KẾ HOẠCH Triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ đủ 5 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn huyện Tân Biên năm 2022

Thứ sáu - 22/04/2022 13:43 667 0

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

Căn cứ Kế hoạch số 1681/KH-SYT, ngày 18/4/2022 của Sở Y tế về việc triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ đủ 5 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2022,

Ủy ban nhân dân huyện Tân Biên xây dựng kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ đủ 5 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn huyện Tân Biên năm 2022 như sau:

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Phòng, chống dịch chủ động bằng việc sử dụng vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới12 tuổi trên địa bàn huyện với mục tiêu toàn huyện hoàn thành tiêm chủng 2 mũi cơ bản, đảm bảo bao phủ miễn dịch cộng đồng cho tất cả đối tượng trẻ trong tháng 4 - 5/2022.

2. Mục tiêu cụ thể:

- 100% trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn huyện được tiếp cận tiêm vắc xin phòng COVID-19.

- Trên 95% trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn huyện đủ điều kiện tiêm chủng được tiêm đủ 02 mũi vắc xin phòng COVID-19.

- Sử dụng hiệu quả khi nguồn vắc xin phòng COVID-19 được phân bổ; đảm bảo an toàn và chất lượng tiêm chủng theo Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng và các quy định của Bộ Y tế về tiêm chủng.

III. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI

1. Nguyên tắc:

- Đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, thống nhất chặt chẽ của cấp Ủy đảng, chính quyền, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp; gắn với trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương và có sự đồng thuận của toàn thể Nhân dân trên địa bàn huyện.

- Tuân thủ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm số 03/2007/QH12 ngày 21/11/2007;

- Việc triển khai tiêm chủng phải theo đúng hướng dẫn của cơ quan chuyên môn, đảm bảo an toàn tiêm chủng; đồng thời tiết kiệm, chống lãng phí; đảm bảo tỷ lệ bao phủ cao và tiếp cận công bằng cho người dân.

- Huy động tối đa các đơn vị y tế trên địa bàn toàn huyện để tổ chức bảo đảm an toàn trong tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.

- Có sự đồng thuận, đồng ý của gia đình, người giám hộ cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi tham gia tiêm chủng.

2. Đối tượng triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19

- Toàn bộ trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi đang sinh sống và học tập trên địa bàn huyện, ưu tiên tiêm trước cho nhóm tuổi lớn từ 11 tuổi và hạ dần độ tuổi, trong đó triển khai tiêm theo lộ trình từ lứa tuổi cao đến thấp theo tiến độ cung ứng vắc xin, dự kiến: 11.871 trẻ.

- Mốc tính tuổi: Đủ ngày, đủ tháng, đủ năm tính đến thời điểm tiêm chủng ( Phụ lục biểu mẫu danh sách kèm theo).

3. Đối tượng hoãn tiêm vắc xin phòng COVID-19

Đối với trẻ mới nhiễm Sars-CoV-2 trong vòng 03 tháng hoặc đang mắc bệnh cấp tính, mạn tính tiến triển theo Quyết định số 5002/QĐ-BYTngày 29/10/2021 về Hướng dẫn tạm thời Khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.

4. Lựa chọn vắc xin sử dụng:

Sử dụng loại vắc xin đã được Bộ Y tế phê duyệt và phân bổ sử dụng cho lứa tuổi này theo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất và Bộ Y tế.

- Vắc xin Pfizer: Liều lượng 0,2 ml, tiêm bắp, lịch tiêm 2 mũi cách nhau 4 tuần.

- Vắc xin Moderna: Liều lượng 0,25 ml, tiêm bắp, lịch tiêm 2 mũi cách nhau 4 tuần.

* Lưu ý: Sử dụng cùng một loại vắc xin để tiêm đủ 2 mũi cho 1 đối tượng.

5. Thời gian, hình thức, địa điểm, triển khai:

5.1. Thời gian:

Dự kiến: Từ ngày 24/4/2022 - 31/5/2022 (kể cả thứ 7 và chủ nhật).

Tổ chức tiêm theo từng nhóm cho nhóm tuổi lớn từ 11 tuổi (học lớp 6), hạ thấp dần độ tuổi theo hướng dẫn chuyên môn, triển khai cuốn chiếu theo trường và tình hình phân bổ vắc xin của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Bộ Y tế.

5.2. Hình thức triển khai:

Tổ chức tiêm theo hình thức chiến dịch tại các cơ sở tiêm chủng cố định, tại điểm tiêm lưu động và trường học. Tổ chức tiêm thực hiện theo quy định tại mục III Hướng dẫn tổ chức buổi tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 ban hành kèm theo Quyết định số 3588/QĐ-BYT ngày 26/7/2021 của Bộ Y tế.

- Tại các cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng trên địa bàn (tại các điểm tiêm chủng cố định và tiêm chủng lưu động đảm bảo điều kiện an toàn tiêm chủng, an toàn phòng, chống dịch; bao gồm: Trung tâm Y tế, bệnh viện, Trạm Y tế xã, thị trấn, các điểm trường...), trong đó: (1) Ưu tiên triển khai tổ chức tiêm chủng tại các trường học,(2) Các điểm tiêm Trạm Y tế, đảm bảo đủ các điều kiện tổ chức tiêm chủng và cấp cứu cho các đối tượng sau tiêm.

- Số lượng bàn tiêm tại các điểm tiêm chủng các đơn vị chủ động xem xét  bố trí phù hợp với số đối tượng từng điểm tiêm đảm bảo an toàn tiêm chủng và tiến độ tiêm chủng đề ra.

5.3. Nhân lực thực hiện tiêm:

- Nhân lực thực hiện tiêm chủng: các cán bộ y tế đã được tập huấn an toàn tiêm chủng, tiêm vắc xin COVID-19 tại Trung tâm Y tế, Trạm Y tế xã, thị trấn.

- Nhân lực thực hiện thường trực cấp cứu phản ứng phản vệ sau tiêm chủng: Huy động tối đa các đội, kíp cấp cứu thường trực tại điểm tiêm chủng đảm bảo mỗi điểm tiêm chủng bố trí tối thiểu 01 kíp cấp cứu.

- Huy động tối đa các lực lượng khác ngoài ngành y tế như lực lượng công an, quân đội, các tổ chức chính trị - xã hội, các ban, ngành, đoàn thể bao gồm Đoàn Thanh niên, Hội phụ nữ... hỗ trợ triển khai tiêm chủng: chuẩn bị tiêm chủng, tổ chức đón tiếp, hướng dẫn phân luồng, hỗ trợ đảm bảo công tác phòng chống dịch tại điểm tiêm, đảm bảo an ninh trật tự, điều phối đối tượng tiêm chủng tại các khu vực để tiêm chủng, tìm kiếm và nhập dữ liệu trong quá trình tiêm chủng

6. Điều tra lập danh sách đối tượng

- Tiến hành điều tra, lập danh sách các đối tượng tiêm chủng. Đối tượng trẻ có thể đi học, chưa hoặc không đi học đang có mặt tại địa phương. Nếu cần thiết có thể huy động sự hỗ trợ của mạng lưới chính quyền, quản lý tạm trú để phát hiện và lập danh sách trẻ tránh bỏ sót trẻ đối tượng.

- Phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo rà soát, lập danh sách tiêm cho trẻ đang đi học từ lớp chồi, lá đến hết lớp 5, 6. Đối với trẻ thuộc lứa tuổi này không đi học thì phối hợp với chính quyền địa phương để lập danh sách.

          + Điều tra trong trường học: UBND, Trạm Y tế xã, thị trấn phối hợp với nhà trường lập danh sách theo lớp đối với trẻ đi học bao gồm mẫu giáo, tiểu học, và học sinh lớp 6. Cần trao đổi về kế hoạch phối hợp triển khai với Ban giám hiệu nhà trường, đề nghị nhà trường bố trí giáo viên, cán bộ thống kê, đăng ký đầy đủ học sinh trong độ tuổi theo từng lớphọc.

          + Điều tra tại cộng đồng: trẻ trong độ tuổi từ 5 đến dưới 12 tuổi không đi học, UBND các xã, thị trấn chỉ đạo các lực lượng liên quan Trạm Y tế cấp xã, Y tế ấp, khu phố, cộng tác viên dân số, trưởng ấp, khu phố, mạng lưới chính quyền, quản lý tạm trú để rà soát nhóm trẻ đối tương không đi học tại cộng đồng. Danh sách bao gồm cả đối tượng vãng lai, lưu ý những trẻ chưa được quản lý tại địa phương.

7. Tập huấn cho cán bộ y tế về triển khai vắc-xin phòng COVID-19

Tổ chức tập huấn cho các đơn vị liên quan trước khi triển khai tiêm chủng gồm các nội dung như sau: Xây dựng tài liệu, lập kế hoạch tập huấn và hướng dẫn việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi cho các xã, thị trấn đối với các loại vắc xin đã được Bộ Y tế cấp phép sử dụng cho lứa tuổi này.

8. Trang thiết bị bảo quản, vận chuyển vắc xin:

+ Chuẩn bị đầy đủ hệ thống dây chuyền lạnh lưu trữ và bảo quản vắc xin tại kho Trung tâm Y tế.

+ Tại mỗi điểm tiêm chủng chuẩn bị ít nhất 1 tủ lạnh để bảo quản vắc xin trong ngày tiêm chủng, chuẩn bị đầy đủ phích vắc xin, nhiệt kế theo dõi nhiệt độ và tối thiểu 3 bộ bình tích lạnh/1 phích vắc xin đảm bảo thay đổi trong ngày tiêm chủng.

- Trung tâm Y tế (TTYT) huyện cung cấp vắc xin cho mỗi buổi tiêm hoặc cấp bổ sung tạm thời hòm lạnh, phích vắc xin cho các điểm tiêm lưu động để triển khai chiến dịch, vắc xin còn tồn cuối đợt tiêm tại các cơ sở tiêm chủng được trả lại TTYT huyện tiếp tục bảo quản.

*Cung ứng vắc-xin và vật tư tiêm chủng

- Dựa trên số lượng đối tượng cần tiêm chủng, các tuyến dự trù nhu cầu vắc-xin và vật tư tiêm chủng cần thiết, cụ thể như sau:

Hạng mục

Công thức tính

Số lượng ước tính

Vắc xin

=  Số đối tượng (11.871) x 2

23.742 liều

Bơm kim tiêm 1ml

= Số đối tượng (11.871) x 2 x 1,1

26.116 cây

Bơm kim tiêm 5 ml

= Số lọ vắc xin (1.187) x 1,1

2.667 cây

Hộp an toàn

= (BKT 1 ml + BKT 5 ml)/100 x 1,1

316 hộp

 

   9. Tiếp nhận, cung ứng vắc xin, bơm kim tiêm và hộp an toàn

* Trung tâm Y tế huyện

Tiếp nhận và bảo quản vắc xin phòng COVID-19 tại kho và thực hiện cấp, phát vắc xin COVID-19 cho các điểm tiêm để khẩn trương tổ chức tiêm. Tuỳ theo chủng loại vắc xin thực hiện bảo quản theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất và hướng dẫn của Bộ Y tế; vận chuyển vắc xin từ kho tỉnh về kho huyện, để bảo quản và cấp phát cho các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

* Trạm Y tế các xã, thị trấn:

+ Tiếp nhận vắc xin từ Trung tâm Y tế huyện, bảo quản và vận chuyển vắc xin cho các điểm tiêm chủng. Vắc xin còn lại sau khi kết thúc buổi tiêm sẽ được chuyển về kho huyện hoặc bảo quản ngay tại trạm y tế xã có tủ lạnh bảo quản vắc xin.

+ Tuyến xã, thị trấn: Nhận vắc xin từ tuyến huyện, bảo quản vắc xin và vận chuyển cho các điểm tiêm trong buổi tiêm.

- Các xã, thị trấn đảm bảo đầy đủ các vật tư tiêu hao như: Cồn sát khuẩn 70o; gòn vô khuẩn; dung dịch sát khuẩn tay nhanh... Tùy theo tình hình dịch bệnh đang diễn ra tại địa phương mà Trung tâm Y tế sẽ trang bị thêm các thiết bị phòng hộ chống dịch như: bộ trang phục chống dịch, găng tay, kính chắn giọt bắn… cho các đội tiêm.

+ Dự trù, phân phối đầy đủ bơm kim tiêm, hộp an toàn và trang phục phòng hộ cho các đội tiêm trên địa bàn quản lý theo quy định. 

+ Số lượng vắc xin, bơm tiêm và hộp an toàn nhập kho và xuất kho tại tất cả các tuyến phải được theo dõi, quản lý.

10. Công tác truyền thông:

- Thực hiện tuyên truyền, vận động cho phụ huynh, giáo viên và học sinh để đưa trẻ từ 5 dưới 12 tuổi đủ điều kiện tiêm chủng tích cực tham gia tiêm chủng kịp thời và đầy đủ.

- Triển khai các hoạt động truyền thông về chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 nhằm nâng cao nhận thức, chia sẻ thông tin và vận động đối tượng tiêm; huy động xã hội tham gia ủng hộ tiêm chủng.

- Cung cấp thông tin cho quan chuyên môn để tuyên truyền đến người dân về đối tượng trẻ em được tiêm, loại vắc xin phòng COVID-19 được tiêm, lợi ích của vắc xin, lịch tiêm, tính an toàn của vắc xin, các sự cố bất lợi sau tiêm, kế hoạch triển khai tiêm và hướng dẫn sử dụng Ứng dụng sổ sức khỏe điện tử.

- Thời gian thực hiện: Thực hiện trước khi triển khai để đảm bảo các bảo các bậc cha mẹ biết cụ thể về sự cần thiết của việc tiêm vắc xin COVID-19 cho đối tượng trẻ em, tính an toàn của vắc xin, các phản ứng sau tiêm có thể gặp và cách xử trí, địa điểm và ngày giờ được tổ chức ở địa phương.

a) Tuyến huyện: Thực hiện truyền thông trên các phương tiện truyền thông đại chúng như đài truyền thanh để người dân biết ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tiêm vắc-xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi để tạo sự đồng thuận từ cộng đồng, an tâm đưa trẻ đi tiêm chủng. Khuyến cáo gia đình cho các em ăn uống đầy đủ trước khi tham gia buổi tiêm chủng.

b) Tuyến xã: Thông báo hàng ngày trên loa (cố định, lưu động), hệ thống truyền thanh về đối tượng, thời gian, địa điểm tổ chức buổi tiêm chủng để tất cả người dân nắm và đưa con em đi tiêm chủng đúng lịch.

- Thông báo cho các thầy cô giáo về công tác tổ chức triển khai, theo dõi phản ứng sau tiêm chủng và liên hệ với nhân viên y tế khi cần thiết.

- Phối hợp với nhà trường/các thầy cô giáo trong truyền thông cho các bậc phụ huynh. Khuyến khích các trường họp phụ huynh để truyền thông, thông báo tới các bậc cha mẹ về việc tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em.

* Lưu ý: Đẩy mạnh truyền thông trước, trong và sau tiêm chủng, kết hợp nhiều phương thứ ctruyền thông, đảm bảo hiệu quả.

11. Tổ chức tiêm chủng

11.1.Tổ chức buổi tiêm chủng

  • Tổ chức triển khai dưới hình thức tiêm chủng chiến dịch tại cơ sở tiêm chủng cố định và kết hợp nhà trường để tổ chức tiêm ngoài trạm (giao UBND các xã, thị trấn phối hợp Phòng Giáo dục và Đào tạo căn cứ tình hình thực tế tại địa phương để thống nhất địa điểm tiêm chủng cho phù hợp):

          + Tiêm tại điểm trường học đối với đối tượng đi học trong trường học.

          + Tiêm tại cở sở tiêm chủng cố định/thường xuyên đối với đối tượng tại cộng đồng: Sử dụng điểm tiêm cố định (bao gồm 10 trạm y tế cấp xã, 01 TTYT huyện);

- Cơ sở tiêm chủng bố trí tiêm chủng theo khung giờ, chia thành nhiều bàn, điểm tiêm chủng bảo đảm giãn cách phòng chống dịch;

- Quy trình tổ chức buổi tiêm chủng thực hiện theo đúng quy định tại Hướng dẫn tổ chức buổi tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 ban hành kèm theo Quyết định số 3588/QĐ-BYT ngày 26/7/2021 của Bộ Y tế.

- Tư vấn hướng dẫn cho cha mẹ, người giám hộ

+ Cha mẹ, người giám hộ thực hiện ký phiếu đồng ý tiêm chủng (nếu đồng ý tiêm chủng cho đối tượng này) theo mẫu ban hành kèm theo Kế hoạch này.

+ Thực hiện khám sàng lọc trước tiêm theo hướng dẫn hiện hành của Bộ Y tế và chỉ định loại vắc xin sử  dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

+ Hướng dẫn cách theo dõi, chăm sóc sau khi tiêm chủng theo các hướng dẫn của Bộ Y tế.

- Rà soát và tiêm vét

Những trường hợp đã được quản lý hoặc chưa được quản lý thuộc đối tượng tiêm nhưng chưa có giấy mời, chưa được tiêm có mặt tại địa bàn ở thời điểm triển khai tiêm chủng đều phải được tiêm vét. Công tác tiêm vét tổ chức như sau:

+ Trong buổi tiêm: Phối hợp với các cộng tác viên cơ sở để thông báo và vận động cha mẹ cho các em đến tiêm chủng.

+ Vào cuối mỗi buổi tiêm: Đánh dấu và xác định những em chưa tiêm trong danh sách điều tra ban đầu và những các em mới đến địa phương. Kịp thời thông báo trên hệ thống truyền thanh hoặc thông báo cho gia đình những em chưa được tiêm để đưa các em đến tiêm.

+ Cuối đợt: Tổng hợp số lượng những em chưa tiêm để bố trí đội tiêm và tiến hành tiêm vét. Phân công cán bộ liên hệ với các hộ gia đình thông báo lại địa điểm và thời gian tiêm vét và huy động các em ra tiêm.

+ Đối với các trường hợp tạm hoãn: Cần có kế hoạch tiêm vét vào cuối đợt tiêm.

* Lưu ý: Cần tổ chức tiêm vét vắc-xin phòng COVID-19 tại các Trạm Y tế cấp xã để đảm bảo mục tiêu bao phủ vắc-xin ngoài cộng đồng trên 95%.

11.2. Công tác đảm bảo an toàn tiêm chủng

- Đảm bảo yêu cầu về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực theo quy định tại Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng và Thông tư số 34/2018/TT-BYT ngày 12/11/2018 của Bộ Y tế, đồng thời phải đảm bảo các quy định tiêm chủng trong tình dịch COVID-19 theo hướng dẫn công văn số 2251/BYT-DP của Bộ Y tế. 

- Số buổi tiêm chủng tại mỗi điểm tiêm phụ thuộc vào số đối tượng trên địa bàn, đảm bảo đúng số đối tượng/bàn tiêm/buổi tiêm.

- Phân công nhân sự cụ thể tại điểm tiêm chủng: Cán bộ tư vấn, khám sàng lọc, cán bộ thực hiện tiêm chủng, cán bộ theo dõi và xử lý phản ứng sau tiêm chủng và người hỗ trợ (tiếp đón, hướng dẫn người được tiêm thực hiện đúng quy trình tiêm chủng tránh tập trung đông người tại mỗi khu vực tiêm…).

- Mỗi cơ sở tiêm chủng và điểm tiêm lưu động phải có hộp chống sốc và cơ số thuốc chống sốc đầy đủ đúng theo qui định, phải bố trí đội cấp cứu lưu động sẵn sàng xử lý các trường hợp sự cố bất lợi trong tiêm vắc xin phòng COVID-19, phải bố trí trang thiết bị, phương tiện xử trí cấp cứu tại chỗ và phương án cụ thể để hỗ trợ cấp cứu trong trường hợp cần thiết.

- Tại các điểm tiêm chủng nhân viên y tế và những người hỗ trợ tham gia phải thực hiện 5K.

- Để phòng phản ứng phản vệ có thể xảy ra khi tiêm vắc xin phòng Covid-19 theo Công văn số 4198/BYT-KCB ngày 22/5/2021 của Bộ Y tế về việc triển khai công tác an toàn tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cần thực hiện:

+ Chuẩn bị sẵn 01 Bơm tiêm có chứa dung dịch Adrenalin 1mg/1ml (rút sẵn thuốc Adrenalin 1mg/1ml vào bơm tiêm gắn sẵn kim, đậy kín kim tiêm bằng nắp).

+ Khi thấy một trong các dấu hiệu của phản vệ (khó thở, vật vã, phù nhanh, mạch nhanh nhỏ, đau quặn bụng, ỉa chảy ...) tiêm bắp ngay 1/2 mg Adrenalin tiêm bắp (ưu tiên mặt trước bắp cơ đùi), sau đó theo dõi và xử trí theo Hướng dẫn xử trí cấp cứu phản vệ ban hành kèm theo Thông tư số 51/2017/TT-BYT.

+ Kết thúc buổi tiêm chủng nếu không sử dụng đến cần phải hủy bỏ bơm tiêm có chứa dung dịch Adrenalin 1mg/1ml.

12. Công tác quản lý đối tượng thống kê báo cáo, cập nhật trên phần mềm Tiêm chủng Quốc gia và Hồ sơ sức khỏe:

- Các địa phương, đơn vị thành lập tổ báo cáo, tổ cập nhật mũi tiêm lên hệ thống phần mềm tiêm chủng COVID-19, thực hiện báo cáo kết quả tiêm theo biểu mẫu quy định, hàng ngày tổng hợp và đánh giá kết quả tiêm chủng trên tổng dân số địa bàn làm cơ sở để điều chỉnh kịp thời tiến độ tiêm.

- Theo dõi và cập nhật đầy đủ số đối tượng và mũi tiêm trên hệ thống phần mềm Hồ sơ sức khỏe điện tử.

          13. Giám sát và xử trí sự cố bất lợi sau tiêm chủng:

          Thực hiện theo các quy định chuyên môn của Bộ Y tế, Sở Y tế hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

- Theo dõi tại điểm tiêm chủng 30 phút.

- Tiếp tục theo dõi trẻ 28 ngày sau tiêm, đặc biệt trong vòng 7 ngày đầu.

- Nội dung Hướng dẫn người được tiêm chủng tự theo dõi sau tiêm vắc xin COVID-19 tại Văn bản số 5488/BYT-KCB ngày 09/7/2021.

- Đến cơ sở y tế khi có 1 trong các dấu hiệu nghiêm trọng.

* Lưu ý: trong 3 ngày đầu sau tiêm phụ huynh hỗ trợ theo dõi 24/24, tránh vận động mạnh.

14. Giám sát và báo cáo hoạt động tiêm

          - Giám sát trước triển khai: Công tác chuẩn bị tiêm vắc xin phòng COVID-19 bao gồm xác định đối tượng, lập kế hoạch tổ chức điểm tiêm, dự trù vắc xin, vật tư tiêm, phân công nhân lực và xử trí cấp cứu phản ứng sau tiêm chủng (nếu có).

          - Giám sát trong triển khai: công tác tổ chức buổi tiêm chủng và đảm bảo an toàn tiêm chủng (khám sàng lọc, theo dõi sau tiêm).

          - Giám sát sau triển khai: Đánh giá nhanh tỷ lệ tiêm, rà soát đối tượng tiêm, ghi chép, thống kê báo cáo.

IV. KINH PHÍ:

- Theo hướng dẫn tại Kế hoạch số 2547/KH-UBND của UBND tỉnh ngày30/7/2021 triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 năm 2021-2022.

- Nội dung chi bao gồm: Chi cho hoạt động truyền thông; tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ; in biểu mẫu, phiếu khám sàng lọc, phiếu đồng ý tiêm chủng, giấy xác nhận tiêm chủng; Chi vận chuyển và bảo quản vắc xin, xăng xe; Thuê xe; Chi phí cho nhân sự (Hỗ trợ cán bộ tiêm chủng, lực lượng phục vụ tiêm chủng, giám sát, công tiêm chủng); chi phí cho trang thiết bị, vật tư tiêu hao; chi mua thuốc cấp cứu, trang thiết bị phục vụ cấp cứu.

V. TỔ CHỨC TRIỂN KHAI:

1. Công tác chỉ đạo tổ chức, điều hành:

- Ban Chỉ đạo tiêm chủng các xã, thị trấn có trách nhiệm xây dựng và triển khai thực hiện chiến dịch tại địa phương; trực tiếp theo dõi chỉ đạo xuyên suốt trong quá trình triển khai tiêm chủng tại địa phương; huy động và phân công nhiệm vụ cụ thể từng ban ngành tham gia để đảm bảo đạt mục tiêu đề ra.

- Trung tâm Y tế chỉ đạo chuyên môn kỹ thuật, điều phối vắc xin, kiểm tra, giám sát hỗ trợ cập nhật phản ứng sau tiêm chủng.

2. Trách nhiệm của các cơ quan, ngành, địa phương

2.1. Phòng Y tế, Trung tâm Y  tế

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, bàn, ngành, UBND các xã, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch đảm bảo an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.

- Đề nghị Trung tâm Y tế tập trung nguồn lực triển khai chiến dịch để đạt được mục tiêu và đảm bảo an toàn, hiệu quả.

- Phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo điều tra, lập danh sách đối tượng tiêm chủng tại các trường học, cân đối số lượng vắc xin được phân bổ.

- Phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện tuyên truyền chiến dịch; phối hợp với các ngành, đoàn thể tổ chức lồng ghép truyền thông tại cộng đồng về triển khai chiến dịch tiêm vắc xin COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn toàn huyện.

- Tham mưu cho Ban Chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 và Ban Chỉ đạo chiến dịch tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19 huyện bố trí đi kiểm tra, giám sát và chỉ đạo công tác tiêm chủng tại các địa phương.

2.2. Phòng Giáo dục và Đào tạo

- Phối hợp với ngành Y tế trong công tác tuyên truyền ý nghĩa, lợi ích, quy mô của chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 05 đến dưới 12 tuổi, thống kê, đăng ký đầy đủ học sinh trong độ tuổi theo lớp, phối hợp tổ chức tiêm vắc xin COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi tại các trường học; phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường công tác truyền thông giáo dục sức khỏe cho giáo viên, học sinh trong điều tra đối tượng.

- Lập danh sách (đảm bảo đầy đủ thông tin) cụ thể các em học sinh đủ điều kiện tiêm chủng, phối hợp Trung tâm Y tế để cân đối số lượng vắc xin; đồng thời theo dõi các trường hợp học sinh đủ điều kiện tiêm do mới nhiễm Sars-CoV-2 trong vòng 03 tháng hoặc đang mắc bệnh cấp tính, mạn tính tiến triển theo Quyết định số 5002/QĐ-BYTngày 29/10/2021 về Hướng dẫn tạm thời Khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 để tổ chức tiêm khi đủ điều kiện.

- Chỉ đạo Ban Giám hiệu Nhà trường triển khai đến Giáo viên chủ nhiệm các lớp, vận động cha mẹ học sinh cho con tham gia chiến dịch tiêm chủng và ký phiếu đồng ý đối với trẻ em (phiếu đăng ký tiêm chủng đính kèm), phát tờ khai y tế và hướng dẫn phụ huynh học sinh thực hiện khai báo y tế trước khi đến điểm tiêm để tiết kiệm thời gian; kiểm tra, giám sát trước, trong khi triển khai chiến dịch;  

- Bố trí nhân lực (cán bộ phụ trách, giáo viên chủ nhiệm, người lao động) hỗ trợ, phòng ốc, trang thiết bị bàn ghế đối với các trường tổ chức điểm tiêm chủng.

2.3. Phòng Tài chính và Kế hoạch

Cân đối nguồn kinh phí; thẩm định dự toán kinh phí hỗ trợ các hoạt động tiêm chủng, đề xuất báo cáo UBND huyện xem xét, quyết định theo đúng chế độ quy định.

2.4. Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và truyền thanh huyện

Phối hợp với ngành Y tế và các cơ quan liên quan đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về tiêm chủng nói chung và chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ đủ 05 đến dưới 12 tuổi để vận động các gia đình đưa con em đi tiêm chủng.

- Tăng cường công tác truyền thông đến người dân, các bậc phụ huynh để được tiếp cận thông tin về vắc xin tiêm chủng cho trẻ em đầy đủ, phù hợp tạo sự chuyển biến trong nhận thức từ đó tham gia tích cực trong việc tiêm chủng cho con em mình.

2.5. Các cơ quan, ban, ngành và các tổ chức đoàn thể huyện

Phối hợp tổ chức tuyên truyền về công tác triển khai chiến dịch tiêm vắc xin COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trong cộng đồng.

2.6. Ban chỉ đạo Tiêm chủng chiến dịch các xã, thị trấn:

- Xây dựng kế hoạch và phương án chi tiết tổ chức triển khai tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn; rà soát quản lý các đối tượng trẻ 5 đến dưới 12 tuổi tại cộng đồng và đối tượng tại trường học.

+ Đối với trẻ em không đến lớp: Lập danh sách trẻ em tại cộng đồng theo tổ, ấp, khu phố;

+ Đối với trẻ em đến trường: Lập danh sách theo trường học, lớp học. Cập nhật danh sách trẻ em tiêm chủng trên phần mềm tiêm chủng COVID-19; tránh trùng lắp hoặc bỏ sót đối tượng; từ đó xây dựng phương án tiêm chủng cho trẻ từ 5 đếndưới 12 tuổi trên địa bàn cho phù hợp.

- Xác định điểm tiêm chủng phù hợp với số lượng trẻ em và điều kiện thực tế tại địa phương. Chủ động bố trí lực lượng tham gia tiêm chủng tại chỗ (đội tiêm, phương tiện vận chuyển cấp cứu, lực lượng hỗ trợ, đảm bảo an ninh trật tự…); sử dụng triệt để nguồn lực tại chỗ (cơ sở vật chất, nhân lực tiêm chủng) để tổ chức tiêm cho trẻ. Nếu cần có sự hỗ trợ nhân lực và phương tiện của tuyến trên, địa phương phải chủ động rà soát để đề xuất kịp thời về UBND huyện, Trung tâm Y tế để xem xét cân đối phù hợp;

- Phối hợp Trung tâm Y tế, Phòng Y tế và các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch và thực hiện nghiêm túc các hướng dẫn chuyên môn trong triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn đảm bảo an toàn, hiệu quả nhất.

- Chịu trách nhiệm theo dõi, quản lý và công tác nhập liệu lên Hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia tại theo quy định.

- Tiếp tục quan tâm bố trí kinh phí hỗ trợ; đồng thời kịp thời có hình thức động viên, khen thưởng cho các lực lượng làm nhiệm vụ tiêm chủng và các địa phương triển khai công tác tiêm chủng nhanh, an toàn và hiệu quả.

Trên đây là Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ đủ 5 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn huyện Tân Biên năm 2022.

Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, Ban Chỉ đạo tiêm chủng các xã, thị trấn trên cơ sở kế hoạch này và căn cứ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao xây dựng kế hoạch cụ thể và tổ chức triển khai chiến dịch, gửi Kế hoạch trước ngày 23/4/2022 và báo cáo kết quả hoạt động chiến dịch về UBND huyện để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Y tế./.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập21
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm20
  • Hôm nay2,466
  • Tháng hiện tại46,903
  • Tổng lượt truy cập4,894,530
hoc tap va lam theo
cong khai minh bach
gop y du thao
hop thu dien tu
cong bao tay ninh
Hỏi đáp trực tuyến
Thi hành pháp luật
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây