THÔNG BÁO Lịch công tác tuần của Chủ tịch - các Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Biên (Từ ngày 13/6/2022 đến ngày 19/6/2022)

Thứ hai - 13/06/2022 13:42 185 0

 

Thời gian

Nội dung

Cơ quan mời

Địa điểm

Người thực hiện

Thứ hai

13/6/2022

 

 

08 giờ

Dự Lễ trao Huy hiệu Đảng

Đảng ủy Thị trấn

Hội trường UBND Thị trấn

 

CT

08 giờ 30

Họp CT, các PCT UBND huyện

Văn phòng HĐND và UBND huyện

Phòng họp trực tuyến UBND huyện

 

CT, các PCT

13 giờ 30

Dự họp Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn

Đảng ủy Thị trấn

Phòng họp Đảng ủy Thị trấn

 

CT

14 giờ

Tiếp Đoàn công tác của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc rà soát kết quả thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 và đề xuất danh mục công trình, dự án đến năm 2025 (Công văn số 3322/STNMT-PQLĐ Đ ngày 27/5/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường)

Sở Tài nguyên và Môi trường

Phòng họp UBND huyện

PCT. Trỗi

14 giờ

Dự Đại hội điểm Chi bộ Trường Mầm non Hoa Hồng

Đảng ủy xã Thạnh Tây

Hội trường Trường Mầm non Hoa Hồng

PCT. Trỗi

14 giờ

Dự họp cho ý kiến về phân tích các chỉ số CCHC, PCI năm 2021 của tỉnh Tây Ninh (Giấy mời số 4215/GM-VP ngày 12/6/2022 của Văn phòng UBND tỉnh)

Văn phòng UBND tỉnh

Hội trường UBND tỉnh

PCT. Thanh

Thứ ba

14/6/2022

 

07 giờ

Dự Đại hội điểm Chi bộ Khu phố 3

Đảng ủy Thị trấn

Văn phòng BQL Khu phố 3, Thị trấn Tân Biên

 

CT

08 giờ 30

Dự họp hội đồng thẩm định giá đất (Giấy mời số 4235/GM-VP ngày 13/6/2022 của Văn phòng UBND tỉnh)

Văn phòng UBND tỉnh

Phòng họp số 2 Văn phòng UBND tỉnh

 

PCT. Trỗi

08 giờ 30

Dự họp cho ý kiến khu ở phát triển mới phía đông thị trấn Tân Biên, (Giấy mời số 4235/GM-VP ngày 13/6/2022 của Văn phòng UBND tỉnh)

Văn phòng UBND tỉnh

Phòng họp số 1 Văn phòng UBND tỉnh

PCT. Thanh

14 giờ

Dự họp Ban Thường vụ Đảng ủy Công an huyện

Ban Thường vụ Đảng ủy Công an huyện

Công an huyện

CT

14 giờ

Dự họp Ban Chấp hành Đảng bộ xã Thạnh Tây

Đảng ủy xã Thạnh Tây

Hội trường Đảng ủy xã Thạnh Tây (trên lầu)

 

PCT. Trỗi

14 giờ

Dự hội nghị giao ban Thường trực HĐND huyện, xã, thị trấn 6 tháng đầu năm 2022 – Báo vắng

Thường trực HĐND huyện

Hội trường UBND huyện

 

PCT. Trỗi

14 giờ

Họp triển khai Kế hoạch phối hợp tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 trên địa bàn huyện

Văn phòng HĐND và UBND huyện

Phòng họp trực tuyến UBND

huyện

 

PCT. Thanh

16 giờ

Khảo sát các tuyến đường xử lý rác thải

Văn phòng HĐND và UBND huyện

Tại các xã Tân Bình, Tân Lập

 

PCT. Thanh

Thứ tư

15/6/2022

 

07 giờ 30

Dự Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Tân Biên lần thứ XII, Nhiệm kỳ 2022 - 2027

Huyện đoàn Tân Biên

Hội trường Huyện ủy

 

Lãnh đạo UBND huyện

07 giờ 30

Dự hội nghị sơ kết phong trào thi đua - khen thưởng 6 tháng đầu năm 2022 cụm thi đua các huyện biên giới

Ban Chỉ huy Quân sự huyện

Hội trường BCH Quân sự huyện

 

CT

07 giờ 30

Tham dự phiên giải trình về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách để bảo về và phát triển đất trồng lúa tại phiên họp Thường trực HĐND huyện

Thường trực HĐND huyện

Phòng họp trực tuyến UBND huyện

 

PCT. Thanh

07 giờ 30

Dự hội nghị triển khai nhiệm vụ tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra Ban Chỉ đạo Phòng không nhân dân Quân khu 7, Trung ương năm 2022

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Hội trường Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

PCT. Trỗi

14 giờ

Dự hội nghị tổng kết tổng điều tra kinh tế năm 2021

Ban Chỉ đạo tổng điều tra kinh tế và cơ sở hành chính huyện Tân Biên

Hội trường UBND huyện

CT, PCT. Thanh

14 giờ

Dự Đại hội điểm Chi bộ ấp Thạnh Trung

Đảng ủy xã Thạnh Tây

Hội trường Đảng ủy  xã Thạnh Tây (trên lầu)

 

PCT. Trỗi

Thứ năm

16/6/2022

 

07 giờ 30

Dự Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Tân Biên lần thứ XII, Nhiệm kỳ 2022 - 2027

Huyện đoàn Tân Biên

Hội trường Huyện ủy

CT

09 giờ

Dự họp cho ý kiến ban hành Quyết định quy định khung giá bán, giá cho thuê, giá cho thuê mua nhà ở xã hội do hộ gia đình cá nhân đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Giấy mời số 4271/GM-VP ngày 13/6/2022 của Văn phòng UBND tỉnh)

Văn phòng UBND tỉnh

Phòng họp số 1 Văn phòng UBND tỉnh

PCT. Thanh

09 giờ 30

Làm việc với Phòng TN và MT, Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh Tây Ninh- Chi nhánh Tân Biên, Chi cục Thuế Khu vực Tân Biên - Tân Châu, Văn phòng HĐND và UBND huyện trong thực hiện thủ tục hành chính về đất đai

Văn phòng HĐND và UBND huyện

Phòng họp trực tuyến UBND huyện

CT, các PCT

14 giờ

Họp Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới

Ban Chỉ đạo Xây dựng nông thôn mới huyện

Hội trường UBND huyện

PCT, các PCT

14 giờ

Dự họp CT, các PCT UBND tỉnh cho ý kiến báo cáo thực trạng thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp hỗ trợ; dự thảo kế hoạch phát triển công nghiệp hỗ trợ, ít thâm dụng lao động trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021 – 2025; Đề án “Xác định trách nhiệm quản lý nhà nước tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh” (Giấy mời số 4278/GM-VP ngày 14/6/2022 của Văn phòng UBND tỉnh)

Văn phòng UBND tỉnh

Phòng họp trực tuyến UBND huyện

Lãnh đạo UBND huyện

16 giờ

Dự họp Ban Pháp chế thẩm tra các văn bản trình kỳ họp thứ ba HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ban Pháp chế HĐND huyện

Phòng họp UBND huyện

Lãnh đạo UBND huyện

Thứ sáu

17/6/2022

 

 

 

07 giờ 30

Họp Ban Thường vụ Huyện ủy

Văn phòng Huyện ủy

Phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy

CT, PCT. Trỗi

07 giờ 30

Dự Ngày hội Gia đình Tây Ninh năm 2022- Phân công Lãnh đạo Phòng VHTT dự

Ban Tổ chức Ngày hội Gia đình tỉnh Tây Ninh

Tại Nhà thi đấu thể thao Tây Ninh

PCT. Trỗi

08 giờ

Làm việc với Đoàn kiểm tra công tác CCHC của Chính phủ (Dự kiến theo lịch công tác tuần của CT, các PCT UBND tỉnh)

Văn phòng UBND tỉnh

Hội trường  UBND tỉnh

Lãnh đạo UBND huyện

14 giờ

Sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm 2022 và Sơ kết 03 năm thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức huyện Tân Biên thực hiện Văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025

Hội đồng thi đua khen thưởng huyện Tân Biên

Hội trường UBND huyện

CT

14 giờ

Dự họp cho ý kiến Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025; phê duyệt kết quả rà soát hộ không có khả năng thoát nghèo thực hiện chính sách năm 2022 và chủ trương áp dụng mức hỗ trợ mới theo Nghị định số 07/2021/NĐ-CP của Chính phủ (Giấy mời số 4309/GM-VP ngày 15/6/2022 của Văn phòng UBND tỉnh)

Văn phòng UBND tỉnh

Phòng họp số 1 Văn phòng UBND tỉnh

PCT. Thanh

14 giờ

Dự họp Ban Kinh tế - Xã hội thẩm tra các văn bản trình kỳ họp thứ ba HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện

Phòng họp UBND huyện

Lãnh đạo UBND huyện

Thứ bảy

18/6/2022

 

Cả  ngày

Tham gia lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp huyện (Thông báo 878/TB-SNV ngày 26/4/2022 của Sở Nội vụ)

 

Sở Nội vụ

Học trực tuyến

PCT. Thanh

08 giờ

Họp chuyên đề tôn giáo, đất đai

Văn phòng HĐND và UBND huyện

Phòng họp trực tuyến UBND huyện

 

PCT. Trỗi

Chủ nhật

19/6/2022

 

Cả ngày

Tham gia lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp huyện (Thông báo 878/TB-SNV ngày 26/4/2022 của Sở Nội vụ)

 

Sở Nội vụ

Học trực tuyến

PCT. Thanh

Trên đây là Thông báo lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Biên, trong quá trình thực hiện nếu có điều chỉnh nội dung theo chỉ đạo của Lãnh đạo UBND huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện sẽ có thông báo cụ thể đến các cơ quan, đơn vị biết./.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập8
  • Hôm nay1,970
  • Tháng hiện tại1,970
  • Tổng lượt truy cập4,126,974
hoc tap va lam theo
cong khai minh bach
gop y du thao
hop thu dien tu
cong bao tay ninh
Hỏi đáp trực tuyến
Thi hành pháp luật
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây