THÔNG BÁO Lịch công tác tuần của Chủ tịch - các Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Biên (Từ ngày 06/6/2022 đến ngày 12/6/2022)

Thứ hai - 06/06/2022 07:51 171 0

Thời gian

Nội dung

Cơ quan mời

Địa điểm

Người thực hiện

Thứ hai

06/6/2022

 

 

07 giờ 30 

Tham gia tọa đàm với Đoàn Bộ Tổng tham mưu và Bộ Tư lệnh Quân khu 7 về xây dựng Luật Phòng thủ dân sự- Phân công Lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân sự huyện dự

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Hội trường Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Lãnh đạo UBND huyện

08 giờ 10

Tham gia khảo sát, kiểm tra thực địa vị trí dự kiến xây dựng điểm dân cư liền kề (Cứ 24 và Trảng Dầu) (Giấy mời số 4004/GM-VP ngày 03/6/2022 của Văn phòng UBND tỉnh)

Văn phòng UBND tỉnh

Tập trung tại Vườn Quốc gia Lò Gò – Xa Mát

PCT . Trỗi

08 giờ 

Họp CT, các PCT UBND huyện

Văn phòng HĐND và UBND huyện

Phòng họp trực tuyến UBND huyện

CT, các PCT

13 giờ 30

Họp thống nhất thực hiện bổ sung hồ sơ đề nghị công nhận xã ATK theo yêu cầu Bộ Nội vụ

Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 897/QĐ-TTg huyện

Phòng họp trực tuyến UBND huyện

PCT. Trỗi

13 giờ 30

Làm việc với ngành giáo dục

Văn phòng HĐND và UBND huyện

Phòng họp UBND huyện

PCT. Thanh

14 giờ

Dự Lễ công bố Quyết định thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương sĩ quan CAND năm 2022

Công an huyện

Hội trường Công an huyện

CT

14 giờ

Dự hội nghị triển khai cơ chế, chính sách hỗ trợ lãi suất vay vốn đầu tư phương tiện xe buýt, phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Giấy mời số 68/GM-SGTVT ngày 26/5/2022 của Sở Giao thông vận tải)- Phân công Lãnh đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng dự

Sở Giao thông vận tải

Hội trường

Sở Giao thông vận tải

PCT. Thanh

14 giờ 30

 Họp cho ý kiến về việc rà soát kết quả thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 và đề xuất danh mục công trình, dự án đến năm 2025

Văn phòng HĐND và UBND huyện

Phòng họp trực tuyến UBND huyện

PCT. Trỗi

16 giờ

Khảo sát đường NK2

Văn phòng HĐND và UBND huyện

Tập trung UBND huyện sau đó đi khảo sát thực tế

CT, PCT. Thanh

Thứ ba

07/6/2022

 

08 giờ 

Họp CT, các PCT UBND huyện

Văn phòng HĐND và UBND huyện

Phòng họp trực tuyến UBND huyện

CT, các PCT

08 giờ

Dự họp chuyên đề đất đai (Dự kiến theo Lịch công tác tuần của CT, các PCT UBND tỉnh)

Văn phòng UBND tỉnh

Phòng họp số 2 Văn phòng UBND tỉnh

 

PCT. Trỗi

14 giờ

Dự họp giải quyết khiếu nại, tố cáo (Dự kiến theo Lịch công tác tuần của CT, các PCT UBND tỉnh)

Văn phòng UBND tỉnh

Phòng họp số 2 Văn phòng UBND tỉnh

PCT. Trỗi

14 giờ

Dự họp thống nhất thực hiện bổ sung hồ sơ đề nghị công nhận xã ATK theo yêu cầu Bộ Nội vụ (Giấy mời số 1152/SNV-XDCQ và CTTN ngày 03/6/2022 của Sở Nội vụ)

Sở Nội vụ

Phòng họp Sở Nội vụ

PCT. Trỗi

14 giờ

Khảo sát các tuyến đường xử lý rác thải

Văn phòng HĐND và UBND huyện

Tại các xã Tân Bình, Tân Lập

 

PCT. Thanh

14 giờ

Họp Thường trực Huyện ủy

Văn phòng Huyện ủy

Phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy

 

CT

Thứ tư

08/6/2022

 

Cả ngày

Dự họp CT, các PCT UBND tỉnh (Dự kiến theo Lịch công tác tuần của CT, các PCT UBND tỉnh)

Văn phòng UBND tỉnh

Hội trường UBND tỉnh

Lãnh đạo UBND huyện

07 giờ 30

Họp UBND huyện thường kỳ

UBND huyện

Hội trường UBND huyện

CT, các PCT

08 giờ

Tiếp Đoàn công tác của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc rà soát kết quả thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 và đề xuất danh mục công trình, dự án đến năm 2025 (Công văn số 3322/STNMT-PQLĐ Đ ngày 27/5/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường)

Sở Tài nguyên và Môi trường

Phòng họp UBND huyện

PCT. Trỗi

08 giờ

Dự hội nghị trực tuyến về công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2022 (Dự kiến theo Lịch công tác tuần của CT, các PCT UBND tỉnh)

Văn phòng UBND tỉnh

Phòng họp số 1 Văn phòng UBND tỉnh

PCT. Thanh

14 giờ

Họp cho ý kiến thu gom và xử lý rác thải trên địa bàn huyện

Văn phòng HĐND và UBND huyện

Phòng họp trực tuyến UBND huyện

PCT. Thanh

14 giờ

Bí thư Tỉnh uỷ làm việc với Thường trực Huyện ủy Tân Biên

Văn phòng Huyện ủy

Phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy

 

CT

15 giờ

Họp cho ý kiến đối với đơn xin sửa chữa chùa Phước Lộc

UBND huyện

Phòng họp UBND huyện

 

PCT.

Trỗi

Thứ năm

09/6/2022

 

07 giờ

Tiếp công dân định kỳ

 

Trụ sở Ban Tiếp công dân huyện

CT

07 giờ 30

Dự họp CT, các PCT UBND tỉnh (Dự kiến theo Lịch công tác tuần của CT, các PCT UBND tỉnh)

Văn phòng UBND tỉnh

Hội trường UBND tỉnh

Lãnh đạo UBND huyện

08 giờ

Họp chuyên đề đất đai, nông nghiệp

 

Văn phòng HĐND và UBND huyện

Phòng họp UBND huyện

PCT. Trỗi

07 giờ 30

Tham quan diễn tập chiến đấu xã Thạnh Tây trong khu vực phòng thủ năm 2022

Ban Chỉ đạo Diễn tập huyện Tân Biên

Hội trường UBND xã Thạnh Tây

 

CT

14 giờ

Họp Ban Thường vụ Huyện ủy (thực hiện quy trình rà soát, bổ sung Quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020 -2025)

Văn phòng Huyện ủy

Phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy

CT, PCT. Trỗi

16 giờ

Làm việc với Phòng TN và MT, Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh Tây Ninh- Chi nhánh Tân Biên, Văn phòng HĐND và UBND huyện trong thực hiện thủ tục hành chính về đất đai

Văn phòng HĐND và UBND huyện

Phòng họp trực tuyến UBND huyện

CT, các PCT

Thứ sáu

10/6/2022

 

 

 

07 giờ 30

Dự hội nghị cán bộ chủ chốt huyện (thực hiện quy trình xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025 – 2030)

Văn phòng Huyện ủy

Hội trường Huyện ủy

CT, các PCT

14 giờ

Dự họp cho ý kiến Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam; dự thảo Quyết định phê duyệt đơn giá chi phí đào tạo trình độ sơ cấp trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp (Dự kiến theo Lịch công tác tuần của CT, các PCT UBND tỉnh)

Văn phòng UBND tỉnh

Phòng họp số 1 Văn phòng UBND tỉnh

PCT. Thanh

15 giờ

Họp Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (thực hiện quy trình rà soát, bổ sung Quy hoạch cán bộ)

Văn phòng Huyện ủy

Phòng họp Ban Chấp hành Đảng bộ huyện

 

CT, các PCT

16 giờ

Họp Ban Thường vụ Huyện ủy (thực hiện quy trình rà soát, bổ sung Quy hoạch cán bộ)

Văn phòng Huyện ủy

Phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy

CT, PCT. Trỗi

Thứ bảy

11/6/2022

 

Cả  ngày

Tham gia lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp huyện (Thông báo 878/TB-SNV ngày 26/4/2022 của Sở Nội vụ)

 

Sở Nội vụ

Học trực tuyến

PCT. Thanh

Chủ nhật

12/6/2022

 

Cả ngày

Tham gia lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp huyện (Thông báo 878/TB-SNV ngày 26/4/2022 của Sở Nội vụ)

 

Sở Nội vụ

Học trực tuyến

PCT. Thanh

Trên đây là Thông báo lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Biên, trong quá trình thực hiện nếu có điều chỉnh nội dung theo chỉ đạo của Lãnh đạo UBND huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện sẽ có thông báo cụ thể đến các cơ quan, đơn vị biết./.

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập17
  • Máy chủ tìm kiếm5
  • Khách viếng thăm12
  • Hôm nay1,785
  • Tháng hiện tại1,785
  • Tổng lượt truy cập4,126,789
hoc tap va lam theo
cong khai minh bach
gop y du thao
hop thu dien tu
cong bao tay ninh
Hỏi đáp trực tuyến
Thi hành pháp luật
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây