THÔNG BÁO Lịch công tác tuần của Chủ tịch - các Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Biên (Từ ngày 20/6/2022 đến ngày 26/6/2022)

Thứ hai - 20/06/2022 15:29 182 0

 

Thời gian

Nội dung

Cơ quan mời

Địa điểm

Người thực hiện

Thứ hai

20/6/2022

 

 

08 giờ

Dự họp Ban Chấp hành Đảng bộ huyện

Ban Thường vụ Huyện ủy

Phòng họp Ban Chấp hành Đảng bộ huyện

 

CT, các PCT

09 giờ

Triển khai công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 mũi nhắc lần 1, lần 2 trên địa bàn tỉnh (Giấy mời số 2314/GM-SYT ngày 16/6/2022 của Sở Y tế) – Phân công Lãnh đạo Phòng Y tế dự cùng Lãnh đạo Trung tâm Y tế

 

Sở Y tế

Hội trường UBND huyện

 

PCT. Thanh

10 giờ 30

Dự Lễ công bố Quyết định  của Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ 

Công an huyện

Hội trường Công an huyện

Lãnh đạo UBND huyện

13 giờ 30

Dự Lễ công bố Quyết định của Bộ tổng tham mưu về việc thành lập Đại đội Dân quân pháo binh76,2mm huyện Tân Biên (Kế hoạch số 1252/KH-BCH ngày 23/5/2022 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) – Phân công Lãnh đạo BCH Quân sự huyện dự

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Hội trường Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Lãnh đạo UBND huyện

14 giờ

Dự họp Đảng ủy Quân sự huyện

Đảng ủy Quân sự huyện

Ban Chỉ huy Quân sự huyện

CT

15 giờ

Khảo sát các tuyến đường xử lý rác thải

 

Văn phòng HĐND và UBND huyện

Tại các xã Tân Bình, Tân Lập

 

PCT. Thanh

15 giờ

Họp Hội đồng Bồi thường hỗ trợ và tái định cư thực hiện dự án Trạm biến áp 220kV và đường dây 220kV Tây Ninh – Tân Biên trên địa bàn huyện Tân Biên

 

Hội đồng Bồi thường hỗ trợ và tái định cư huyện

Phòng họp UBND huyện

PCT. Trỗi

Thứ ba

21/6/2022

 

08 giờ

Dự Lễ công bố Thị xã Hòa Thành hoàn thành xây dựng nông thôn mới và đón nhận Huân chương lao động

UBND Thị xã Hòa Thành

UBND Thị xã Hòa Thành

 

CT

08 giờ

Dự hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV

Ban Thường trực UBMTTQVN huyện Tân Biên

Trung tâm VHTT và HTCĐ xã Mỏ Công

PCT. Trỗi

08 giờ

Dự họp cho ý kiến Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025; phê duyệt kết quả rà soát hộ không có khả năng thoát nghèo thực hiện chính sách năm 2022 và chủ trương áp dụng mức hỗ trợ mới theo Nghị định số 07/2021/NĐ-CP của Chính phủ (Giấy mời số 4415/GM-VP ngày 20/6/2022 của Văn phòng UBND tỉnh)

Văn phòng UBND tỉnh

Phòng họp số 1 Văn phòng UBND tỉnh

PCT. Thanh

14 giờ

Họp Thường trực Huyện ủy

Văn phòng Huyện ủy

Phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy

CT

14 giờ

Dự làm việc với Đoàn kiểm tra Hội đồng PH PBGDPL Trung ương (Kế hoạch số 1342/KH-HĐPH ngày 13/6/2022 của Hội đồng PH PBGDPL tỉnh Tây Ninh)- Phân công Lãnh đạo Phòng Tư pháp dự

 

Hội đồng PBGDPL tỉnh Tây Ninh

Hội trường UBND tỉnh

 

PCT. Thanh

14 giờ

Kiểm tra cơ sở

 

Các xã, thị trấn

Các PCT

15 giờ 30

Công bố quyết định công tác cán bộ

 

UBND huyện

UBND thị trấn, Phòng Tư pháp

 

CT

16 giờ 30

Dự Lễ công bố quyết định bổ nhiệm Chi cục trưởng Chi cục Hải Quan cửa khẩu Xa Mát

Chi cục Hải Quan cửa khẩu Xa Mát

Trụ sở Chi cục Hải Quan cửa khẩu Xa Mát

 

CT

Thứ tư

22/6/2022

 

07 giờ 30

Dự hội nghị sơ kết công tác quân sự quốc phòng 6 tháng đầu năm 2022

Ban Chỉ huy Quân sự huyện

Hội trường Ban Chỉ huy Quân sự huyện

 

CT

07 giờ 30

Công bố quyết định công tác cán bộ

 

UBND huyện

Phòng Tư pháp

 

PCT. Trỗi

08 giờ

Dự họp thống nhất đề xuất phân khai kinh phí sự nghiệp Trung ương thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2022 trên địa bàn tỉnh (Giấy mời số 2269/GM-SNN ngày 21/6/2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Hội trường A

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

PCT. Thanh

09 giờ 30

Tham dự họp cùng Đoàn giám sát của HĐND tỉnh về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị, phản ánh của công dân 6 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn tỉnh (Giấy mời số 4419/GM-VP ngày 20/6/2022 của Văn phòng UBND tỉnh)

Văn phòng UBND tỉnh

Phòng họp số 1 HĐND tỉnh

PCT. Trỗi

13 giờ 30 

Họp CT, các PCT UBND huyện

Văn phòng HĐND và UBND huyện

Phòng họp trực tuyến UBND huyện

 

CT, các PCT

Thứ năm

23/6/2022

 

07 giờ

Tiếp công dân định kỳ

 

Trụ sở Ban Tiếp công dân huyện

CT

Cả ngày

Dự kỳ họp thứ ba HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thường trực HĐND huyện

Hội trường UBND huyện

CT, các PCT

08 giờ 30

Dự khai trương 5G Viettel

Viettel Tây Ninh

Vincom

Lãnh đạo UBND huyện

09 giờ

Họp chuyên đề nông nghiệp (Dự kiến theo Lịch công tác tuần của CT, các PCT UBND tỉnh)

Văn phòng UBND tỉnh

Phòng họp số 1 UBND tỉnh

 

PCT. Trỗi

14 giờ

Dự họp về việc tham mưu UBND tỉnh đề nghị của Công ty TNHH VMC Hoàng Gia (Giấy mời số 1555/GM-SKHĐT ngày 17/6/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư)- Tạm hoãn

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Phòng họp số 1 Sở Kế hoạch và Đầu tư

Lãnh đạo UBND huyện

14 giờ

Dự họp UBND tỉnh nghe báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội; thu chi ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản và các nội dung có liên quan (Giấy mời số 4434/GM-VP ngày 21/6/2022 của Văn phòng UBND tỉnh)

 

Văn phòng UBND tỉnh

Phòng họp trực tuyến UBND huyện

 

PCT. Thanh

16 giờ 30

Dự sơ kết công tác biên phòng 6 tháng đầu năm 2022 và mừng cán bộ được thăng cấp bậc hàm năm 2022

Đồn Biên phòng CKQT Xa Mát

Đồn Biên phòng CKQT Xa Mát

Lãnh đạo UBND huyện

Thứ sáu

24/6/2022

 

 

 

Cả ngày

Dự kỳ họp thứ ba HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thường trực HĐND huyện

Hội trường UBND huyện

 

CT, các PCT

08 giờ

Dự họp hội đồng thẩm định giá đất (Dự kiến theo Lịch công tác tuần của CT, các PCT UBND tỉnh)

Văn phòng UBND tỉnh

Phòng họp số 2 UBND tỉnh

 

PCT. Trỗi

08 giờ 30

Dự đối thoại với Thanh Niên (Dự kiến theo Lịch công tác tuần của CT, các PCT UBND tỉnh)

Văn phòng UBND tỉnh

Hội trường UBND tỉnh

 

Lãnh đạo UBND huyện

14 giờ

Dự họp chuyên đề đất đai (Dự kiến theo Lịch công tác tuần của CT, các PCT UBND tỉnh)

Văn phòng UBND tỉnh

Phòng họp số 2 UBND tỉnh

 

PCT. Trỗi

Thứ bảy

25/6/2022

 

Cả  ngày

Tham gia lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp huyện (Thông báo 878/TB-SNV ngày 26/4/2022 của Sở Nội vụ)

 

Sở Nội vụ

Học trực tuyến

PCT. Thanh

Chủ nhật

26/6/2022

 

Cả ngày

Tham gia lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp huyện (Thông báo 878/TB-SNV ngày 26/4/2022 của Sở Nội vụ)

 

Sở Nội vụ

Học trực tuyến

PCT. Thanh

Trên đây là Thông báo lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Biên, trong quá trình thực hiện nếu có điều chỉnh nội dung theo chỉ đạo của Lãnh đạo UBND huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện sẽ có thông báo cụ thể đến các cơ quan, đơn vị biết./.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập12
  • Hôm nay1,953
  • Tháng hiện tại1,953
  • Tổng lượt truy cập4,126,957
hoc tap va lam theo
cong khai minh bach
gop y du thao
hop thu dien tu
cong bao tay ninh
Hỏi đáp trực tuyến
Thi hành pháp luật
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây