THÔNG BÁO Lịch công tác tuần của Chủ tịch - các Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Biên (Từ ngày 09/5/2022 đến ngày 15/5/2022)

Thứ hai - 09/05/2022 15:53 64 0

THÔNG BÁO

Lịch công tác tuần của Chủ tịch - các Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Biên

(Từ ngày 09/5/2022 đến ngày 15/5/2022)

 

Thời gian

Nội dung

Cơ quan mời

Địa điểm

Người thực hiện

Thứ hai

09/5/2022

 

 

08 giờ

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (thực hiện quy trình công tác cán bộ)

Văn phòng Huyện ủy

Phòng họp BCH Đảng bộ huyện

CT, các PCT

08 giờ

Kiểm tra vị trí các mốc biên giới trong công tác đo đạc phục vụ dự án sau phân giới cắm mốc biên giới đất liền Việt Nam – Campuchia (Giấy mời số 2784/GM-STNMT ngày 04/5/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường)- Phân công Lãnh đạo Trung tâm phát triển quỹ đất và Phòng TNMT tham gia

 Sở Tài nguyên và Môi trường

Xã Tân Lập và Tân Bình

PCT. Trỗi

08 giờ

Dự họp nghe báo cáo kết quả đo đạc và dự toán kinh phí hỗ trợ, bồi thường cho người dân, tổ chức bị ảnh hưởng sau công tác phân giới cắm mốc (Giấy  mời số 3018/GM-VP ngày 06/5/2022 của Văn phòng UBND tỉnh) - Phân công Lãnh đạo Trung tâm phát triển quỹ đất và Phòng TNMT dự

Văn phòng UBND tỉnh

Phòng họp số 1 Văn phòng UBND tỉnh

PCT. Trỗi

08 giờ 45

Họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện Quy hoạch xây dựng cửa khẩu quốc tế Tân Nam (Giấy  mời số 3025/GM-VP ngày 06/5/2022 của Văn phòng UBND tỉnh)- Phân công Lãnh đạo Phòng TNMT, Phòng KTHT dự

Văn phòng UBND tỉnh

Phòng họp số 1 Văn phòng UBND tỉnh

PCT. Trỗi

09 giờ

Họp Ban Thường vụ Huyện ủy (thực hiện quy trình công tác cán bộ)

Văn phòng Huyện ủy

Phòng họp BCH Đảng bộ huyện

CT, PCT. Trỗi

13 giờ 30

Hội nghị cán bộ chủ chốt huyện (thực hiện quy trình công tác cán bộ)

Văn phòng Huyện ủy

Hội trường Huyện ủy

CT, các PCT

14 giờ

Dự quán triệt nhiệm vụ huấn luyện quân nhân dự bị năm 2022- Giao Lãnh đạo BCHQS huyện

Ban Chỉ huy Quân sự huyện

Hội trường Tiểu đoàn 14/Trung đoàn BB174/

BCHQS tỉnh

CT

14 giờ

Dự hội nghị triển khai văn bản về công tác xây dựng Đảng

Văn phòng Huyện ủy

Hội trường Huyện ủy

CT, các PCT

16 giờ 30

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (thực hiện quy trình công tác cán bộ)

Văn phòng Huyện ủy

Hội trường Huyện ủy

CT, các PCT

Thứ ba

10/5/2022

 

08 giờ

Dự Hội nghị trực tuyến triển khai chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên nâng cao đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị, tiên phong, gương mẫu, ngang tầm nhiệm vụ”, giới thiệu tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về  Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”

Văn phòng Huyện ủy

Hội trường Huyện ủy

CT, các PCT

08 giờ

Dự hội nghị sơ kết thực hiện công tác “Xây dựng xã hội học tập” trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2021 (Công văn số 1453/CV-BCĐ ngày 05/5/2022 của BCĐ Đề án xây dựng xã hội học tập tỉnh Tây Ninh)- Phân công Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện dự

BCĐ Đề án xây dựng xã hội học tập tỉnh Tây Ninh

Hội trường TTGDTX tỉnh Tây Ninh

PCT. Thanh

13 giờ 30

Dự họp CT, các PCT UBND tỉnh (Giấy  mời số 3050/GM-VP ngày 09/5/2022 của Văn phòng UBND tỉnh)

Văn phòng UBND tỉnh

Hội trường UBND tỉnh

PCT. Thanh

13 giờ 30

Họp CT, các PCT UBND huyện

Văn phòng HĐND và UBND huyện

Phòng họp trực tuyến UBND huyện

CT, các PCT

16 giờ

Dự họp công tác cán bộ xã Thạnh Tây

Đảng ủy xã Thạnh Tây

Phòng họp Đảng ủy xã Thạnh Tây

PCT. Trỗi

16 giờ 30

Dùng cơm với Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Tân Phú

Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Tân Phú

Hội trường Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Tân Phú

PCT. Trỗi

Thứ tư

11/5/2022

 

07 giờ 30

Tham quan diễn tập chiến đấu xã Tân Bình trong khu vực phòng thủ năm 2022

Ban Chỉ đạo Diễn tập huyện Tân Biên

Hội trường nhà Văn hóa xã Tân Bình

CT

08 giờ

Dự Đại Lễ Phật Đản – Phân công Lãnh đạo Phòng Nội vụ dự

Ban Trị sự Phật giáo huyện Tân Biên

Ban Trị sự Phật giáo huyện Tân Biên, chùa Phước Hưng, KP 4, thị trấn Tân Biên

PCT. Trỗi

08 giờ

Dự họp về việc xử lý các khiếu nại của công dân tại huyện Tân Biên (Lê Hồng Dang, Lương Văn Hoàng, Trần Thanh Phong, Phạm Thị Tâm) (Giấy mời số 2846/GM-STNMT ngày 06/5/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường)

 

Sở Tài nguyên và Môi trường

Phòng họp số 2 Sở Tài nguyên và Môi trường

PCT. Trỗi

09 giờ 30

Dự họp triển khai thực hiện Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 09/3/2022 của Thủ tưởng chính phủ về việc phân bổ chỉ tiêu Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Kế hoạch sử dụng đất quốc gia 05 năm 2021-2025 trên địa bàn tỉnh (Giấy mời số 2852/GM-STNMT ngày 06/5/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường)

 

Sở Tài nguyên và Môi trường

Phòng họp số 2 Sở Tài nguyên và Môi trường

PCT. Trỗi

09 giờ 30

Tham gia khảo sát địa điểm Nhà bia kỷ niệm nơi làm việc của Ban Tuyên huấn Trung ương cục Miền Nam tại xã Tân Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh để lập hồ sơ xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia (Giấy mời số 21/GM-SVHTTDL ngày 06/5/2022 của Sở Văn hóa thể thao và Du lịch)- Phân công Lãnh đạo Phòng VHTT tham gia

Sở Văn hóa thể thao và Du lịch

Nhà bia kỷ niệm nơi làm việc của Ban Tuyên huấn Trung ương cục Miền Nam

PCT. Trỗi

14 giờ

Họp Thường trực Huyện ủy

Văn phòng Huyện ủy

Phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy

CT

14 giờ

Dự họp cho ý kiến dự thảo Hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 12/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về quy định mức thu các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Giấy  mời số 3082/GM-VP ngày 10/5/2022 của Văn phòng UBND tỉnh)

Văn phòng UBND tỉnh

Phòng họp số 1 Văn phòng UBND tỉnh

PCT. Thanh

14 giờ

Dự họp nghiên cứu, đề xuất các mô hình rừng trồng trong rừng sản xuất (Giấy mời số 101/GM-CCKL ngày 05/3/2022 của Chi cục Kiểm Lâm – Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn)

Chi cục Kiểm Lâm – Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Hội trường Chi cục Kiểm Lâm – Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

PCT. Trỗi

Thứ năm

12/5/2022

 

07 giờ

Tiếp công dân định kỳ

 

Trụ sở Ban Tiếp công dân huyện

CT

08 giờ

Dự hội nghị báo cáo viên Trung ương (trực tuyến) tháng 5/2022 thông báo nhanh Kết quả Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII

Văn phòng Huyện ủy

Hội trường Huyện ủy

CT, các PCT

11 giờ

Dùng cơm cùng với cán bộ, chiến sỹ Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng cửa Khẩu Chàng Riệc

Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng cửa Khẩu Chàng Riệc

Đồn Biên phòng cửa Khẩu Chàng Riệc

Lãnh đạo UBND huyện

13 giờ 30

Họp chuyên đề đất đai, nông nghiệp

Văn phòng HĐND và UBND huyện

Phòng họp trực tuyến UBND huyện

PCT. Trỗi

14 giờ

Họp UBND tỉnh (Dự kiến theo Lịch công tác tuần của CT, các PCT UBND tỉnh)

Văn phòng UBND tỉnh

Hội trường UBND tỉnh

Lãnh đạo UBND huyện

14 giờ

Dự họp Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn định kỳ tháng 5 và trao Huy hiệu Đảng

Đảng ủy Thị trấn

Đảng ủy thị trấn

CT

Thứ sáu

13/5/2022

 

 

 

08 giờ

Họp chuyên đề đất đai, nông nghiệp (Dự kiến theo Lịch công tác tuần của CT, các PCT UBND tỉnh)

Văn phòng UBND tỉnh

Phòng họp số 2 Văn phòng UBND tỉnh

PCT. Trỗi

08 giờ

Dự họp Ban Thường vụ Đảng ủy Công an huyện

Công an huyện

Phòng họp Công an huyện

CT

14 giờ

Dự họp giao ban chuyên đề thống nhất giải quyết hồ sơ cấp đổi, cấp mới GCN QSDĐ trên địa bàn huyện

 

Phòng Tài nguyên và Môi trường

Phòng họp UBND huyện

PCT. Trỗi

14 giờ

Dự họp cho ý kiến Kế hoạch phát triển KTTT, HTX giai đoạn 2021 -  2025 và tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết chính sách hỗ trợ phát triển KTTT, HTX giai đoạn 2021 - 2025 (Dự kiến theo Lịch công tác tuần của CT, các PCT UBND tỉnh)

Văn phòng UBND tỉnh

Phòng họp số 2 Văn phòng UBND tỉnh

PCT. Thanh

15 giờ 30

Tham dự Lễ tiếp nhận tài trợ Quỹ khuyến học, khuyến tài huyện Tân Biên

Hội khuyến học huyện Tân Biên

Phòng họp trực tuyến UBND huyện

 

CT, PCT. Thanh

Thứ bảy

14/5/2022

 

Cả  ngày

Tham gia lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp huyện (Thông báo 878/TB-SNV ngày 26/4/2022 của Sở Nội vụ)

 

Sở Nội vụ

Học trực tuyến

PCT. Thanh

Chủ nhật

15/5/2022

 

Cả ngày

Tham gia lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp huyện (Thông báo 878/TB-SNV ngày 26/4/2022 của Sở Nội vụ)

 

Sở Nội vụ

Học trực tuyến

PCT. Thanh

 

Trên đây là Thông báo lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Biên, trong quá trình thực hiện nếu có điều chỉnh nội dung theo chỉ đạo của Lãnh đạo UBND huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện sẽ có thông báo cụ thể đến các cơ quan, đơn vị biết./.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập12
  • Hôm nay32
  • Tháng hiện tại67,024
  • Tổng lượt truy cập4,112,008
hoc tap va lam theo
cong khai minh bach
gop y du thao
hop thu dien tu
cong bao tay ninh
Hỏi đáp trực tuyến
Thi hành pháp luật
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây