THÔNG BÁO Lịch công tác tuần của Chủ tịch - các Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Biên (Từ ngày 25/7/2022 đến ngày 30/7/2022)

Thứ hai - 25/07/2022 16:51 113 0

 

Thời gian

Nội dung

Cơ quan mời

`Địa điểm

Người thực hiện

Thứ hai

25/7/2022

 

 

07 giờ 30

Tham dự lễ xuất quân chương trình “Học kỳ trong quân đội” huyện Tân Biên lần III – Năm 2022

Ban Thường vụ Huyện đoàn

Nhà Thiếu nhi Tân Biên

PCT. Thanh

08 giờ

Hội nghị sơ kết điểm thực hiện khâu đột phá về nâng cao năng lực tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương về công tác quốc phòng địa phương 6 tháng đầu năm 2022

 

Ban Chỉ huy Quân sự huyện

Hội trường BCH Quân sự huyện

CT

08 giờ

Họp chuyên đề đất đai

Văn phòng HĐND và UBND huyện

Phòng họp trực tuyến UBND huyện

 

PCT. Trỗi

08 giờ 30

Viếng Nghĩa trang liệt sĩ  Đồi 82 và khu di tích lịch sử căn cứ Ban An Ninh Trung ương cục miền Nam cùng Đoàn công tác Bộ Công an

Công an tỉnh Tây Ninh

Tại Nghĩa trang liệt sĩ  Đồi 82 và khu di tích lịch sử căn cứ Ban An Ninh Trung ương cục miền Nam

PCT. Thanh

14 giờ

Họp CT, các PCT UBND huyện

Văn phòng HĐND và UBND huyện

Phòng họp trực tuyến UBND huyện

 

CT, các PCT

Thứ ba

26/7/2022

 

06 giờ

Viếng Nghĩa trang liệt sĩ và Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ quy tập trên địa bàn tỉnh và ở Campuchia về nước đợt 2, giao đoạn XXI (mùa khô 2021-2022)

UBND huyện

Nghĩa trang Đồi 82, ấp Thạnh Nam, xã Thạnh Tây

CT, các PCT

07 giờ 30

Dự khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên năm 2022

UBND huyện

Hội trường UBND huyện

CT

07 giờ 30

Dự hội nghị tổng kết Chương trình sữa học đường trong trường mầm non, mẫu giáo, tiểu học trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2018 – 2022- Phân công Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện dự

Sở Giáo dục và Đào tạo

Hội trường A Sở Giáo dục và Đào tạo

PCT. Thanh

08 giờ

Làm việc với Công ty cao su Tân Biên về vệc thực hiện Kết luận Thanh tra 2546/KL-UBND ngày 17/10/2018 của UBND tỉnh 

Văn phòng HĐND và UBND huyện

Phòng họp UBND huyện

 

PCT. Trỗi

08 giờ 15

Viếng Nghĩa trang liệt sĩ cùng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Hải quân và Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ

Ban Thường vụ Huyện ủy

Nghĩa trang Liệt sĩ Đồi 82

Lãnh đạo UBND huyện

09 giờ

Hội nghị tuyên truyền biển, đảo năm 2022

Ban Thường vụ Huyện ủy

Hội trường Huyện ủy

CT, PCT. Thanh

09 giờ

Tham gia nghiệm thu bảo hành Công trình đường Phước Vinh – Sóc Thiết – Tà Xia – Phân công Lãnh đạo Phòng KT và HT tham gia

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng ngành giao thông

Tại đường Phước Vinh – Sóc Thiết – Tà Xia

PCT. Thanh

14 giờ

Kiểm tra biên giới

 

Các xã biên giới

CT

14 giờ

Dự hội nghị sơ kết ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn 6 tháng đầu năm 2022 (Giấy mời số 2679/GM-SNN ngày 25/7/2022 của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn)

Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Hội trường B Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

PCT. Trỗi

16 giờ

Dự họp cho ý kiến xây dựng nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ đối với cán bộ quản lý, giáo viên mầm non và phổ thông về công tác ở những địa bàn đặc thù của tỉnh Tây Ninh; xây dựng Nghị quyết ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công  sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Giấy mời số 5321/GM-VP ngày 25/7/2022 của Văn phòng UBND tỉnh)

Văn phòng UBND tỉnh

Phòng họp số 1 Văn phòng UBND tỉnh

PCT. Thanh

 

Thứ tư

27/7/2022

 

07 giờ 30

Tiếp Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh khảo sát công tác quản lý nhà nước về hoạt động khoáng sản (Thông báo số 82/TB-HĐNDngày 22/7/2022 của Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh)

Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh Tây Ninh

Khảo sát  Hòa Hiệp, Thạnh Tây, sau đó làm việc tại Phòng họp trực tuyến UBND huyện

PCT. Trỗi

07 giờ 30

Khảo sát Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện

 

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện

CT, PCT. Thanh

08 giờ

Dự họp cho ý kiến đối với dự thảo Quyết định ban hành Bộ tiêu chí về nông thôn mới các cấp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021 - 2025 (Giấy mời số 5302/GM-VP ngày 25/7/2022 của Văn phòng UBND tỉnh)- Phân công Lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn dự

 

Văn phòng UBND tỉnh

Hội trường UBND tỉnh

PCT. Trỗi

08 giờ

Tham gia nghiệm thu gói thầu số 12 dự án đường tuần tra biên giới trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (giai đoạn 2017 – 2020) (Giấy mời số 101/GM-SGTVT ngày 25/7/2022 của Sở Giao thông vận tải)- Phân công Lãnh đạo Phòng KT và HT tham gia

Sở Giao thông vận tải

Tại công trình đường tuần tra biên giới (Mốc 133 bến Năm Chỉ đến mốc 143)

CT

08 giờ

Thăm, tặng quà các chiến sỹ Mùa hè xanh tại 3 mặt trận: Tân Phong, Mỏ Công, Tân Bình

Ban Chỉ đạo Tháng Thanh niên và Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè Tân Biên

Các xã: Tân Phong, Mỏ Công, Tân Bình

PCT. Thanh

08 giờ 30

Họp Thường trực Huyện ủy

Văn phòng Huyện ủy

Phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy

CT

14 giờ

Dự họp Ban Chỉ đạo 37

Ban Chỉ đạo 37 huyện

Phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy

PCT. Thanh

14 giờ

Dự họp cho ý kiến: NQ “Nâng cao chật lượng, hiệu quả các
thiết chế văn hóa ở cơ sở và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, các cuộc vận động, các danh hiệu văn hóa”; Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp; Kế hoạch thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp (Dự kiến theo Lịch công tác tuần của CT, các PCT UBND tỉnh)

 

 

Văn phòng UBND tỉnh

Phòng họp số 1 Văn phòng UBND tỉnh

Lãnh đạo UBND huyện

14 giờ

Họp chuyên đề đất đai (Dự kiến theo Lịch công tác tuần của CT, các PCT UBND tỉnh)

 

Văn phòng UBND tỉnh

Phòng họp số 2 Văn phòng UBND tỉnh

PCT. Trỗi

16 giờ

Họp thống nhất nội dung báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc xem xét đề  nghị đề nghị của Công ty TNHH VMC Hoàng Gia về thời gian thuê xưởng Tân Biên

Văn phòng HĐND và UBND huyện

Phòng họp UBND huyện

CT, các PCT

16 giờ

Họp Tổ Công tác thực hiện Quyết định số 1573/QĐ-UBND ngày 10/7/2017 và Quyết định số 223/QĐ-UBND ngày 28/01/2019 của UBND tỉnh Tây Ninh

UBND huyện

Phòng họp trực tuyến UBND huyện

PCT. Trỗi

Thứ năm

28/7/2022

 

07 giờ 30

Họp Ban Thường vụ Huyện ủy

Văn phòng Huyện ủy

Phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy

CT, PCT. Trỗi

Cả ngày (sáng 07 giờ 30, chiều 14 giờ)

Dự họp CT, các PCT UBND tỉnh (Dự kiến theo Lịch công tác tuần của CT, các PCT UBND tỉnh)

 

Văn phòng UBND tỉnh

Hội trường UBND tỉnh

Lãnh đạo UBND huyện

14 giờ

Dự họp về việc tham mưu UBND tỉnh xem xét đề nghị của Công ty TNHH VMC Hoàng Gia về thời gian thuê xưởng Tân Biên (Giấy mời số 1922/GM-SKHĐT ngày 22/7/2022 của Sở Kế hoạch và đầu tư)

Sở Kế hoạch và đầu tư

Phòng họp số 2 Sở Kế hoạch và đầu tư

PCT. Thanh

14 giờ

Dự họp Ban Đại diện Ngân hàng chính sách xã hội

Ban Đại diện Ngân hàng chính sách xã hội

Phòng họp UBND huyện

PCT. Trỗi


Thứ sáu

29/7/2022

 

 

 

08 giờ

Dự họp giao ban các xã, thị trấn

Phòng Tài nguyên và Môi trường

Hội trường UBND huyện

PCT. Trỗi

08 giờ

Họp khối nghe báo cáo chuẩn bị Kế hoạch kinh tế xã hội, dự toán ngân sách 2023  (Dự kiến theo Lịch công tác tuần của CT, các PCT UBND tỉnh)

 

 

Văn phòng UBND tỉnh

Hội trường UBND tỉnh

PCT. Thanh

08 giờ

Họp Ban an toàn giao thông

Ban An toàn giao thông huyện

Hội trường Công an huyện

CT

14 giờ

Họp cho ý kiến đề nghị xây dựng các NQ: ban hành danh
mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước
thuộc lĩnh vực GDĐT; Quy định mức hỗ trợ đăng ký bảo
hộ tài sản trí tuệ đến năm; QĐ ban hành Quy định trách
nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong lĩnh
vực y tế (Dự kiến theo Lịch công tác tuần của CT, các PCT UBND tỉnh)

Văn phòng UBND tỉnh

Phòng họp số 1 Văn phòng UBND tỉnh

Các PCT

14 giờ

Tham dự  giám sát thực hiện công tác an sinh xã hội trên địa bàn huyện

Thường trực HĐND huyện

Phòng họp UBND huyện

PCT. Thanh

14 giờ

Kiểm tra cơ sở

 

Các xã, thị trấn

CT

15 giờ

Dự hội đồng thẩm định giá đất (Dự kiến theo Lịch công tác tuần của CT, các PCT UBND tỉnh)

Văn phòng UBND tỉnh

Phòng họp số 1 Văn phòng UBND tỉnh

PCT. Trỗi

16 giờ

Khảo sát các tuyến đường thu gom rác

Văn phòng HĐND và UBND huyện

Xã Tân Bình, Tân Lập

 

CT, PCT. Thanh


Thứ bảy

30/7/2022

 

08 giờ

Họp chuyên đề cải cách hành chính về thủ tục đất đai

Văn phòng HĐND và UBND huyện

Hội trường UBND huyện

CT, các PCT

Trên đây là Thông báo lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Biên, trong quá trình thực hiện nếu có điều chỉnh nội dung theo chỉ đạo của Lãnh đạo UBND huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện sẽ có thông báo cụ thể đến các cơ quan, đơn vị biết./.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập16
  • Máy chủ tìm kiếm5
  • Khách viếng thăm11
  • Hôm nay1,786
  • Tháng hiện tại1,786
  • Tổng lượt truy cập4,126,790
hoc tap va lam theo
cong khai minh bach
gop y du thao
hop thu dien tu
cong bao tay ninh
Hỏi đáp trực tuyến
Thi hành pháp luật
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây