THÔNG BÁO Lịch công tác tuần của Chủ tịch - các Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Biên (Từ ngày 01/8/2022 đến ngày 06/8/2022)

Thứ hai - 01/08/2022 16:20 68 0

 

Thời gian

Nội dung

Cơ quan mời

`Địa điểm

Người thực hiện

Thứ hai

01/8/2022

 

 

Cả ngày

Dự diễn tập CH-TM 1 bên 2 cấp trên bản đồ, có một phần thực binh của Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh năm 2022

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh

Tại Sở chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh

CT

Cả ngày

Tham gia đoàn giám sát việc thi công và hiệu quả sử dụng tuyến đường tuần tra biên giới trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Giấy mời số 370/GM-ĐGS ngày 25/7/2022 của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh)

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh

Tại tuyến đường tuần tra biên giới

PCT. Thanh

06 giờ 45

Dự Lễ Truy điệu đồng chí Lê Văn Yên

Ban Tổ chức Lễ tang đồng chí Lê Văn Yên

Tại nhà riêng của đồng chí Lê Văn Yên, ấp Tân Thanh, xã Tân Bình

 

PCT. Trỗi

08 giờ

Dự Lễ Truy điệu đồng chí Nguyễn Hùng Cường

Ban Tổ chức Lễ tang đồng chí Nguyễn Hùng Cường

Tại nhà riêng của đồng chí Nguyễn Hùng Cường, Khu phố 7, thị trấn Tân Biên

 

PCT. Trỗi

13 giờ 30

Khảo sát vị trí xây dựng nhà yến

 

Xã Tân Phong và Thạnh Tây

PCT. Trỗi

15 giờ

Tham dự buổi làm việc về dự án Kênh tiêu Tân Lập cùng Lãnh đạo UBND tỉnh

 

Xã Tân Lập

PCT. Trỗi

Thứ ba

02/8/2022

 

07 giờ

Dự diễn tập CH-TM 1 bên 2 cấp trên bản đồ, có một phần thực binh của Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh năm 2022

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh

Tại Sở chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh

CT

07 giờ 30

Dự họp Ban Chấp hành Đảng bộ xã Thạnh Tây

 

Đảng ủy xã Thạnh Tây

 

PCT. Trỗi

08 giờ

Dự hội nghị tổng kết chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2022

Ban Thường vụ Huyện đoàn Tân Biên

Tại Nhà thiếu nhi Tân Biên

 

PCT. Thanh

09 giờ 30

Tham dự buổi làm việc với Ban Quản lý dự án điện miền Nam (Giấy mời số 5490/GM-VP ngày 01/8/2022 của Văn phòng UBND tỉnh)

Văn phòng UBND tỉnh

Phòng họp số 2 Văn phòng UBND tỉnh

 

PCT. Trỗi

14 giờ

Họp CT, các PCT UBND huyện

Văn phòng HĐND và UBND huyện

Phòng họp UBND huyện

 

CT, các PCT

14 giờ

Dự họp cho ý kiến dự thảo 02 Nghị quyết: Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng nguồn ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Quy định nội dung, mức hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021 – 2025 (Giấy mời số 2811/GM-SNN ngày 01/8/2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)- Phân công Lãnh đạo phòng NN và PTNT dự

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Hội trường A, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

PCT. Trỗi

14 giờ

Dự họp cho ý kiến Ban hành Quy định một số trách nhiệm về quản lý chất lượng thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Giấy mời số 5500/GM-VP ngày 01/8/2022 của Văn phòng UBND tỉnh)

Văn phòng UBND tỉnh

Phòng họp trực tuyến UBND huyện

 

PCT. Thanh

 

Thứ tư

03/8/2022

 

Cả ngày

Họp trực tuyến với Chính phủ (Giấy mời số 2455/GM-UBND ngày 01/8/2022 của UBND tỉnh)

UBND tỉnh

Phòng họp trực tuyến UBND huyện

PCT. Thanh

07 giờ 30

Triển khai kế hoạch tiếp xúc cử tri chuyên đề về thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ

Thường trực HĐND huyện

Phòng họp UBND huyện

PCT. Thanh

07 giờ 30

Dự hội nghị Sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 (Thông báo số 71/TB-KTĐ ngày 25/7/2022 của Khối thi đua huyện, thị xã, thành phố)- Phân công Lãnh đạo Phòng Nội vụ, Văn phòng HĐND và UBND huyện dự

Khối thi đua huyện, thị xã, thành phố

Hội trường UBND huyện Tân Châu

Lãnh đạo UBND huyện

08 giờ

Dự hội nghị Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã tỉnh Tây Ninh lần thứ 5, khóa VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 (Giấy mời số 239/GM-LMHTX ngày 27/7/2022 của Liên minh Hợp tác xã tỉnh Tây Ninh)- Phân công Lãnh đạo Phòng Tài chính – Kế hoạch dự

Liên minh Hợp tác xã tỉnh Tây Ninh

Hội trường Liên minh Hợp tác xã tỉnh Tây Ninh, số 23 Phan Chu Trinh, Phường 2, Thành phố Tây Ninh

 

PCT. Thanh

08 giờ

Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh  Tây Ninh khóa X và sau kỳ họp thứ ba HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

 

Thường trực HĐND huyện

Hội trường UBND xã Thạnh Tây

 

 

PCT. Trỗi

08 giờ

Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh  Tây Ninh khóa X và sau kỳ họp thứ ba HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

 

Thường trực HĐND huyện

Hội trường UBND Thị trấn

CT

10 giờ

Khảo sát vị trí xây dựng điểm dân quân liền kề chốt dân quân biên giới cứ 24 cùng Lãnh đạo UBND tỉnh

 

Xã Tân Lập

CT

14 giờ

Họp Thường trực Huyện ủy

Văn phòng Huyện ủy

Phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy

CT

14 giờ

Họp Ban Chỉ đạo Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và công tác gia đình

Ban Chỉ đạo Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và công tác gia đình huyện Tân Biên

Hội trường UBND huyện

PCT. Trỗi

15 giờ 30

Tiếp xúc cử tri chuyên đề về thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

Thường trực HĐND huyện

Tại Công ty TNHH VMC Hoàng Gia chi nhánh Tân Biên, Khu phố 3, thị trấn Tân Biên

 

PCT. Thanh

Thứ năm

04/8/2022

 

07 giờ

Tiếp công dân định kỳ

 

Ban Tiếp công dân huyện

CT, PCT. Thanh

08 giờ 

Khảo sát Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện

 

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện

CT, PCT. Thanh

08 giờ

Họp Đảng uỷ Quân sự huyện tháng 8 năm 2022 - Dời tuần sau

Đảng ủy Quân sự

Ban Chỉ huy Quân sự huyện

CT

08 giờ

Họp Ban Chỉ đạo Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân Bảo vệ ANTQ 6 tháng đầu năm 2022

Ban Chỉ đạo Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân Bảo vệ ANTQ

Hội trường Công an huyện

PCT. Trỗi

Cả ngày

(sáng 09 giờ 30, chiều 15 giờ 15)

Họp CT, các PCT UBND tỉnh, nội dung 3, 6 (Giấy mời số 5586/GM-VP ngày 03/8/2022 của Văn phòng UBND tỉnh)

Văn phòng UBND tỉnh

Phòng họp trực tuyến UBND huyện

PCT. Thanh

13 giờ 30

Họp chuyên đề đất đai

Văn phòng HĐND và UBND huyện

Phòng họp UBND huyện

PCT. Trỗi

Thứ sáu

05/8/2022

 

 

 

08 giờ

Dự họp trực tuyến toàn quốc triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025 (Giấy mời số 5518/GM-VP ngày 01/8/2022 của Văn phòng UBND tỉnh)

Văn phòng UBND tỉnh

Phòng họp trực tuyến UBND huyện

PCT. Thanh

08 giờ

Dự hội nghị giới thiệu sàn giao dịch công nghệ và thiết bị trực tuyến Tây Ninh (Giấy mời số 18/GM-KHCN ngày 27/7/2022 của Sở Khoa học và Công nghệ)- Phân công Lãnh đạo Phòng KT và Hạ tầng dự

Sở Khoa học và Công nghệ

Hội trường Sở Khoa học và Công nghệ

PCT. Thanh

08 giờ

Hội nghị phổ biến, tuyên truyền tổ chức, cá nhân
sử dụng VLXD mới tiên tiến, thân thiện môi trường, công nghệ mới
trong xây dựng nhà ở, công trình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
(Kế hoạch 1809/KH-SXD ngày 22/7/2022 của Sở Xây dựng)- Phân công Lãnh đạo Phòng KT và Hạ tầng dự

Sở Xây dựng

Hội trường Sở Xây dựng

PCT. Thanh

08 giờ

Họp Hội đồng kỷ luật công chức cấp xã lần 2

Hội đồng kỷ luật công chức cấp xã

Phòng họp UBND huyện

CT

08 giờ

Dự Lễ Vu Lan- Phân công Lãnh đạo Phòng Nội vụ dự

Chùa Phước Hưng

Chùa Phước Hưng, Khu phố 4, thị trấn Tân Biên

Lãnh đạo UBND huyện

08 giờ

Họp giao ban các xã, thị trấn giải quyết khó khăn trong lĩnh vực đất đai

UBND huyện

Phòng họp Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh Tây Ninh – Chi nhánh Tân Biên

PCT. Trỗi

09 giờ 30

Tiếp Lãnh đạo Hội Thanh niên xung phong tỉnh Tây Ninh

 

Phòng họp UBND huyện

CT

10 giờ 30

Tiếp Lãnh đạo Ngân hàng Vietcombank

 

Phòng họp UBND huyện

CT

13 giờ 30

Họp Thành viên UBND huyện cho ý kiến về dự thảo Báo cáo tóm tắt “Đề án nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Tân Biên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”

UBND huyện

Phòng họp trực tuyến UBND huyện

CT, các PCT

14 giờ

Họp giải quyết khiếu nại tố cáo (Dự kiến theo Lịch công tác tuần của CT, các PCT UBND tỉnh)

Văn phòng UBND tỉnh

Phòng họp số 2 Văn phòng UBND tỉnh

 

PCT. Trỗi

15 giờ

Tham dự bàn giao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà trong Điểm dân cư liền kề Chốt Dân quân biên giới trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Giấy mời số 48/GM-BCH ngày 02/8/2022 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh)

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh

Hội trường Ban Chỉ huy Quân sự huyện Châu Thành

PCT. Thanh


Thứ bảy

06/8/2022

 

08 giờ

Dâng hương tại NTLS ngành Bưu Điện (Giấy mời số 76/GM/BTTT ngày 28/7/2022 của Bộ Thông tin và truyền thông)

Bộ Thông tin và truyền thông

Nghĩa trang Giao Bưu, ấp Thạnh Nam, xã Thạnh Tây

PCT. Trỗi

Trên đây là Thông báo lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Biên, trong quá trình thực hiện nếu có điều chỉnh nội dung theo chỉ đạo của Lãnh đạo UBND huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện sẽ có thông báo cụ thể đến các cơ quan, đơn vị biết./.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập13
  • Hôm nay196
  • Tháng hiện tại11,460
  • Tổng lượt truy cập4,745,219
hoc tap va lam theo
cong khai minh bach
gop y du thao
hop thu dien tu
cong bao tay ninh
Hỏi đáp trực tuyến
Thi hành pháp luật
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây