Ban hành những giải pháp, nhiệm vụ chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022

Chủ nhật - 30/01/2022 16:15 152 0

NHỮNG GIẢI PHÁP, NHIỆM VỤ CHỦ YẾU THỰC HIỆN

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022

(Ban hành kèm theo Quyết định số  269   /QĐ-UBND,

ngày 14  tháng  01  năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện)

 

 

Năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu của phát triển kinh tế - xã hội, là năm thứ hai triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Đảng bộ huyện,Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025. Tình hình dịch bệnh Covid-19 có thể phức tạp, nguy hiểm hơn với sự xuất hiện của biến chủng mới. Nguy cơ chậm phục hồi kinh tế, suy giảm tăng trưởng vẫn còn tiềm ẩn nếu không kiểm soát được dịch bệnh một cách cơ bản để mở cửa trở lại nền kinh tế; rủi ro lạm phát gia tăng; thiên tai, biến đổi khí hậu là nguy cơ luôn tiềm ẩn.

Trong huyện, cùng với cả Tỉnh đã chuyển sang “trạng thái bình thường mới”, các hoạt động sản xuất, kinh doanh được khôi phục trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch Covid-19; triển khai chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, tiếp tục thực hiện các chính sách đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, hoàn thiện thể chế,…là điều kiện để thúc đẩy, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, theo dự báo dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp; trong khi sức chống chịu và nguồn lực của Nhà nước, doanh nghiệp và người dân giảm sút; huyện giành nhiều nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch; hoạt động sản xuất, kinh doanh phục hồi chậm; cải cách hành chính chưa theo kịp sự phát triển; chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu; an ninh biên giới còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp,…do đó đòi hỏi huyện Tân Biên và Nhân dân phải tiếp tục nỗ lực đổi mới, hành động quyết liệt, hiệu quả hơn trong năm 2022 và những năm tiếp theo.

I. MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU CHỦ YẾU CỦA KẾ HOẠCH NĂM 2022

1. Mục tiêu chung

Tiếp tục thực hiện “mục tiêu kép” trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid - 19, bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng của Nhân dân; thực hiện hiệu quả các giải pháp phục hồi kinh tế, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân. Huy động mọi nguồn cho việc phát triển toàn diện kinh tế - văn hóa - xã hội; quản lý, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên, tăng cường bảo vệ môi trường, chủ động phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu; thực hiện quyết liệt cải cách hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực thi công vụ, phát huy vai trò của người đứng đầu, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước; đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; củng cố quốc phòng, an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội và bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại; làm tốt công tác thông tin, truyền thông, tạo sự đồng thuận xã hội; xây dựng xã Thạnh Tây đạt chuẩn nông thôn mới và xã Tân Lập đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

2. Chỉ tiêu chủ yếu

Để đạt được mục tiêu trên, huyện đề ra 12 chỉ tiêu chủ yếu (bao gồm: 05 chỉ tiêu về lĩnh vực kinh tế, 07 chỉ tiêu về lĩnh vực xã hội – môi trường) Cụ thể:

2.1. Về kinh tế: 05 chỉ tiêu

a) Chỉ tiêu kinh tế: 05 chỉ tiêu

- Giá trị sản xuất nông - lâm - thủy sản tăng 3,51%.

- Giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng tăng 3,22%.

+ Công nghiệp: 2,93%

+ Xây dựng: 3,85%

- Giá trị sản xuất thương mại, dịch vụ tăng 3,31%.

- Giá trị sản phẩm thu hoạch bình quân trên 01 ha đất trồng trọt đạt 93 triệu đồng.

- Phấn đấu thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng 7% (so với năm 2021).

b) Chỉ tiêu xã hội - môi trường: 7 chỉ tiêu

- Số lao động có việc làm tăng thêm 1.100 người.

- Số bác sĩ, số giường bệnh bình quân trên vạn dân

+ Số bác sĩ: 3,5 bác sĩ.

+ Số giường bệnh: 10 giường.

- Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng (thể thấp còi) còn dưới 12,2%.

- Số xã được công nhận tiêu chí nông thôn:

+ Xã đạt chuẩn nông thôn mới: 01 xã (Thạnh Tây).

+ Xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao: 01 xã (Tân Lập).

- Tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,04% (Giảm 10 hộ nghèo).

- Số hộ dân tham gia dịch vụ thu gom rác/tổng số hộ dân (khu vực đô thị): 2.128/4.150 hộ trở lên.

- Tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch

+ Đô thị: 20% trở lên.

+ Nông thôn: 78% trở lên.

II. CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Tập trung thực hiện linh hoạt, hiệu quả mục tiêu vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội:

Triển khai thực hiện hiệu quả Chiến lược tổng thể ứng phó hiệu quả với dịch Covid-19, vận dụng linh hoạt, sáng tạo phù hợp với điều kiện thực tiễn địa phương nhưng không trái với định hướng của Trung ương, Tỉnh. Xây dựng lộ trình thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Thực hiện có hiệu quả chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn huyện theo chỉ đạo của Tỉnh đảm bảo an toàn, khoa học, hiệu quả; tăng tốc tiêm chủng, đảm bảo tỷ lệ bao phủ vắc xin cao cho người trong độ tuổi tiêm chủng được tiêm vắc xin phòng Covid-19 (đạt trên 90%). Tổ chức triển khai kịp thời, hiệu quả Nghị quyết số 86/NQ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 để thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Quốc hội khóa XV.

Xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế theo chỉ đạo của Tỉnh. Chủ động phân tích, đánh giá, cập nhật tình hình thực hiện các chỉ tiêu và kịp thời đề xuất các biện pháp điều hành NSNN phù hợp. Tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi vay, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu, nguyên, nhiên, vật liệu phục vụ cho sản xuất, không để đứt gãy chuỗi cung ứng. Theo dõi sát diễn biến tình hình thị trường, kịp thời có giải pháp ứng phó khi thị trường có biến động bất thường. Hỗ trợ tiêu thụ các mặt hàng nông sản vào vụ thu hoạch, tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

2. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình, đề án trọng điểm.

Tiếp tục thực hiện việc cụ thể hóa các chủ trương, chính sách, nhiệm vụ chính trị thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025.

Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để giữ vững và nâng cao các tiêu chí nông thôn mới. Tập trung xây dựng xã Thạnh Tây đạt chuẩn nông thôn mới và xã Tân Lập đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Triển khai có hiệu quả, đảm bảo mục tiêu thực hiện “Chương trình mỗi xã một sản phẩm”. Thực hiện dự án hỗ trợ đầu tư phát triển rừng sản xuất huyện Tân Biên giai đoạn 2020-2025 theo kế hoạch. Tổ chức thực hiện Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025” do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tăng cường kiểm tra, giám sát, đảm bảo diện tích rừng giao khoán được sử dụng đúng mục đích, đạt hiệu quả cao; phối hợp tốt với các cá nhân được giao rừng và địa phương trong công tác phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ rừng và xử lý triệt để các vi phạm về Luật Lâm nghiệp.

Thực hiện Chương trình phát triển đô thị và Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến 2030. Tăng cường lãnh đạo, quản lý trật tự xây dựng. Hoàn thành và triển khai điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung đô thị Thị trấn Tân Biên. Xây dựng kế hoạch phát triển thị trấn Tân Biên theo hướng đô thị loại IV; xây dựng quy hoạch nông thôn tại các xã; xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại. Triển khai thực hiện phương án quản lý, sử dụng tạm thời vỉa hè, công viên Tân Biên; thực hiện các bước để hoàn chỉnh phương án xây mới chợ Tân Biên, chuyển đổi mô hình quản lý chợ, bến bãi trên địa bàn huyện; tiếp tục hoàn thành vá triển khai xây dựng Đề án cho thuê mặt bằng tại các Bến bãi Xa mát, Tân NamTân Phú. Chuẩn bị sẵn sàng các nguồn lực, làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, đáp ứng tiến độ đầu tư của các dự án.

          Đẩy mạnh phát triển kinh tế thương mại; đưa du lịch nông thôn vào Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; phát triển các loại hình du lịch tham quan di tích văn hóa - lịch sử, du lịch tâm linh.

Thực hiện tốt công tác phòng chống thiên tai năm 2022.

3. Thực hiện thực chất, hiệu quả hơn cơ cấu lại các ngành, lĩnh vực theo hướng bền vững.

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021-2025; triển khai thực hiện đề án Nông nghiệp gắn với xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn huyện Tân Biên giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, kết nối thị trường. Đẩy mạnh thực hiện các hình thức hợp tác, liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản theo chuỗi giá trị. Mở rộng diện tích cây ăn quả, cây có giá trị kinh tế cao. Tăng cường chuyển giao khoa học kỹ thuật, triển khai thực hiện các chính sách phát triển các sản phẩm chủ lực theo quy trình sản xuất tiên tiến, sản xuất theo chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ cao. Quản lý tốt việc kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, vật tư nông nghiệp. Triển khai các kế hoạch phòng, chống bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, hướng dẫn cơ sở chăn nuôi thực hiện các biện pháp an toàn sinh học nhằm ngăn chặn dịch bệnh.

Khuyến khích người dân xây dựng các mô hình sản xuất phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; khai thác thông tin khoa học công nghệ để đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới vào thực tiễn sản xuất và đời sống. Hướng dẫn các công ty, xí nghiệp trên địa bàn huyện đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ vào trong quá trình sản xuất kinh doanh để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm…

Triển khai thực hiện Kế hoạch hiện đại hóa hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại và chợ theo hướng văn minh gắn với việc phát triển thương mại điện tử và nâng cao tỷ lệ thanh toán không sử dụng tiền mặt trên địa bàn huyện. Tập trung thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại; tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp sản xuất với các doanh nghiệp bán lẻ, triển khai hiệu quả chương trình bình ổn thị trường.

Huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội và ưu tiên bố trí vốn ngân sách nhà nước hợp lý cho các nhiệm vụ trọng tâm. Tiếp tục cơ cấu lại NSNN theo hướng bền vững, đảm bảo thu đúng, thu đủ; tập trung nguồn thu từ đất đai, tài nguyên, khoáng sản. Tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực; triệt để tiết kiệm chi thường thường xuyên, tăng chi đầu tư phát triển. Thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về đầu tư công, các nguyên tắc, tiêu chí, thứ tự ưu tiên bố trí vốn đầu tư nguồn NSNN. Quản lý và sử dụng hiệu quả vốn đầu tư, không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản. Thực hiện nghiêm quy định pháp luật về đấu thầu, áp dụng rộng rãi đấu thầu qua mạng. Tăng cường hiệu quả công tác tổ chức thực hiện theo nguyên tắc hậu kiểm, bảo đảm tính tuân thủ các quy định và hiệu quả đầu tư công. Thực hiện tốt công tác chuẩn bị đầu tư, phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công trọng điểm giai đoạn 2021 – 2025. Khẩn trương rà soát, xử lý ngay các khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn trong giải ngân đầu tư công; giải ngân phải đi đôi với bảo đảm chất lượng công trình, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, chống tiêu cực, lãng phí.

Khuyến khích tạo điều kiện để hệ thống các tổ chức tín dụng trên địa bàn phát triển đa năng theo hướng hiện đại, hoạt động an toàn, hiệu quả vững chắc, đáp ứng tốt nhu cầu về các dịch vụ tài chính, ngân hàng của nền kinh tế địa phương. Tạo môi trường kinh doanh thuận lợi để thu hút các nguồn lực tài chính trong dân cư đưa vào sản xuất kinh doanh.

4. Nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, phát triển và ứng dụng công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Tăng cường các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy học; quản lý ứng dụng công nghệ thông tin. Tăng cường phân luồng học sinh sau khi tốt nghiệp THCS; duy trì chuẩn quốc gia công tác xóa mù chữ, phổ cập giáo dục năm 2022. Đẩy mạnh thu hút đầu tư giáo dục. Thực hiện chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo; xây dựng nền tảng dạy và học trực tuyến dùng chung, hệ thống bài giảng chuẩn hóa, kho học liệu điện tử chia sẻ theo hướng tạo môi trường tương tác, tăng cường khả năng tự học cho học sinh. Thực hiện kế hoạch giảng dạy năm học 2021-2022 một cách chủ động, linh hoạt phù hợp với tình hình diễn biến dịch bệnh, có giải pháp cụ thể đưa học sinh trở lại trường học gắn với bảo đảm an toàn dịch bệnh. Đảm bảo bổ sung kiến thức cho học sinh, chỉ đạo dạy và học hoàn thành nhiệm vụ năm học 2021-2022. Huy động các nguồn lực để đầu tư cho giáo dục và thực hiện hỗ trợ học sinhm được học tập trong tình hình dịch bệnh. Thực hiện chương trình mới đối với lớp 1, lớp 2, lớp 6. Triển khai Kế hoạch thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở theo quy định tại Nghị định số 71/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ. Từng bước khắc phục tình trạng thiếu giáo viên mầm non.

Tăng cường an ninh, an toàn trường học, chú trọng xây dựng văn hóa học đường, kỹ năng sống cho học sinh, môi trường giáo dục lành mạnh, dân chủ, kỷ cương; đẩy mạnh công tác phòng, chống ma túy, tệ nạn xã hội, bạo lực học đường.

Thực hiện Kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn giai đoạn 2022-2025. Tăng cường gắn kết doanh nghiệp phối hợp tổ chức đào tạo với nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp. Tổ chức cập nhật thông tin thị trường lao động, điều tra cung, cầu lao động năm 2022.

Thực hiện quy định nội dung và mức chi hỗ trợ doanh nghiệp tham gia Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030; Kế hoạch hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh năm 2022.

5. Gắn kết hài hoà, hợp lý giữa phát triển kinh tế với văn hóa, xã hội; thực hiện tốt các chính sách người có công, bảo trợ xã hội, bảo đảm an sinh xã hội.

Tiếp tục thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm các ngày Lễ lớn kỷ niệm, các sự kiện trọng đại. Duy trì các hoạt động văn hóa, văn nghệ, lễ hội trong tình hình mới, phù hợp với đặc trưng từng loại hình văn hóa, nghệ thuật và tác động của dịch bệnh Covid-19. Phát triển thể dục thể thao quần chúng. Tích cực đấu tranh và thực hiện tốt công tác ngăn chặn các tệ nạn xã hội, nhất là nạn ma túy, mại dâm. Huy động nguồn lực xã hội cho công tác trùng tu, tôn tạo các di tích; phát huy các di sản văn hóa tương xứng với giá trị, tầm vóc của di sản; khai thác giá trị di sản văn hóa một cách hợp lý phục vụ du lịch.

Nâng cao chất lượng công tác khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân. Thực hiện tốt công tác tiêm chủng mở rộng. Tổng hợp, phân tích, xác định số liệu tiêm vắc xin Covid-19 thực tế trên địa bàn để thực hiện kế hoạch tiêm chủng đạt tỷ lệ bao phủ theo chỉ đạo của Tỉnh. Quản lý chặt chẽ hoạt động hành nghề y dược tư nhân, tăng cường quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm. Tăng cường công tác truyền thông về Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, từng bước nâng cao chất lượng dân số; thực hiện tốt công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em, giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi. Tuyên truyền nâng cao ý thức người dân trong tham gia bảo hiểm y tế toàn dân.

Tiếp tục thực hiện công tác chăm lo người có công với cách mạng. Tập trung triển khai thực hiện chính sách đối với người có công theo Pháp lệnh mới; tích cực giải quyết các trường hợp còn vướng mắc chưa được hưởng chính sách. Thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo gắn với xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là các hộ nghèo thuộc đồng bào dân tộc thiểu số, giảm số hộ tái nghèo. Triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; chính sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo chuẩn Trung ương và hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022 – 2025. Tăng cường công tác đào tạo nghề bằng nhiều hình thức gắn liền với giải quyết việc làm sau đào tạo.

Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện tốt các chính sách an sinh, xã hội; chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện; khẩn trương rà soát, không để sót đối tượng, địa bàn cần hỗ trợ. Thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ. Làm tốt công tác dân tộc, tôn giáo; tổ chức triển khai thực hiện Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Thực hiện đồng bộ giữa việc quản lý và hỗ trợ pháp luật cho doanh nghiệp, người sử dụng lao động và người lao động, xây dựng có hiệu quả mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.

6. Quản lý, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên; tăng cường bảo vệ môi trường; chủ động phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong quản lý đất đai, trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quản lý đất đai trên địa bàn. Công khai thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tạo điều kiện cho các cá nhân tổ chức tiếp cận quỹ đất phục vụ sản xuất, kinh doanh. Tổ chức triển khai thực hiện công tác tổ chức bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các dự án phát triển KTXH, kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Đẩy nhanh công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; quản lý, lập phương án cấp giấy chứng nhận QSDĐ. Quản lý chặt chẽ việc khai thác đất làm vật liệu xây dựng, san lấp mặt bằng, hạn chế vận chuyển đất ra ngoài địa bàn huyện.

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về bảo vệ môi trường, tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XI) về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt việc thu gom, xử lý chất thải nguy hại trong sản xuất; thu gom, xử lý chất thải sinh hoạt. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản gắn với bảo vệ môi trường, kiên quyết xử lý đối với hành vi vi phạm pháp luật về khoáng sản và môi trường.

7. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính đi đôi với tạo dựng môi trường đổi mới sáng tạo; đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Tiếp tục thực hiện rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn theo Nghị quyết số 18-NQ/TW và các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII) giai đoạn 2021-2025. Tăng cường kiểm tra công vụ tại các cơ quan, đơn vị trong huyện để nâng cao trách nhiệm, kỷ cương, kỷ luật hành chính và tinh thần phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ở các cấp, các ngành trong huyện; kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện tiêu cực, nhũng nhiễu trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý trong tổ chức thực hiện.

Triển khai, sử dụng có hiệu quả, đúng quy định các hệ thống thông tin nhằm tăng cường trao đổi văn bản điện tử, phục vụ công tác chỉ đạo điều hành (văn phòng điện tử, chữ ký số, họp không giấy, thư điện tử công vụ (@tayninh.gov.vn,...); các hệ thống thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp (cổng thông tin điện tử, dịch vụ công trực tuyến...).  Nâng cao chất lượng của cổng thông tin điện tử của huyện; cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, dịch vụ công trực tuyến; đảm bảo 100% TTHC được cập nhật trên cổng thông tin điện tử; tuyên truyền, khuyến khích người dân đẩy mạnh việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến trong giải quyết thủ tục hành chính. Tăng cường các giải pháp nhằm nâng số lượng hồ sơ cá nhân, tổ chức thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, nâng tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến và tỷ lệ xử lý bằng hồ sơ điện tử của huyện. Thực hiện mô hình Chính quyền điện tử trên địa bàn huyện, thực hiện tốt công tác cải cách hành chính; hướng đến sự hài lòng ngày càng cao của nhân dân; tổ chức đối thoại trực tiếp giữa nhà nước với tổ chức, cá nhân tham gia giải quyết thủ tục hành chính.

Đổi mới, đa dạng hóa các hình thức, cách thức phổ biến, giáo dục pháp luật. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ thuật số, mạng xã hội, phát huy sức mạnh của các phương tiện thông tin đại chúng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, xử lý nghiêm minh, kịp thời các hành vi tham nhũng bị phát hiện. Tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trong phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng.

8. Củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới; triển khai hiệu quả hoạt động đối ngoại.

Triển khai đồng bộ các giải pháp để bảo đảm quốc phòng, an ninh; kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế gắn với quốc phòng. Thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa Công an, Quân sự, Biên phòng trong bảo vệ an ninh Quốc gia, bảo đảm trật tự xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng theo Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ.

Đấu tranh phòng ngừa, kéo giảm tệ nạn xã hội, phòng chống ma túy; chống tập trung đông người phá rối an ninh trật tự và bạo loạn, không để phát sinh khiếu kiện đông người, hình thành điểm nóng. Tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, góp phần kéo giảm tai nạn giao thông trên cả ba mặt.

Tăng cường công tác tuyên truyền, đối ngoại biên giới, phối hợp giải quyết kịp thời các vụ việc nảy sinh trên tuyến biên giới, không để xảy ra điểm nóng. Phối hợp thực hiện tốt công tác quản lý đường biên, mốc giới góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị và phát triển.

9. Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, tạo đồng thuận xã hội, nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền.  

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là về các biện pháp phòng, chống, dịch và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Chú trọng tuyên truyền, cổ vũ những mô hình hay, cách làm sáng tạo, gương người tốt, việc tốt. Quản lý chặt chẽ không gian mạng, tăng cường xử lý tin giả, sai sự thật về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và hiệu quả của vắc-xin. Đồng thời, kịp thời phản bác các quan điểm, tư tưởng sai trái, không để đối tượng thù địch lợi dụng; đấu tranh ngăn chặn các thông tin xấu, độc, xử lý nghiêm các vi phạm. Nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền, phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên, góp phần tạo đồng thuận xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đề ra.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp cùng các cơ quan liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân huyện tổ chức thực hiện, cụ thể như sau:

1. Phòng Tài chính - Kế hoạch

Bám sát diễn biến của dịch Covid-19, tình hình kinh tế - xã hội trong huyện để chủ động phân tích, đánh giá, kịp thời đề xuất các biện pháp điều hành NSNN phù hợp tại địa phương

Tham mưu UBND huyện trong việc điều hành chi ngân sách nhà nước hiệu quả, chặt chẽ, tiết kiệm, để dành nguồn lực cho phòng, chống dịch Covid-19, hỗ trợ phục hồi kinh tế và dự phòng cho các trường hợp bất khả kháng, thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu,…; kiểm soát chặt chẽ các khoản chi ngân sách nhà nước theo dự toán giao, đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức theo quy định. Tiết kiệm triệt để các khoản chi thường xuyên; chống lãng phí; bố trí kinh phí theo dự toán được giao, đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định của Luật ngân sách nhà nước, Luật Quản lý và sử dụng tài sản công,…Không bố trí dự toán chi cho các nhiệm vụ chi chưa thực sự cần thiết, các chính sách chưa ban hành. Kiên quyết cắt giảm những khoản chi thường xuyên ngân sách đã được giao trong dự toán đầu năm, nhưng chưa thực hiện phân bổ theo quy định.

Bảo đảm kinh phí thực hiện chế độ, chính sách cho các lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19 và hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng của dịch Covid-19; các chính sách xã hội.

Thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về đầu tư công, các nguyên tắc, tiêu chí, thứ tự ưu tiên bố trí vốn đầu tư nguồn NSNN. Tăng cường hiệu quả công tác tổ chức thực hiện theo nguyên tắc hậu kiểm, bảo đảm tính tuân thủ các quy định và hiệu quả đầu tư công. Rà soát, xử lý các khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn trong giải ngân đầu tư công. Đẩy mạnh công tác quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, không để tồn đọng công trình hoàn thành đưa vào sử dụng mà chưa quyết toán; phối hợp với Kho bạc nhà nước trong công tác quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản.

Tham mưu UBND huyện triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 tại địa phương. Triển khai thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025 và Chương trình chuyển đổi số hỗ trợ cho doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh giai đoạn 2021-2025 theo chỉ đạo của Tỉnh.

Tham mưu việc chi chuyển nguồn theo đúng quy định. Chủ động, tham mưu UBND huyện giảm dự toán đối với các nội dung đã được giao đầu năm nhưng đơn vị triển khai chậm, giải ngân không đảm bảo tiến độ nhằm giảm bớt kinh phí chuyển nguồn.

Theo dõi sát diễn biến giá thị trường; quản lý tài sản công theo quy định của Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

Triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách pháp luật về phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, sử dụng có hiệu quả tài sản công, sử dụng kinh phí nhà nước đúng định mức, chế độ quy định.

2. Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Tăng cường quản lý trật tự xây dựng. Tham mưu UBND huyện triển khai thực hiện Chương trình phát triển đô thị và Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến 2030. Xây dựng kế hoạch phát triển thị trấn Tân Biên theo hướng đô thị loại IV; triển khai thực hiện phương án quản lý, sử dụng tạm thời vỉa hè, công viên Tân Biên. Tiếp tục thực hiện các bước kêu gọi đầu tư đối với các dự án đã phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết trên địa bàn huyện. Thực hiện các bước để hoàn chỉnh phương án xây mới chợ Tân Biên, chuyển đổi mô hình quản lý chợ, bến bãi trên địa bàn huyện.

Tham mưu UBND huyện điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung đô thị Thị trấn Tân Biên; lập quy hoạch nông thôn; điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 Công viên dọc suối Cần Đăng.

Đẩy mạnh phát triển kinh tế thương mại. Thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại, truyền thông quảng bá, giới thiệu sản phẩm, tạo cầu nối liên kết các siêu thị, các chợ đầu mối với người sản xuất nhằm hình thành và đẩy mạnh chuỗi liên kết tiêu thụ hàng nông sản thực phẩm thiết yếu của thị trường nội địa. Đẩy mạnh liên kết chuỗi, tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp sản xuất với các doanh nghiệp bán lẻ.

Phối hợp với các doanh nghiệp trên địa bàn triển khai hiệu quả chương trình bình ổn thị trường, đặc biệt vào các dịp lễ, tết, mùa vụ. Đảm bảo việc cung ứng điện an toàn, ổn định đủ điều kiện phục vụ sản xuất và tiêu dùng đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Triển khai hiệu quả chương trình bình ổn thị trường. Tăng cường hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, đưa Hàng Việt về nông thôn, tạo điều kiện để các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh quảng bá doanh nghiệp, sản phẩm giúp người dân có cơ hội tiếp cận nhiều hơn các sản phẩm mang thương hiệu Việt.

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, phát hiện, ngăn chặn và xử lý hành vi trốn, lậu thuế, bảo vệ thị trường và bảo vệ người tiêu dùng.

Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động khuyến công; đẩy mạnh các hoạt động ứng dụng công nghệ tiên tiến hiện đại; triển khai thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ cấp huyện; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị triển khai các đề tài cấp cơ sở.

Triển khai thực hiện dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt năm 2022 theo đúng quy định.

Thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý chất lượng công trình giao thông theo quy định của Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về Quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng. Tiếp tục phối hợp các đơn vi liên quan tham mưu xây dựng hoàn thành đưa vào sử dụng công trình cầu Suối Mây.

3. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021-2025; chuyển dịch cơ cấu phân ngành nông nghiệp, cơ cấu đất đai gắn với hình thành các vùng thâm canh; xây dựng hạ tầng nông nghiệp gắn với thực hiện quy hoạch xây dựng nông thôn mới; triển khai thực hiện đề án Nông nghiệp gắn với xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn huyện Tân Biên giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, kết nối thị trường. Mở rộng diện tích cây ăn quả, cây có giá trị kinh tế cao; tiếp tục phát triển chăn nuôi theo hình thức trang trại, gia trại tập trung, an toàn dịch bệnh, an toàn sinh học, chăn nuôi hữu cơ.

Triển khai các kế hoạch phòng, chống bệnh gia súc, gia cầm, đồng thời giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, hướng dẫn cơ sở chăn nuôi thực hiện các biện pháp an toàn sinh học; tiếp tục triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi thông qua các đề án, chương trình, kế hoạch theo chỉ đạo của Tỉnh.

Thường xuyên tổ chức phối hợp, nắm tình hình, ngăn chặn và xử lý nghiêm, triệt để các vụ vi phạm pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng; thực hiện quyết liệt, giải quyết dứt điểm các sai phạm trên đất lâm nghiệp theo đúng quy định; triển khai thực hiện tốt các quy trình quy định về phòng chống cháy rừng, chăm sóc rừng trồng, chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng.

Thực hiện tốt chức năng cơ quan thường trực trong quản lý và tổ chức thực hiện về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới cấp huyện. Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra tiến độ thực hiện xây dựng nông thôn mới ở các xã, duy trì và nâng cao các tiêu chí ở các xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; các xã còn lại tăng 01 đến 02 tiêu chí trở lên; triển khai các nội dung thành phần của Đề án Chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm.

Tổ chức đào tạo nghề cho lao động nông thôn các ngành nghề nông nghiệp; chú trọng tư vấn đối với lao động nông thôn trong việc lựa chọn nghề học và làm nghề sau khi học.

4. Phòng Giáo dục và Đào tạo

Thực hiện chuyển đổi số trong công tác dạy và học theo chỉ đạo của Tỉnh. Tổ chức dạy và học phù hợp với tình hình dịch bệnh. Có giải pháp khắc phục tình trạng thiếu giáo viên mầm non.

Tham mưu UBND huyện triển khai thực hiện khi tỉnh phê duyệt Đề án thí điểm phát triển trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông đạt mức kiểm định chất lượng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2022 và giai đoạn 2022-2025; Kế hoạch thực hiện đề án đẩy mạnh xã hội hoá giáo dục đào tạo, tỉnh Tây Ninh năm 2022 và giai đoạn 2022-2025.

Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục. Triển khai thực hiện Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non. Tăng cường năng lực quản trị nhà trường, đổi mới cơ chế quản lý cơ sở giáo dục mầm non, từng bước tuyển dụng đủ chỉ tiêu biên chế giáo viên mầm non, nâng cao chất lượng đội ngũ đáp ứng yêu cầu chăm sóc giáo dục trẻ.

Tiếp tục thực hiện Chương trình hành động số 74-CTr/HU ngày 04/3/2014 của Huyện ủy thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Thực hiện Quyết định số 1436/QĐ-TTg, ngày 29/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2017-2025.

Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, thực hiện hiệu quả các phương pháp, hình thức và kỹ thuật dạy học, rèn luyện phương pháp tự học cho học sinh, theo hướng phát triển năng lực của học sinh; ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học ở các cấp học. Tăng cường công tác giáo dục hướng nghiệp cho học sinh, phân luồng học sinh sau trung học cơ sở.

Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, thực hiện kế hoạch xây dựng trường chuẩn quốc gia ở xã điểm nông thôn mới; nâng cao tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia năm 2022.

Nâng cao chất lượng hoạt động của trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, trung tâm học tập cộng đồng.

5. Phòng Tài nguyên và Môi trường

Tham mưu UBND huyện đẩy nhanh tiến độ cấp đổi giấy CNQSDĐ theo hệ thống bản đồ địa chính chính quy cho người dân. Tăng cường theo dõi, đôn đốc công tác kê khai đăng ký, xét duyệt hồ sơ kê khai, lập hồ sơ cấp đổi giấy CNQSDĐ sang hệ thống bản đồ địa chính chính quy đăng ký đối với 05 xã mới đo đạc (Trà Vong, Tân Bình, Thạnh Tây, Hòa Hiệp và thị trấn Tân Biên); tiếp tục tham mưu cấp đổi giấy CNQSDĐ  đối với 05 xã đã được nghiệm thu bản đồ chính quy (Thạnh Bình, Thạnh Bắc, Tân Lập, Tân Phong, Mỏ Công).

Tăng cường công tác phối hợp các đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến xã, thị trấn và UBND các xã, thị trấn tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân hiểu rõ về quyền lợi, nghĩa vụ của người sử dụng đất, thực hiện việc kê khai đăng ký cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chấp hành đầy đủ nghĩa vụ của người sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013.

Tham mưu UBND huyện thành lập tổ công tác để giải quyết các trường hợp khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực đất đai, trong đó có nội dung cấp đổi giấy CNQSDĐ, lộn chủ, lộn thửa cho người dân.

Tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng khoáng sản trên địa bàn huyện. Hướng dẫn tổ chức, cá nhân thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nơi khai thác, tuân thủ các biện pháp bảo vệ và cải tạo phục hồi môi trường; tăng cường công tác kiểm tra, kiên quyết xử lý nghiêm các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh vi phạm các quy định về ô nhiễm môi trường, quản lý chất thải nguy hại.

Chủ động thường xuyên kiểm tra tình hình sử dụng đất, công tác quản lý, sử dụng đất cho thuê, đất lúa, đất công ích ở địa phương. Phối hợp với Chi Cục thuế khu vực Tân Biên – Tân Châu, Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh Tây Ninh – Chi nhánh Tân Biên, các xã thị trấn tăng cường khai thác có hiệu quả các nguồn thu từ đất, đặt biệt xử lý dứt điểm các trường hợp chưa chuyển mục đích sử dựng đất (từ năm 2021 trở về trước) và thu phí bảo vệ môi trường đảm bảo đúng theo quy định.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai; kiểm tra, rà soát tình hình sử dụng đất các dự án đầu tư; kiên quyết thu hồi đất sử dụng không đúng mục đích, không đúng quy hoạch, các dự án vốn ngoài ngân sách đã có quyết định chủ trương đầu tư nhưng không thực hiện đúng theo quy định. Giải quyết các đơn kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tranh chấp về đất đai theo thẩm quyền, hạn chế tối đa đơn tồn đọng kéo dài, quá hạn và khiếu nại vượt cấp.

Tham mưu giải quyết dứt điểm, đúng quy định các phương án đất còn tồn, các trường hợp tranh chấp đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lộn thửa, lộn chủ...

Thực hiện các quyết định giải quyết tranh chấp đất đai đã có hiệu lực pháp luật. Thu hồi hủy bỏ giấy CNQSDĐ cấp trùng trên đất quy hoạch lâm nghiệp. Phối hợp các cơ quan liên quan tham mưu UBND huyện thực hiện tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất để thực hiện các công trình dự án đầu tư trên địa bàn huyện.

Tham mưu kịp thời công bố, công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng đặc dụng; danh mục thu hồi đất để thực hiện các công trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh và vì lợi ích quốc gia cộng cộng.

Tiếp tục tăng cường công tác tuyên tuyền phổ biến đến các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn những quy định của pháp luật về công tác bảo vệ môi trường. Tăng cường sự giám sát của cộng đồng dân cư và khuyến khích, động viên các cá nhân, tổ chức thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường.

 Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường giám sát công tác bảo vệ môi trường và yêu cầu Công ty nghiêm túc khắc phục, xử lý ô nhiễm mùi hôi phát sinh từ nhà máy theo yêu cầu tại Công văn số 8165/STNMT-PBVMT, ngày 15/12/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

6. Phòng Văn hóa và Thông tin

Tham mưu UBND huyện xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động Mừng Đảng – Mừng Xuân, kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2022 theo tình hình mới.

Tổ chức phù hợp các hoạt động văn hóa, thể thao, lễ hội bảo đảm an toàn dịch bệnh. Nâng cao chất lượng, hiệu quả các thiết chế văn hóa ở cơ sở trên địa bàn huyện. Tiếp tục xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, chú trọng xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, xây dựng gia đình tiến bộ, ấm no, hạnh phúc. Thực hiện hiệu quả công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch.

Tham mưu UBND huyện thực hiện việc đưa du lịch nông thôn vào Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Triển khai các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch, hỗ trợ doanh nghiệp tham gia các hội chợ triển lãm, hội nghị, hội thảo, tập huấn; tăng cường giao lưu, hợp tác phát triển du lịch chuỗi liên kết với tỉnh, thành trong khu vực.

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị khóa XII, Chương trình hành động số 68-CTr/TU ngày 05/10/2017 của Tỉnh ủy Tây Ninh, Quyết định số 3026/QĐ-UBND ngày 13/12/2017 về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra các loại hình, dịch vụ văn hóa, quảng cáo ngoài trời trên địa bàn huyện. Đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao.

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn tạo điều kiện cho các doanh nghiệp viễn thông kiểm tra, rà soát, triển khai cơ sở hạ tầng tại các khu vực sóng viễn thông yếu để nâng cao chất lượng đường truyền internet, bảo đảm thông tin liên lạc phục vụ tốt nhất cho người dân trên địa bàn huyện.

 Đồng thời, tham mưu UBND huyện việc đề nghị các doanh nghiệp viễn thông chủ động phối hợp với UBND xã Thạnh Bắc, Tân Phong kiểm tra, rà soát các khu vực có sóng di động yếu hoặc điểm chưa có sóng di động, nâng cấp đường truyền internet và có kế hoạch triển khai, xây dựng hạ tầng viễn thông (trạm BTS), lắp đặt thiết bị nhằm nâng cao chất lượng phủ sóng di động, chất lượng đường truyền internet.

7. Phòng Y tế, Trung tâm y tế huyện

Thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Chủ động phục vụ công tác phòng, chống dịch; thực hiện nghiêm quy trình cách ly, giám sát y tế, phát hiện kịp thời các trường hợp nghi nhiễm; kịp thời cập nhật kết quả xét nghiệm. Tổ chức tiêm phòng Covid-19 an toàn, khoa học, hiệu quả. Sử dụng hiệu quả trang thiết bị y tế tại từng cơ sở y tế công lập.

Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, phổ biến kiến thức về an toàn thực phẩm, các quy trình quản lý chất lượng tiên tiến, an toàn.

Tăng cường quản lý thuốc, hoạt động khám chữa bệnh đối với các cơ sở hành nghề y dược tư nhân, nha khoa trên địa bàn huyện kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những cơ sở kinh doanh vi phạm.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm về an toàn thực phẩm, nhất là trong dịp lễ, Tết.  Kiểm soát an toàn thực phẩm dựa trên đánh giá nguy cơ, sản xuất kinh doanh theo chuỗi, truy xuất nguồn gốc.

Phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội huyện, các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân tham gia chương trình bảo hiểm y tế toàn dân góp phần tăng tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế. 

8. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

Tổ chức cập nhật thông tin thị trường lao động, điều tra cung, cầu lao động năm 2022.

Thực hiện đào tạo, đào tạo lại cho lao động bị thất nghiệp; hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề; hỗ trợ đào tạo cho người lao động trong doanh nghiệp nhỏ và vừa và các đối tượng chính sách khác.

Thực hiện chính sách đối với người có công theo Pháp lệnh mới; tích cực giải quyết các trường hợp còn vướng mắc chưa được hưởng chính sách. Thực hiện hiệu quả chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.

Tham mưu chính sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo chuẩn Trung ương và hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022 – 2025; chính sách hỗ trợ hộ nghèo không có khả năng thoát nghèo trên địa bàn huyện.

Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022.

Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, giáo dục kiến thức pháp luật, kỹ năng về thực hiện quyền trẻ em. Triển khai thực hiện hiệu quả chính sách pháp luật và các chương trình, đề án về bảo vệ, chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới giai đoạn 2021-2025 theo chỉ đạo của Tỉnh.

Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện vận động xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa, các hoạt động thăm tặng quà gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn huyện nhân dịp Tết Nguyên đán, các ngày lễ lớn trong năm.

Tuyên truyền pháp luật lao động, từng bước xây dựng quan hệ lao động trong doanh nghiệp ổn định, nâng cao ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp của người lao động; xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch Tuần lễ quốc gia an toàn vệ sinh lao động và Chương trình mục tiêu quốc gia an toàn, vệ sinh lao động giai đoạn 2021-2025; kiểm tra việc thực thi Bộ Luật lao động năm 2019.

9. Phòng Nội vụ

Tham mưu UBND huyện triển khai thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức huyện năm 2022. Triển khai kế hoạch kiểm tra công vụ, cải cách hành chính năm 2022, đẩy mạnh công tác cải cách hình chính, kiểm tra công vụ, nâng cao hiệu quả làm việc trong các cơ quan, đơn vị.

Triển khai thực hiện Đề án Phát triển nguồn nhân lực khu vực công chất lượng cao tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021-2025.

Đánh giá, thực hiện việc cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức
theo chức danh, cơ cấu ngạch, vị trí việc làm theo đúng khung năng lực của từng vị trí đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; thực hiện nghiêm túc việc tinh giản biên chế để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; thực hiện hiệu quả đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết số 18-NQ/TW và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

Thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ công chức, viên chức, người lao động; công tác nâng lương thường xuyên, điều động, bổ nhiệm, luân chuyển, xử lý cán bộ, công chức, viên chức vi phạm theo quy định; đánh giá phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2022.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tôn giáo; phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn, giúp đỡ các cơ sở tôn giáo, chức sắc các tôn giáo hoạt động theo đúng quy định của pháp luật. Xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tôn giáo năm 2022 và Kế hoạch bồi dưỡng cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo và quản lý nhà nước về tôn giáo năm 2022.

Tham mưu tổ chức hội nghị đối thoại với nhân dân theo quy định tại Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị ban hành quy định về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Phối hợp Phòng Giáo dục và Đào tạo tham mưu xây dựng kế hoạch tuyển dụng giáo viên (mầm non và tiểu học) còn thiếu theo yêu cầu quy định.

Thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng, công tác thanh niên.

10. Thanh tra huyện

Đẩy mạnh công tác thanh tra, triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch thanh tra năm 2022. Chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện tốt Đề án “nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân gắn với thực hiện cơ sở dữ liệu Quốc gia về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo”.

Thực hiện nghiêm quy định về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo; tập trung giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các vụ việc khiếu nại, tố cáo mới phát sinh; phối hợp nắm tình hình không để xảy ra khiếu nại đông người.

Tăng cường thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; xử lý nghiêm minh, kịp thời các hành vi tham nhũng.

11. Phòng Tư pháp

Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Tập trung vào các văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực năm 2022, các quy định của pháp luật về phòng, chống tội phạm; phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Tham mưu UBND huyện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Kế hoạch kiểm tra thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính năm 2022 trên địa bàn huyện. Đẩy mạnh việc thực hiện công tác cải cách hành chính, cải cách tư pháp, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của ngành Tư pháp.

Nâng cao chất lượng công tác hòa giải cơ sở, phối hợp trợ giúp pháp lý ở các xã, thị trấn; tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác hành chính tư pháp, tăng cường công tác kiểm tra đối với các hoạt động tư pháp, hộ tịch.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực bổ trợ tư pháp. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong các lĩnh vực hành chính tư pháp, đưa các lĩnh vực đến gần với người dân, phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân.

12. Chi Cục thuế  khu vực Tân Biên – Tân Châu

Triển khai thực hiện dự toán thu NSNN năm 2022 do Cục Thuế tỉnh và UBND huyện giao.

Thực hiện nghiêm Luật quản lý thuế, chống thất thu, chống chuyển giá, trốn thuế, chống gian lận thương mại; đôn đốc thu hồi nợ thuế, giảm tỷ lệ nợ đọng thuế, phấn đấu tăng thu ngân sách nhà nước để bổ sung nguồn lực cho phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế; kiểm soát chặt chẽ việc hoàn thuế giá trị gia tăng, quyết liệt chống gian lận trong hoàn thuế.

Chủ động khai thác các khoản thu từ đất, các khoản thu từ hoạt động khai thác khoáng sản. Tháo gỡ, giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, tạo điều kiện để các doanh nghiệp phát triển ổn định, tăng thêm năng lực sản xuất mới, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo nguồn thu vững chắc.

Đẩy mạnh việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý thuế, tạo môi trường thuận lợi, rõ ràng minh bạch cho người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm phát luật về thu ngân sách. Thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, góp phần tăng thu ngân sách ổn định, vững chắc.

Đề xuất những giải pháp để kịp thời giải quyết khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi trong thực hiện, điều hành thu ngân sách Nhà nước. Đồng thời triển khai quyết liệt các biện pháp chống thất thu ngân sách; thu hồi nợ thuế, thực hiện cưỡng chế nợ thuế đúng trình tự và thủ tục quy định.

13. Phòng giao dịch, Chi nhánh Ngân hàng và Quỹ tín dụng trên địa bàn huyện

Bám sát chỉ đạo của ngành thực hiện những giải pháp tín dụng trong tình hình mới. Triển khai có hiệu quả các cơ chế lãi suất áp dụng trong năm 2022.

Sử dụng nhiều hình thức huy động phong phú, đa dạng với những điều khoản hấp dẫn, nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng. Điều hành hoạt động kinh doanh đảm bảo đáp ứng tốt nhất nhu cầu vốn cho nền kinh tế địa phương theo tình hình mới, nhất là vốn cho lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, vốn cho các lĩnh vực ưu tiên: nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Nâng cao các tiện ích trong thanh toán qua ngân hàng, thực hiện các giải pháp đơn giản hóa và hiện đại hóa thủ tục hành chính nhằm giảm chi phí, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong giao dịch. Tăng cường kiểm soát chặt chẽ hoạt động và nợ xấu của các tổ chức tín dụng trên địa bàn, xử lý đúng và kịp thời các vấn đề phát sinh.

14. Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện và các Đồn Biên Phòng trú đóng trên địa bàn huyện.

Thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; tập trung xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, gắn kết chặt chẽ thế trận quốc phòng toàn dân với thế trận an ninh nhân dân. Nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu bảo vệ vững chức chủ quyền biên giới, giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn, tạo điều kiện để địa phương phát triển kinh tế - xã hội.

Nắm chắc tình hình, tuần tra, kiểm soát chặt chẽ tuyến biên giới, kịp thời phát hiện, ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép, mua bán, vận chuyển ma túy, buôn lậu. Tăng cường công tác quan hệ, trao đổi thông tin với lực lượng bảo vệ biên giới phía Campuchia trong công tác đấu tranh các loại tội phạm, quản lý biên giới và phòng chống dịch Covid-19.

15. Chi Cục thi hành án dân sự

Triển khai thực hiện tốt kế hoạch công tác thi hành án dân sự năm 2022.

Thực hiện nghiêm Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành. Phát huy và nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; tiếp tục chấn chỉnh mạnh mẽ kỷ luật, kỷ cương thực thi công vụ, nâng cao năng lực trình độ, kỹ năng quản lý, giải quyết công việc.

Tập trung chỉ đạo giải quyết các vụ việc khó khăn, phức tạp, tồn đọng kéo dài; án liên quan tín dụng, ngân hàng, kinh tế để thu hồi tiền, tài sản cho nhà nước; chú ý giải quyết có kết quả án trọng điểm, vụ việc phức tạp, kéo dài, vụ việc thi hành án liên quan đến tín dụng, ngân hàng.

16. Bảo hiểm xã hội huyện

Đẩy mạnh công tác thu, duy trì và phát triển đối tượng tham gia các loại bảo hiểm, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022 được Bảo hiểm xã hội tỉnh giao.

Tiếp tục đẩy mạnh, tuyên truyền, phổ biến quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về BHXH, BHYT và BHTN để động viên mọi tầng lớp nhân dân tích cực và chủ động tham gia BHXH, BHYT và BHTN. Giải quyết hồ sơ hưởng các chế độ BHXH, BHYT và BHTN đúng quy trình, đúng chế độ quy định.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, nhất là bảo hiểm tự nguyện. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động nghiệp vụ, trong việc chia sẻ, kết nối thông tin, dữ liệu giữa các ngành để nâng cao hiệu quả quản lý đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội và thực thi chính sách bảo hiểm xã hội tại địa phương.

17. Trung Tâm phát triển quỹ đất

Tập trung thực hiện tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, thực hiện các công trình dự án trên địa bàn huyện, tạo thuận lợi cho việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư, đặc biệt các dự án trọng điểm.

Quản lý chặt chẽ các khu đất được giao quản lý để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo đúng quy định.

Chủ trì, phối hợp các cơ quan có liên quan tham mưu UBND huyện thực hiện các thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất các khu đất kêu gọi đầu tư như: khu nhà ở phát triển mới phía đông thị trấn Tân Biên; khu nhà ở đường Nguyễn Minh Châu (Đất nhà hàng Cần Đăng cũ); khu phố thương mại Thị trấn Tân Biên (Đất sân bóng đá huyện).

18. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Tổ chức triển khai thực hiện các dự án đầu tư XDCB được giao trong kế hoạch đảm bảo chặt chẽ, đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng công trình, đặc biệt các dự án trọng điểm của huyện, các dự án liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng. Kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc để cấp có thẩm quyền xem xét, chỉ đạo.

19. Ban quản lý chợ và các bến bãi

Tổ chức triển khai Đề án cho thuê mặt bằng các bến bãi trên địa bàn huyện theo thẩm quyền. Quản lý sử dụng hiệu quả các bến bãi trên địa bàn huyện, khai thác tốt các nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác quản lý nhà nước về chợ văn minh, trật tự đô thị.

20. Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền Thanh

Thông tin tuyên truyền về chủ trương, đường lối của đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các sự kiện lớn của đất nước, chú trọng tuyên truyền về những mô hình hay, cách làm sáng tạo, gương người tốt, việc tốt; kịp thời đấu tranh phản bác các quan điểm, tư tưởng sai trái, không để các thế lực thù địch lợi dụng. Thông tin kịp thời về tình hình văn hóa- xã hội, các vấn đề đang được các
tầng lớp nhân dân quan tâm, tình hinh dịch bệnh và phòng, chống dịch.

Phối hợp tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí của nhân dân. Tham gia các giải thi đấu do tỉnh tổ chức. Chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ công tác tổ chức các giải thể thao trên địa bàn huyện.

21. Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục Thường xuyên huyện

Tổ chức thực hiện tốt các chương trình giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên. Xây dựng kế hoạch tuyển sinh, tổ chức tuyển sinh.  Tổ chức đào tạo nhân lực trực tiếp cho sản xuất, kinh doanh và dịch vụ ở trình độ trung cấp, đào tạo nghề nghiệp dưới 03 tháng. Tư vấn nghề nghiệp, tư vấn việc làm cho người học; phối hợp với các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông tuyên truyền, hướng nghiệp, phân luồng học sinh.

22. Văn phòng HĐND và UBND huyện

Thực hiện tốt chức năng tham mưu tổng hợp các hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân; chức năng quản lý nhà nước về công tác dân tộc, công tác ngoại vụ; tiếp nhận thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện; tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo tại Ban tiếp công dân huyện; công tác quản lý nhà nước về kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn huyện, phối hợp các cơ quan, đơn vị rà soát, cập nhật, công bố thủ tục hành chính kịp thời. Xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số.

Theo dõi, đôn đốc các cơ quan chuyên môn huyện, các xã, thị trấn trong thực hiện nhiệm vụ được giao, định kỳ tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân huyện để kịp thời chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Tham mưu, đề xuất và quản lý chặt chẽ đoàn ra, đoàn vào; công tác lễ tân đối ngoại, bảo hộ công dân; công tác người Việt Nam ở nước ngoài; các hoạt động hội nghị, hội thảo, thăm viếng có yếu tố nước ngoài theo quy định.

Phối hợp Phòng Nội vụ tham mưu thực hiện nâng cao chỉ số cải cách hành chính của huyện

23. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn

Xây dựng triển khai thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của từng xã, thị trấn sát với chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện và tình hình thực tế của địa phương.

Thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Thực hiện nghiêm và hiệu quả các chỉ đạo của UBND huyện về điều hành phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh năm 2022. Đảm bảo phát triển kinh tế, gia tăng giá trị sản xuất ở các lĩnh vực. Tăng cường các giải pháp khai thác nguồn thu ngay từ đầu năm đối với các nguồn thu hiện có, đồng thời điều hành chi ngân sách tiết kiệm, hiệu quả.

Đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo tết cho đối tượng chính sách, hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội. Tiến hành rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo đảm bảo đúng thực chất, đúng đối tượng để hỗ trợ mang lại hiệu quả, giảm nghèo ngày càng bền vững.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các tiêu chí theo Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới mà các xã đăng ký thực hiện trong năm.

Tăng cường công tác tiếp dân, đối thoại với công dân để khi giải quyết khiếu nại, tố cáo đảm bảo tính chính xác, khách quan, có tính thuyết phục cao. Nắm chắc tình hình tranh chấp, khiếu nại, việc giải quyết phải được thực hiện chặt chẽ ngay từ cơ sở, hạn chế khiếu nại vượt cấp; không để vụ việc diễn biến phức tạp trở thành điểm nóng.

Tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính trong triển khai thực hiện công vụ. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chỉ đạo của cấp trên. Xử lý nghiêm những cán bộ, công chức tiêu cực, nhũng nhiễu, không chấp hành kỷ luật, kỷ cương.

Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác quân sự quốc phòng địa phương, hoàn thành tốt tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022, xử lý những vấn đề nổi lên về an ninh trật tự tại địa phương.

24. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện những giải pháp, nhiệm vụ đã đề ra; chịu trách nhiệm trước UBND huyện về việc thực hiện các giải pháp, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Định kỳ hàng tháng, quý, năm kịp thời báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân huyện.

25. Chế độ thông tin báo cáo và đánh giá mức độ hoàn thành thực hiện nhiệm vụ.

Giao Văn phòng HĐND và UBND huyện chủ trì phối hợp Phòng Nội vụ thực hiện xây dựng báo cáo chuyên đề đánh giá tình hình thực hiện quy chế làm việc của UBND huyện và các nhiệm vụ được UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện giao các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan đơn vị, các xã thị trấn thực hiện hằng quý trong năm 2022 được báo cáo cụ thể tại phiên họp thường kỳ UBND huyện, đồng thời đăng tải trên Cổng thông tin điện tử huyện. Trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao hàng quý làm tiêu chí đánh giá tập thể và cá nhân lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương để đánh giá, xếp loại cuối năm.

26. Hội đồng thi đua khen thưởng huyện: căn cứ vào kết quả thực hiện các nhiệm vụ trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị để làm tiêu chí xét thi đua, khen thưởng vào cuối năm (có tính đến tiêu chí chấp hành các quy định chế độ thông tin báo cáo và đánh giá mức độ hoàn thành thực hiện nhiệm vụ)./.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập17
  • Hôm nay180
  • Tháng hiện tại11,444
  • Tổng lượt truy cập4,745,203
hoc tap va lam theo
cong khai minh bach
gop y du thao
hop thu dien tu
cong bao tay ninh
Hỏi đáp trực tuyến
Thi hành pháp luật
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây