Công bố bộ thủ tục hành chính trực tuyến - liên thông cấp xã

Thứ năm - 01/12/2022 09:15 1.741 0

Khi đăng nhập thành công, chọn một trong các danh mục sau để thực hiện dịch vụ công, chọn Cơ quan thực hiện. Chọn Đồng ý, Chọn nộp trực tuyến, và làm theo hướng dẫn từng tab. Ví dụ như hình dưới đây.

Mời bạn đọc thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến theo từng danh mục (Cập nhật lần cuối 10 giờ 00 ngày 31/8/2022), như sau:

NỘI VỤ

1. Thủ tục đăng ký hoạt động tín ngưỡng TẠI ĐÂY

2. Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng  TẠI ĐÂY

3. Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung TẠI ĐÂY

4. Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã TẠI ĐÂY

5. Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã CHỜ CẬP NHẬT

6. Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung TẠI ĐÂY

7. Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã TẠI ĐÂY

8. Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác TẠI ĐÂY

9. Thủ tục thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung TẠI TÂY

10. Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc TẠI ĐÂY

11. Thủ tục công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số TẠI ĐÂY VÀ CHỜ CẬP NHẬT

12. Thủ tục đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số TẠI ĐÂY VÀ CHỜ CẬP NHẬT

13. Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị TẠI ĐÂY 

14. Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề TẠI ĐÂY 

15. Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất TẠI ĐÂY

16. Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình TẠI ĐÂY

17. Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến TẠI ĐÂY

NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

1. Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa CHỜ CẬP NHẬT

2. Đăng ký kê khai số lượng chăn nuôi tập trung và nuôi trồng thủy sản ban đầu TẠI ĐÂY

3. Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do dịch bệnh TẠI ĐÂY

4. Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai TẠI ĐÂY

5. Bố trí ổn định dân cư ngoài tỉnh TẠI ĐÂY

6. Bố trí ổn định dân cư trong huyện TẠI ĐÂY

7. Bố trí ổn định dân cư ngoài huyện, trong tỉnh TẠI ĐÂY VÀ CHỜ CẬP NHẬT

8. Hỗ trợ khám chữa bệnh, trợ cấp tai nạn cho lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã trong trường hợp chưa tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội CHỜ CẬP NHẬT

9. Trợ cấp tiền tuất, tai nạn (đối với trường hợp tai nạn suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên) cho lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã chưa tham gia bảo hiểm xã hội CHỜ CẬP NHẬT

VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH

1. Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp xã TẠI ĐÂY

2. Thủ tục thông báo thành lập thư viện đối với thư viện cộng đồng TẠI ĐÂY VÀ CHỜ CẬP NHẬT

3. Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện cộng đồng TẠI ĐÂY VÀ CHỜ CẬP NHẬT

4. Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động thư viện cộng đồng TẠI ĐÂY VÀ CHỜ CẬP NHẬT

5. Xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa TẠI ĐÂY

6. Xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm TẠI ĐÂY

7. Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở TẠI ĐÂY

GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

1. Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học TẠI ĐÂY

2. Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập TẠI ĐÂY

3. Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại TẠI ĐÂY

4. Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập TẠI ĐÂY

5. Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập) TẠI ĐÂY

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

1. Thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu TẠI ĐÂY VÀ CHỜ CẬP NHẬT

2. Thủ tục đăng ký và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu TẠI ĐÂY VÀ CHỜ CẬP NHẬT

3. Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu TẠI ĐÂY VÀ CHỜ CẬP NHẬT

4. Thủ tục đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất TẠI ĐÂY VÀ CHỜ CẬP NHẬT

5. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, QSHNƠ và tài sản khác gắn liền đối với diện tích đất tăng thêm so với giấy tờ về quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất CHỜ CẬP NHẬT

6. Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại trang bổ sung của giấy chứng nhận do bị mất TẠI ĐÂY VÀ CHỜ CẬP NHẬT

7. Thủ tục xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu TẠI ĐÂY VÀ CHỜ CẬP NHẬT

8. Tham vấn trong đánh giá tác động Môi trường TẠI ĐÂY VÀ CHỜ CẬP NHẬT

LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

1. Thủ tục xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật TẠI ĐÂY VÀ CHỜ CẬP NHẬT

2. Thủ tục đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật TẠI ĐÂY

3. Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng TẠI ĐÂY

4. Thủ tục chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh TẠI ĐÂY

5. Thủ tục quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, trong và ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương TẠI ĐÂY

6. Thủ tục hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội TẠI ĐÂY

7. Thủ tục nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp TẠI ĐÂY

8. Thủ tục trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí mai táng TẠI ĐÂY VÀ CHỜ CẬP NHẬT

9. Thủ tục trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ làm nhà ở; sửa chữa nhà ở CHỜ CẬP NHẬT

10. Thủ tục tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh TẠI ĐÂY VÀ CHỜ CẬP NHẬT

11. Thủ tục đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn TẠI ĐÂY

12. Thủ tục tiếp nhận đối tượng là người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn vào cơ sở trợ giúp trẻ em TẠI ĐÂY

13. Thủ tục công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm TẠI ĐÂY VÀ CHỜ CẬP NHẬT

14. Thủ tục công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm TẠI ĐÂY VÀ CHỜ CẬP NHẬT

15. Thủ tục “Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế” TẠI ĐÂY

16. Thủ tục áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em TẠI ĐÂY

17. Thủ tục chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em TẠI ĐÂY

18. Thủ tục phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt TẠI ĐÂY

19. Thủ tục đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em TẠI ĐÂY

20. Thủ tục thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em TẠI ĐÂY

21. Thủ tục chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế TẠI ĐÂY

22. Thủ tục trợ cấp mai táng phí đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế CHỜ CẬP NHẬT

23. Thủ tục xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ TẠI ĐÂY VÀ CHỜ CẬP NHẬT

24. Thủ tục ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi CHỜ CẬP NHẬT

25. Thủ tục hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần TẠI ĐÂY VÀ CHỜ CẬP NHẬT

26. Thủ tục giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng cho thân nhân khi người có công từ trần TẠI ĐÂY VÀ CHỜ CẬP NHẬT

27. Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi với thân nhân liệt sĩ CHỜ CẬP NHẬT

28. Thủ tục giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến CHỜ CẬP NHẬT

29. Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học TẠI ĐÂY VÀ CHỜ CẬP NHẬT

30. Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học TẠI ĐÂY VÀ CHỜ CẬP NHẬT

31. Xác nhận hồ sơ giải quyết trợ cấp một lần đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày TẠI ĐÂY VÀ CHỜ CẬP NHẬT

32. Thủ tục giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế TẠI ĐÂY VÀ CHỜ CẬP NHẬT

33. Thủ tục giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng TẠI ĐÂY VÀ CHỜ CẬP NHẬT

34. Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ TẠI ĐÂY VÀ CHỜ CẬP NHẬT

35. Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng TẠI ĐÂY VÀ CHỜ CẬP NHẬT

36. Hồ sơ, thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến được tặng huân chương, huy chương chết trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi TẠI ĐÂY

37. Thủ tục xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ TẠI ĐÂY VÀ CHỜ CẬP NHẬT

38. Thủ tục bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ TẠI ĐÂY VÀ CHỜ CẬP NHẬT

39. Thủ tục thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ TẠI ĐÂY VÀ CHỜ CẬP NHẬT

40. Thủ tục giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương TẠI ĐÂY

41. Thủ tục trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến TẠI ĐÂY VÀ CHỜ CẬP NHẬT

42. Thủ tục trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến TẠI ĐÂY VÀ CHỜ CẬP NHẬT

43. Thủ tục Đổi hoặc cấp lại Bằng Tổ quốc ghi công TẠI ĐÂY VÀ CHỜ CẬP NHẬT

44. Thủ tục giải quyết chế độ mai táng phí đối với cựu chiến binh TẠI ĐÂY VÀ CHỜ CẬP NHẬT

45. Thủ tục Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ kháng chiến chống Pháp TẠI ĐÂY VÀ CHỜ CẬP NHẬT

46. Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Căm-pu-chia TẠI ĐÂY

47. Thủ tục quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình TẠI ĐÂY

48. Đăng ký cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng TẠI ĐÂY VÀ CHỜ CẬP NHẬT

49. Thủ tục hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân TẠI ĐÂY 

50. Thủ tục xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp giấy xác nhận khuyết tật TẠI ĐÂY VÀ CHỜ CẬP NHẬT

TƯ PHÁP – HỘ TỊCH

1. Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước TẠI ĐÂY 

2. Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước TẠI ĐÂY

3. Giải quyết việc người nước ngoài cư trú ở khu vực biên giới nước láng giềng nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi TẠI ĐÂY

4. Đăng ký khai sinh TẠI ĐÂY

5. Liên thông đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi TẠI ĐÂY

6. Liên thông đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi TẠI ĐÂY

7. Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con TẠI ĐÂY

8. Đăng ký kết hôn TẠI ĐÂY

9. Đăng ký khai tử TẠI ĐÂY

10. Đăng ký việc nhận cha, mẹ, con TẠI ĐÂY

11. Đăng ký giám hộ TẠI ĐÂY

12. Đăng ký chấm dứt giám hộ TẠI ĐÂY

13. Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân TẠI ĐÂY

14. Đăng ký lại khai sinh TẠI ĐÂY 

15. Đăng ký lại kết hôn TẠI ĐÂY

16. Đăng ký lại khai tử TẠI ĐÂY

17. Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài ở khu vực biên giới TẠI ĐÂY

18. Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài ở khu vực biên giới TẠI ĐÂY

19. Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài ở khu vực biên giới TẠI ĐÂY

20. Đăng ký việc nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài ở khu vực biên giới TẠI ĐÂY

21. Thay đổi, cải chính hộ tịch (cho người dưới 14 tuổi), bổ sung hộ tịch TẠI ĐÂY

22. Cấp bản sao trích lục hộ tịch TẠI ĐÂY VÀ CHỜ CẬP NHẬT

23. Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân TẠI ĐÂY

24. Đăng ký khai sinh lưu động TẠI ĐÂY VÀ CHỜ CẬP NHẬT

25. Đăng ký kết hôn lưu động TẠI ĐÂY VÀ CHỜ CẬP NHẬT

26. Đăng ký khai tử lưu động TẠI ĐÂY VÀ CHỜ CẬP NHẬT

27. Liên thông đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú TẠI ĐÂY VÀ CHỜ CẬP NHẬT

28. Liên thông đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất (trợ cấp tuất và trợ cấp mai táng) TẠI ĐÂY VÀ CHỜ CẬP NHẬT

29. Liên thông đăng ký khai tử, hưởng chế độ tử tuất (trợ cấp tuất và trợ cấp mai táng) TẠI ĐÂY VÀ CHỜ CẬP NHẬT

30. Liên thông đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hỗ trợ chi phí mai táng, hưởng mai táng phí TẠI ĐÂY VÀ CHỜ CẬP NHẬT

31. Liên thông đăng ký khai tử, hỗ trợ chi phí mai táng, hưởng mai táng phí TẠI ĐÂY VÀ CHỜ CẬP NHẬT

32. Cấp bản sao từ sổ gốc TẠI ĐÂY

33. Chứng thực bản sao từ bản chính Giấy tờ, văn bản do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận TẠI ĐÂY

34. Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu càu chứng thực không ký, không điểm chỉ được) TẠI ĐÂY

35. Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở TẠI ĐÂY

36. Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở TẠI ĐÂY

37. Chứng thực văn bản khai nhận di sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở TẠI ĐÂY

38. Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản TẠI ĐÂY

39. Chứng thực di chúc TẠI ĐÂY

40. Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch TẠI ĐÂY VÀ CHỜ CẬP NHẬT

41. Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực TẠI ĐÂY

42. Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực TẠI ĐÂY

43. Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại TẠI ĐÂY

44. Công nhận tổ trưởng tổ hòa giải TẠI ĐÂY VÀ CHỜ CẬP NHẬT

45. Công nhận hòa giải viên TẠI ĐÂY VÀ CHỜ CẬP NHẬT

46. Công nhận tuyên truyền viên pháp luật TẠI ĐÂY

47. Cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật TẠI ĐÂY

48. Thôi làm hòa giải viên TẠI ĐÂY VÀ CHỜ CẬP NHẬT

49. Thanh toán thù lao cho hòa giải viên TẠI ĐÂY VÀ CHỜ CẬP NHẬT

CÔNG THƯƠNG

1. Đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại CHỜ CẬP NHẬT

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ

1. Giải quyết kiến nghị về các vấn đề liên quan trong quá trình lựa chọn nhà thầu CHỜ CẬP NHẬT

2. Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu CHỜ CẬP NHẬT

THANH TRA

1. Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã TẠI ĐÂY VÀ CHỜ CẬP NHẬT

2. Thủ tục thực hiện kê khai tài sản thu nhập CHỜ CẬP NHẬT

3. Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình CHỜ CẬP NHẬT

4. Thủ tục thực hiện việc giải trình CHỜ CẬP NHẬT

Y TẾ

1. Thủ tục cấp giấy chứng sinh cho trường hợp trẻ em được sinh ra tại nhà hoặc tại nơi khác mà không phải cơ sở khám bệnh, chữa bệnh TẠI ĐÂY VÀ CHỜ CẬP NHẬT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập17
  • Máy chủ tìm kiếm5
  • Khách viếng thăm12
  • Hôm nay2,103
  • Tháng hiện tại66,785
  • Tổng lượt truy cập4,111,769
hoc tap va lam theo
cong khai minh bach
gop y du thao
hop thu dien tu
cong bao tay ninh
Hỏi đáp trực tuyến
Thi hành pháp luật
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây