THÔNG BÁO Lịch công tác tuần của Chủ tịch - các Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Biên (Từ ngày 23/5/2022 đến ngày 29/5/2022)

Thứ hai - 23/05/2022 09:17 61 0

THÔNG BÁO

Lịch công tác tuần của Chủ tịch - các Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Biên

(Từ ngày 23/5/2022 đến ngày 29/5/2022)

 

Thời gian

Nội dung

Cơ quan mời

Địa điểm

Người thực hiện

Thứ hai

23/5/2022

 

 

08 giờ

Họp chuyên đề đất đai

Văn phòng HĐND và UBND huyện

Phòng họp trực tuyến UBND huyện

PCT. Trỗi

08 giờ

Xử lý công việc cơ quan

 

Trụ sở UBND huyện

PCT. Thanh

08 giờ 30

Dự kết thúc nhiệm vụ động viên quân nhân dự bị huấn luyện năm 2022

Ban Chỉ huy Quân sự huyện

Tại hội trường Tiểu đoàn 14/Trung đoàn BB 174, ấp Tân Châu, xã Tân Phú, huyện Tân Châu

CT

14 giờ

Họp CT, các PCT UBND huyện

Văn phòng HĐND và UBND huyện

Phòng họp trực tuyến UBND huyện

CT, các PCT

Thứ ba

24/5/2022

 

08 giờ

Hội nghị trực tuyến triển khai Kết luận số 31-KL/TW, Quy định số 37-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII

Văn phòng Huyện ủy

Hội trường Huyện ủy

CT, các PCT

08 giờ

Tiếp đoàn công tác của Sở Nội vụ kiểm tra, khảo sát địa giới hành chính năm 2022 (Kế hoạch 841/KH-SNV ngày 20/4/2022 của Sở Nội vụ)

Sở Nội vụ

Hội trường UBND huyện

CT

14 giờ

Họp Thường trực Huyện ủy

Văn phòng Huyện ủy

Phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy

CT

14 giờ

Dự họp chuyên đề đất đai, nông nghiệp (Dự kiến theo Lịch công tác tuần của CT, các PCT UBND tỉnh)

Văn phòng UBND tỉnh

Phòng họp số 2 Văn phòng UBND tỉnh

PCT. Trỗi

14 giờ

Dự hội nghị trực tuyến tổng kết cao điểm tuyên truyền, kiểm tra về PCCC với khu dân cư; hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh và triển khai các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn cháy lớn

Công an tỉnh

Hội trường Công an huyện

PCT. Trỗi

14 giờ

Dự họp cho ý kiến dự thảo Quyết định ban hành Quy định quản lý đầu tư xây dựng mới cửa hàng xăng dầu, kho xăng dầu;  Dự họp cho ý kiến cơ chế đặc thù thu hút đầu tư (Dự kiến theo Lịch công tác tuần của CT, các PCT UBND tỉnh)

Văn phòng UBND tỉnh

Phòng họp số 3 Văn phòng UBND tỉnh

PCT. Thanh

16 giờ 30

Họp Chi bộ Văn phòng HĐND và UBND huyện; kiểm điểm tự soi, tự sửa; rà soát, bổ sung Quy hoạch cán bộ

Chi bộ Văn phòng HĐND và UBND huyện

Phòng họp trực tuyến UBND huyện

CT, các PCT

Thứ tư

25/5/2022

 

07 giờ 30

Tham quan diễn tập chiến đấu xã Thạnh Bình trong khu vực phòng thủ năm 2022

Ban Chỉ đạo Diễn tập huyện Tân Biên

UBND xã Thạnh Bình

CT

07 giờ 45

Tham dự phiên tòa xét xử vụ kiện của bà Tiêu Thị Kim Anh (Giấy triệu tập số 2005/GTT-TANDCC ngày 12/5/2022 của Tòa án nhân dân cấp cao tại TP. HCM)

Tòa án nhân dân cấp cao tại TP. HCM

Phòng xử án số 1, Tòa án nhân dân cấp cao tại TP. HCM

PCT. Trỗi

08 giờ

Họp Ban Chỉ đạo chiến dịch hè

Ban Chỉ đạo chiến dịch hè huyện Tân Biên

Hội trường UBND huyện

PCT. Thanh

13 giờ 30

Dự họp CT, các PCT UBND tỉnh (Dự kiến theo Lịch công tác tuần của CT, các PCT UBND tỉnh)

Văn phòng UBND tỉnh

Hội trường UBND tỉnh

Lãnh đạo UBND huyện

14 giờ

Họp Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới

Ban Chỉ đạo đạo thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới huyện Tân Biên

Hội trường UBND huyện

CT, các PCT

Thứ năm

26/5/2022

 

Cả ngày

Tham gia lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc đối tượng 3 (Công văn số 1983-CV/BTCTU ngày 17/5/2022 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy)

Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Hội trường B Tỉnh ủy

CT

07 giờ

Tiếp công dân định kỳ

 

Trụ sở Ban Tiếp công dân huyện

Lãnh đạo UBND huyện

07 giờ 30

Dự Hội nghị tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc (Kế hoạch 1582/KH-BCĐ ngày 19/5/2022 của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Tây Ninh)

Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Tây Ninh

Hội trường UBND huyện

PCT. Trỗi

07 giờ 30

Họp Ban Thường vụ Huyện uỷ; Hội nghị Ban Thường vụ Huyện uỷ về “tự soi, tự sửa”

Văn phòng Huyện ủy

Phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy

CT, PCT. Trỗi

14 giờ

Họp Ban Chỉ đạo công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng huyện

Ban Chỉ đạo công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng huyện

Phòng họp trực tuyến UBND huyện

Các PCT

16 giờ

Làm việc với các Công ty, doanh nghiệp khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện

UBND huyện

Hội trường UBND huyện

CT, các PCT

Thứ sáu

27/5/2022

 

 

 

Cả ngày

Tham gia lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc đối tượng 3 (Công văn số 1983-CV/BTCTU ngày 17/5/2022 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy)

Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Hội trường B Tỉnh ủy

CT

08 giờ

Triển khai kết luận kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy

Văn phòng HĐND và UBND huyện

Phòng họp trực tuyến UBND huyện

PCT. Trỗi

14 giờ

Tiếp đoàn công tác của các sở ngành tỉnh làm việc về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sản xuất kinh doanh; tình hình triển khai thực hiện các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2022 (Công văn số 1248/SKHĐT-VP ngày 16/5/2022 của Sở Kế hoạch và đầu tư)

Sở Kế hoạch và đầu tư

Hội trường UBND huyện

CT, PCT. Thanh

16 giờ

Dự họp cho ý kiến quy định chính sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình; phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sang tạo; Quy định nội dung và mức chi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hang hóa (Dự kiến theo Lịch công tác tuần của CT, các PCT UBND tỉnh)

Văn phòng UBND tỉnh

Phòng họp số 1 Văn phòng UBND tỉnh

PCT. Thanh

Thứ bảy

28/5/2022

 

Cả  ngày

Tham gia lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp huyện (Thông báo 878/TB-SNV ngày 26/4/2022 của Sở Nội vụ)

 

Sở Nội vụ

Học trực tuyến

PCT. Thanh

Cả ngày

Tham gia lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc đối tượng 3 (Công văn số 1983-CV/BTCTU ngày 17/5/2022 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy)

Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Hội trường B Tỉnh ủy

CT

Chủ nhật

29/5/2022

 

Cả ngày

Tham gia lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp huyện (Thông báo 878/TB-SNV ngày 26/4/2022 của Sở Nội vụ)

 

Sở Nội vụ

Học trực tuyến

PCT. Thanh

 

Trên đây là Thông báo lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Biên, trong quá trình thực hiện nếu có điều chỉnh nội dung theo chỉ đạo của Lãnh đạo UBND huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện sẽ có thông báo cụ thể đến các cơ quan, đơn vị biết./.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập13
  • Hôm nay1,759
  • Tháng hiện tại1,759
  • Tổng lượt truy cập4,126,763
hoc tap va lam theo
cong khai minh bach
gop y du thao
hop thu dien tu
cong bao tay ninh
Hỏi đáp trực tuyến
Thi hành pháp luật
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây