THÔNG BÁO Lịch công tác tuần của Chủ tịch - các Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Biên (Từ ngày 08/8/2022 đến ngày 12/8/2022)

Thứ hai - 08/08/2022 13:48 279 0

 

Thời gian

Nội dung

Cơ quan mời

`Địa điểm

Người thực hiện

Thứ hai

08/8/2022

 

 

08 giờ

Họp trực tuyến với về chuyển đổi số

Văn phòng UBND tỉnh

Phòng họp trực tuyến UBND huyện

 

CT, PCT. Thanh

08 giờ

Họp chuyên đề đất đai và làm việc với Điện lực Tây Ninh về việc giải phóng mặt bằng thực hiện công trình Lộ ra 110kV trạm 220kV Tân Biên

Văn phòng HĐND và UBND huyện

Phòng họp UBND huyện

 

PCT. Trỗi

13 giờ 30

Họp CT, các PCT UBND huyện

Văn phòng HĐND và UBND huyện

Phòng họp UBND huyện

 

CT, các PCT

14 giờ

Dự họp trao đổi và thống nhất các tiêu chí trong dự thảo Nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức  phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2022 – 2025 lần 2 (Giấy mời số 2569/GM- SLĐTBXH ngày 05/8/2022 của Sở Lao động thương binh và xã hội)- Phân công Lãnh đạo Phòng Lao động thương binh xã hội dự

Sở Lao động thương binh và xã hội

Hội trường Sở Lao động thương binh và xã hội

PCT. Thanh

14 giờ

Dự họp cho ý kiến dự thảo các Nghị quyết: Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ nguồn ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030, giai đoạn I từ năm 2021 đến năm 2025; Giao Kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 – 2025 và năm 2022 (Giấy mời số 1150/GM-SNV ngày 05/8/2022 của Sở Nội vụ)- Phân công Lãnh đạo Phòng Nội vụ dự

Sở Nội vụ

Phòng họp Ban Tôn giáo – Dân tộc, số 130 đường Trần Hưng Đạo, phường 2, thành phố Tây Ninh

Lãnh đạo UBND huyện

Thứ ba

09/8/2022

 

07h30

Họp Thường trực Huyện uỷ

Văn phòng Huyện ủy

Phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy

CT

08 giờ

Dự hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 06 tháng triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Giấy mời số 2555/GM-UBND ngày 08/8/2022 của UBND tỉnh)- Phân công Lãnh đạo Công an huyện dự

UBND tỉnh

Hội trường UBND huyện

CT

08 giờ

Dự họp cho ý kiến Kế hoạch diễn tập chữa cháy rừng; báo cáo kết quả rà soát, thống kê việc cất nhà ở, lán trại trên đất rừng (Giấy mời số 5692/GM-VP ngày 08/8/2022 của Văn phòng UBND tỉnh)

Văn phòng UBND tỉnh

Phòng họp số 2 Văn phòng UBND tỉnh

 

PCT. Trỗi

08 giờ

Dự họp thông qua phương án phát triển không gian, phạm vi, quy mô và nội dung nhiệm vụ quy hoạch đô thị Tân Biên (Giấy mời số 5701/GM-VP ngày 08/8/2022 của Văn phòng UBND tỉnh)

Văn phòng UBND tỉnh

Hội trường UBND tỉnh

PCT. Thanh

09 giờ

Dự họp cho ý kiến đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ làm NN, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình (Giấy mời số 5708/GM-VP ngày 08/8/2022 của Văn phòng UBND tỉnh)

Văn phòng UBND tỉnh

Phòng họp số 3 Văn phòng UBND tỉnh

 

PCT. Thanh

13 giờ 30

Làm việc với Đoàn khảo sát của Bộ Quốc phòng về soạn thảo xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 112/2014/NĐ-CP ngày 21/11/2014 của Chính phủ quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền (Giấy mời số 5662/GM-VP ngày 05/8/2022 của Văn phòng UBND tỉnh)

Văn phòng UBND tỉnh

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài

Lãnh đạo UBND huyện

14 giờ

Hội nghị sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (Giấy mời số 5700/GM-VP ngày 08/8/2022 của Văn phòng UBND tỉnh)

Văn phòng UBND tỉnh

Hội trường UBND huyện

 

CT

15 giờ 30

Dự họp về phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất trong Kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 – 2025 của các huyện, thị xã, thành phố (Giấy mời số 5719/GM-VP ngày 08/8/2022 của Văn phòng UBND tỉnh)

Văn phòng UBND tỉnh

Phòng họp số 2 Văn phòng UBND tỉnh

 

PCT. Trỗi

 

Thứ tư

10/8/2022

 

Cả ngày

(Sáng 07 giờ 30, chiều 14 giờ)

Tham gia đoàn khảo sát, thống kê, kiểm kê trữ lượng còn lại của các Giấy phép khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh (Thông báo số 5143/TB-STNMT ngày 05/8/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường)

Sở Tài nguyên và Môi trường

Các xã: Tân Phong, Thạnh Tây, Hòa Hiệp, Tân Bình, Tân Lập, Thạnh Bắc, Thạnh Bình

Lãnh đạo UBND huyện

08 giờ

Tham gia đón tiếp Đoàn công tác của Bộ Xây dựng làm việc về công tác quy hoạch xây dựng, phát triển đô thị (Kế hoạch số 2011/KH-SXD ngày 08/8/2022 của Sở Xây dựng)

Sở Xây dựng

UBND huyện Tân Biên

PCT. Thanh

08 giờ

Dự Hội nghị báo cáo viên trực tuyến tháng 8/2022- Báo vắng

Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Hội trường Huyện ủy

Lãnh đạo UBND huyện

08 giờ

Họp Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện

Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện

Phòng họp UBND huyện

PCT. Trỗi

13 giờ  30

Họp CT, các PCT UBND huyện

Văn phòng HĐND và UBND huyện

Phòng họp UBND huyện

CT, các PCT

14 giờ

Dự họp giao ban xây dựng cơ bản (Giấy mời số 5704/GM-VP ngày 08/8/2022 của Văn phòng UBND tỉnh)

Văn phòng UBND tỉnh

Phòng họp trực tuyến UBND huyện

Lãnh đạo UBND tỉnh

15 giờ 30

Họp Thành viên UBND huyện cho ý kiến về dự thảo Báo cáo tóm tắt “Đề án nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Tân Biên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”

UBND huyện

Phòng họp trực tuyến UBND huyện

CT, các PCT

Thứ năm

11/8/2022

 

07 giờ

Tiếp công dân định kỳ

 

Ban Tiếp công dân huyện

PCT. Trỗi

07 giờ 30

Dự khai mạc giải vô địch Bóng bàn huyện Tân Biên năm 2022

Trung tâm Văn hóa thể thao và truyền thanh huyện

Câu lạc bộ Bóng bàn Hùng Dũng (trong khuôn viên UBND thị trấn Tân Biên)

Lãnh đạo UBND huyện

08 giờ

Dự họp cho báo cáo tiến độ triển khai thực hiện dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư và các dự án nộp hồ sơ đề xuất dự án đầu tư (Giấy mời số 5736/GM-VP ngày 08/8/2022 của Văn phòng UBND tỉnh)

Văn phòng UBND tỉnh

Phòng họp trực tuyến UBND huyện

PCT. Thanh

09 giờ

 Dự họp cho ý kiến về việc thực hiện đảm bảo cơ sở vật chất Chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2021 – 2025 (Giấy mời số 5734/GM-VP ngày 08/8/2022 của Văn phòng UBND tỉnh)

Văn phòng UBND tỉnh

Phòng họp trực tuyến UBND huyện

PCT. Thanh

Cả ngày (Sáng 08 giờ, chiều 14 giờ)

Tham gia kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của BCH TW Đảng về tang cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới đối với Đảng ủy xã Thạnh Bình và Thạnh Bắc

Tổ Kiểm tra của BTVHU

Đảng ủy xã Thạnh Bình và Thạnh Bắc

PCT. Trỗi

08 giờ

Hội nghị sơ kết quy chế phối hợp 3 lực lượng Công an – Quân sự - Biên Phòng 06 tháng đầu năm 2022

Công an huyện

Hội trường Công an huyện

CT

14 giờ

Họp Đảng uỷ quân sự huyện

Đảng ủy Quân sự

Ban Chỉ huy Quân sư huyện

CT

14 giờ

Dự họp về việc thống nhất vị trí xây dựng Quốc Môn và Trạm khu liên hợp tại cửa khẩu quốc tế Tân Nam (Công văn số 1977/ SXD-QHPTĐT ngày 05/8/2022 của Sở Xây dựng)

Sở Xây dựng

Phòng họp Sở Xây dựng (Lầu 2)

PCT. Thanh

16 giờ 15

Dự họp cho ý kiến nội dung kiến nghị của Cục Hải quan đối với quy hoạch các cửa khẩu (Giấy mời số 5776/GM-VP ngày 10/8/2022 của Văn phòng UBND tỉnh)

Văn phòng UBND tỉnh

Phòng họp trực tuyến UBND huyện

PCT. Thanh

Thứ sáu

12/8/2022

 

 

 

07 giờ 45

Dự liên hoan “Đờn ca tài tử Nam bộ” năm 2022

Trung tâm Văn hóa thể thao và truyền thanh huyện

Nhà Thiếu nhi huyện Tân Biên

Lãnh đạo UBND huyện

08 giờ

Dự Lễ Truy điệu đồng chí Trần Ốp

Ban tổ chức Lễ tang đồng chí Trần Ốp

Thạnh Bình

PCT. Trỗi

08 giờ

Tham gia đoàn khảo sát thực tế khu dân cư biên giới và điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới (Kế hoạch số 214/KH-HĐND ngày 05/8/2022 của Thường trực HĐND tỉnh)

Thường trực HĐND tỉnh

Khảo sát thực tế và làm việc tại Phòng hợp UBND huyện

PCT. Trỗi

08 giờ 30

Dự hội nghị tổng kết năm học 2021 – 2022, triển khai nhiệm vụ năm học 2022 – 2023 (Giấy mời số 5777/GM-VP ngày 10/8/2022 của Văn phòng UBND tỉnh)

Văn phòng UBND tỉnh

Phòng họp trực tuyến UBND huyện

PCT. Thanh

14 giờ

Họp Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng huyện

Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng huyện

Phòng họp trực tuyến UBND huyện

CT, các PCT

14 giờ 30

Dự hội nghị sơ kết công tác phối hợp liên ngành làm công tác dân vận trên địa bàn huyện Tân Biên đợt 1 năm 2022

Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác vận động quần chúng

Hội trường Ban Chỉ huy Quân sự huyện

PCT. Thanh

Trên đây là Thông báo lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Biên, trong quá trình thực hiện nếu có điều chỉnh nội dung theo chỉ đạo của Lãnh đạo UBND huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện sẽ có thông báo cụ thể đến các cơ quan, đơn vị biết./.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập10
  • Hôm nay2,007
  • Tháng hiện tại2,007
  • Tổng lượt truy cập3,758,880
hoc tap va lam theo
cong khai minh bach
gop y du thao
hop thu dien tu
cong bao tay ninh
Hỏi đáp trực tuyến
Thi hành pháp luật
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây