãnh đạo UBND huyện

 

14 giờ

Dự tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV

UBMTTQVN huyện

UBND xã Tân Bình

PCT Trỗi

 

14 giờ

Dự kiểm điểm tập thể Chi bộ Phòng Tài chính – Kế hoạch (TB số 91-TB/HU, ngày 27/10/2022)

Huyện ủy

Phòng Tài chính – Kế hoạch

Lãnh đạo UBND huyện

Thứ sáu

18/11/2022

Cả ngày

Dự họp UBND tỉnh thường kỳ về CT phát triển KTXH; TCNS; XDCB và các ND thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh (Dự kiến theo lịch công tác tuần của CT, các PCT UBND tỉnh)

Văn phòng UBND tỉnh

Hội trường UBND tỉnh

CT, các PCT

 

09 giờ

Dự khai trương Phòng Giao dịch Ngân hàng thương mại Vietcombank

NH TM Vietcombank

Phòng Giao dịch NH thương mại Vietcombank

CT

 

13 giờ 30

Dự kiểm điểm tập thể Chi bộ Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (TB số 91-TB/HU, ngày 27/10/2022)

Huyện ủy

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Lãnh đạo UBND huyện

 

14 giờ

Dự kiểm điểm tập thể Chi bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường – Có gợi ý kiểm điểm (TB số 91-TB/HU, ngày 27/10/2022)

Huyện ủy

Phòng Tài nguyên và Môi trường

PCT Trỗi

 

Thứ bảy

19/11/2022

07 giờ 30

Dự kiểm điểm tập thể Chi bộ Văn phòng HĐND và UBND huyện

Huyện ủy

Văn phòng HĐND và UBND huyện

CT, các PCT

 

08 giờ

Tham gia về nguồn hướng tới kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập ngành Thanh tra Việt Nam (23/11/1945 – 23/11/2022)

Thanh tra tỉnh

Di tích quốc gia đặc biệt Trung ương cục Miền Nam

Lãnh đạo UBND huyện

 

Trên đây là Thông báo lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Biên, trong quá trình thực hiện nếu có điều chỉnh nội dung theo chỉ đạo của Lãnh đạo UBND huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện sẽ có thông báo cụ thể đến các cơ quan, đơn vị biết./.

Nguồn tin: Văn phòng HĐND và UBND huyện Tân Biên

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập22
  • Hôm nay1,671
  • Tháng hiện tại73,730
  • Tổng lượt truy cập4,118,714
hoc tap va lam theo
cong khai minh bach
gop y du thao
hop thu dien tu
cong bao tay ninh
Hỏi đáp trực tuyến
Thi hành pháp luật
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây