KẾ HOẠCH Phát triển sản phẩm du lịch cộng đồng trên địa bàn huyện Tân Biên năm 2022

Thứ sáu - 22/07/2022 14:13 2.176 0

Căn cứ Quyết định số 3026/QĐ-UBND ngày 13/12/2017 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 103/NQ-CP ngày 06/10/2017 của Chính phủ và Chương trình hành động số 68-CTr/TU ngày 05/10/2017 của Tỉnh ủy Tây Ninh thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/1/2017 của Bộ Chính trị  (khóa XII) về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Ủy ban nhân dân huyện Tân Biên ban hành Kế hoạch phát triển sản phẩm du lịch cộng đồng trên địa bàn huyện, với những nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Xây dựng và phát triển mô hình du lịch cộng đồng gắn với sự tham gia trực tiếp của người dân và phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử, cảnh quan thiên nhiên của các địa phương và tăng cường thu hút khách du lịch đến huyện, kéo dài thời gian khách lưu trú tại huyện; cung cấp sản phẩm du lịch này đến du khách, công ty lữ hành để khai thác, chào bán đến du khách.

Tăng cường sự tương tác trải nghiệm, hiểu biết về văn hóa, phong tục, tập quán, sinh hoạt giữa du khách và người dân địa phương; tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân địa phương trên địa bàn huyện.

Từng bước xây dựng hạ tầng phục vụ du lịch, phát triển du lịch văn hóa, du lịch sinh thái có sự tham gia của cộng đồng gắn với xây dựng nông thôn mới; kết hợp chặt chẽ việc khai thác hợp lý các nguồn tài nguyên du lịch; giữ gìn an ninh trật tự và vệ sinh môi trường.

Thu hút đầu tư phát triển du lịch đối với các thành phần kinh tế và các nhà đầu tư; phát huy vai trò cộng đồng trong phát triển du lịch bền vững.

2. Yêu cầu

Triển khai kịp thời và hiệu quả Kế hoạch phát triển sản phẩm du lịch cộng đồng trên địa bàn huyện.

Kế hoạch được triển khai trên cơ sở phát huy tối đa sự tham gia của người dân và cộng đồng; do cộng đồng dân cư quản lý, tổ chức khai thác và hưởng lợi.

Xác định rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện mục tiêu phát triển du lịch cộng đồng, nông thôn. Tập trung phát triển du lịch cộng đồng tại các xã, thị trấn theo thế mạnh của từng địa phương.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Phát triển du lịch cộng đồng trên cơ sở khai thác và phát huy các giá trị văn hóa bản địa đặc sắc để xây dựng các chương trình trải nghiệm chân thực, trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng, tạo thương hiệu cho du lịch Tân Biên.

Phát triển sản phẩm du lịch cộng đồng, tăng cường sự tương tác trải nghiệm giữa khách và người dân địa phương thông qua những hoạt động gắn với đời sống sinh hoạt, sản xuất của người dân, từ đó nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, và có ý thức hơn trong việc giữ gìn cảnh quan tự nhiên, những giá trị vật chất và văn hóa truyền thống để phục vụ du lịch.

2. Mục tiêu cụ thể

Xã Tân Bình, Hòa Hiệp, Tân Lập phát triển du lịch cộng đồng gắn với dịch vụ du lịch đường sông, các điểm du lịch sinh thái, sản phẩm mật ong rừng; tăng cường sự tương tác trải nghiệm giữa khách và người dân địa phương thông qua những hoạt động gắn với đời sống sinh hoạt, sản xuất của người dân.

Xã Thạnh Tây, Thạnh Bắc, Thạnh Bình: phát triển du lịch cộng đồng gắn với các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, du lịch gắn với vườn cây ăn trái như bưởi da xanh, xoài Tứ quý, chôm chôm, nhãn, cam, quýt ...

Xã Trà Vong, Mỏ Công: tập trung phát triển du lịch cộng đồng gắn với  phát huy giá trị di tích văn hóa....

Xã Tân Phong: phát triển du lịch cộng đồng gắn với việc thưởng thức, trải nghiệm các mô hình sản xuất sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; thưởng thức giá trị văn hóa truyền thống dân tộc và di tích Tháp Chóp Mạt.

Thị Trấn Tân Biên: phát triển du lịch cộng đồng gắn với thưởng thức văn hóa, ẩm thực nhằm khuyến khích cộng đồng cung cấp các dịch vụ lưu trú, ăn uống; trải nghiệm, khám phá văn hóa bản địa, nếp sống tại cộng đồng, phát triển các sản phẩm du lịch cộng đồng.

III. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Các hoạt động xúc tiến phát triển du lịch cộng đồng

Ban hành kế hoạch triển khai các mô hình du lịch cộng đồng trên địa bàn từng xã, thị trấn.

Ra quyết định thành lập các đội/tổ/hộ gia đình tham gia vào các mô hình, địa điểm thực hiện các mô hình.

Xây dựng nội dung thực hành và huấn luyện nghiệp vụ cho các hộ; tổ chức học tập kinh nghiệm ngoài huyện trên cơ sở đề xuất của các xã, thị trấn.

Hỗ trợ phương tiện, trang thiết bị ban đầu để thực hiện các mô hình khi được cấp có thẩm quyền ban hành chính sách hỗ trợ cụ thể.

Ban hành các tiêu chí, tiêu chuẩn và điều kiện để các tổ chức, cá nhân tuân thủ khi tham gia mô hình du lịch cộng đồng.

Đẩy mạnh truyền thông, quảng bá mô hình: Xây dựng clip, viết blog, xây dựng tờ rơi và các hình thức quảng bá, truyền thông khác phù hợp.

2. Tối đa hóa lợi ích kinh tế và xã hội cho cộng đồng

Quan tâm sử dụng tối đa các giá trị văn hóa phi vật thể, truyền thống của các địa bàn xã, thị trấn trong hoạt động kinh doanh du lịch để một mặt tạo sự khác biệt, tính đặc sắc về sản phẩm để giới thiệu và tăng sức hấp dẫn với khách, mặt khác làm tăng tính bền chặt giữa du lịch và cộng đồng, góp phần gìn giữ và phát triển bản sắc văn hóa và truyền thống của huyện:

Khuyến khích các cơ sở du lịch hỗ trợ các hoạt động phục vụ cộng đồng với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của các địa bàn xã, thị trấn phố bằng các hoạt động thiết thực như: Đóng góp tài chính, nhân lực hay vật chất vào các chương trình, hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương; đóng góp cho các quỹ khuyến học, nuôi dưỡng và phát triển các loại hình văn hóa truyền thống của địa phương (các điệu múa, ca, nhạc, trang phục...).

Ưu tiên tuyển dụng người có hộ khẩu tại địa phương hoặc người đến từ các vùng kinh tế kém phát triển và đào tạo thêm khi cần thiết.

Ưu tiên sử dụng các dịch vụ và hàng hóa là sản phẩm nội địa hoặc sản phẩm của địa phương trong hoạt động kinh doanh của cơ sở lưu trú du lịch, ví dụ: vật liệu xây dựng, nông sản, thực phẩm, đồ uống, vật dụng trang trí, hàng thủ công mỹ nghệ, đồ điện tử, vật dụng văn phòng, vật dụng dùng trong các dịch vụ lưu trú du lịch (buồng ngủ, nhà hàng, dịch vụ bổ sung khác v.v.)

Hỗ trợ các nhà cung ứng của huyện phát triển bằng cách trưng bày và bán các sản phẩm sản xuất tại địa phương tại cơ sở lưu trú (bao gồm thực phẩm và đồ uống, đồ thủ công mỹ nghệ, sản phẩm nông nghiệp, v.v.).

3. Về công tác đảm bảo hạ tầng phục vụ phát triển du lịch

Ưu tiên việc thực hiện lồng ghép các chương trình, kế hoạch, dự án đầu tư cơ sở hạ tầng phát triển kinh tế hàng năm của xã, thị trấn gắn với công tác phát triển du lịch trên từng địa bàn; thường xuyên tu bổ, sửa chữa hệ thống giao thông hiện có (đường bê tông và đường đất liên xã) phục vụ khách tham quan du lịch.

Xây dựng các điểm trưng bày và giới thiệu sản phẩm du lịch của từng xã, thị trấn.

Lựa chọn các hộ dân tham gia hoạt động du lịch cộng đồng, tiến hành tự đầu tư hoặc hợp tác đầu tư với các doanh nghiệp trang bị các điều kiện tối thiểu như nhà vệ sinh, nhà tắm,...phục vụ lưu trú cho khách du lịch.

4. Tổ chức và quản lý

Tổ chức tuyên truyền, vận động người dân cùng tham gia thực hiện công tác phát triển du lịch. Xây dựng các quy chế, phương án phân chia công việc, chia sẻ lợi nhuận trên cơ sở hợp tác cùng có lợi của cộng đồng, đề xuất các biện pháp triển khai thực hiện.

Lựa chọn đội ngũ những người có trình độ của địa phương để tập huấn, đào tạo đảm nhiệm các công việc làm đầu mối tổ chức đưa đón khách, hướng dẫn viên tại điểm... phục vụ phát triển du lịch.

Từng bước lập hồ sơ đề nghị công nhận khu, điểm du lịch, tuyến du lịch địa phương trên địa bàn các xã, thị trấn theo quy định của pháp luật hiện hành.

Tổ chức kết nối các khu, điểm du lịch; các dịch vụ du lịch và các doanh nghiệp lữ hành, các cơ quan báo chí để quảng bá, triển khai và đưa vào hoạt động có hiệu quả các tuyến, điểm du lịch đã được công nhận.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Nguồn kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch này được chi từ nguồn sự nghiệp kinh tế của huyện theo Kế hoạch chi tiết hàng năm do các cơ quan, đơn vị đề xuất.

Nguồn ngân sách hàng năm của các xã, thị trấn theo kế hoạch cụ thể được xây dựng và từ các nguồn kinh phí huy động hợp pháp khác (nếu có).

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Văn hóa và Thông tin

Chủ trì phối hợp các cơ quan, đơn vị huyện và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện Kế hoạch này.

Triển khai việc xây dựng các mô hình; tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ, học tập kinh nghiệm cho các hộ tham gia và kết nối tour tuyến và truyền thông các mô hình phát triển du lịch cộng đồng.

Chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan triển khai thực hiện công tác thông tin, truyền thông các hoạt động về phát triển du lịch cộng đồng trên các phương tiện thông tin.

Kịp thời tham mưu UBND huyện sửa đổi, bổ sung kế hoạch hay tổ chức các sự kiện kích cầu du lịch để đưa khách đến với huyện.

2. Phòng Tài chính và Kế hoạch

Thẩm định, bố trí kinh phí để thực hiện các nội dung, nhiệm vụ theo kế hoạch.

Hướng dẫn các cơ quan đơn vị liên quan tổ chức thực hiện nguồn kinh phí được giao.

3. Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Triển khai thực hiện Kế hoạch Chương trình Mỗi xã một sản phẩm năm 2022 (OCOP) và các năm tiếp theo.

Thực hiện lồng ghép mục tiêu bảo tồn tôn tạo và phát huy giá trị các khu bảo tồn và nâng cao giá trị đa dạng sinh học các khu rừng đặc dụng, phòng hộ gắn với việc phát triển du lịch.

Triển khai thực hiện hiệu quả Đề án về phát triển Nông nghiệp công nghệ cao đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025.

4. Các cơ quan, đơn vị liên quan

Phối hợp chặt chẽ với Phòng Văn hóa và Thông tin triển khai thực hiện Kế hoạch này.

5. Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh

Chủ trì phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin, UBND các xã, thị trấn xây dựng tài liệu, clip, chương trình truyền thông, quảng bá cho các sản phẩm.

6. Đề nghị Hội Nông dân huyện

Chủ trì thực hiện Đề án Nâng cao năng lực cho nông dân phát triển du lịch nông nghiệp trên địa bàn.

Phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin và các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc tổ chức kết nối trưng bày, bán các sản phẩm du lịch của địa phương và kết nối giới thiệu các tour, tuyến du lịch đến các hãng lữ hành.

7. UBND các xã, thị trấn

Xây dựng kế hoạch cụ thể, theo từng địa phương để triển khai thực hiện kế hoạch này.

Triển khai việc xây dựng các mô hình thí điểm; phối hợp tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ và học tập kinh nghiệm cho các hộ tham gia.

Chịu trách nhiệm lựa chọn các đội/tổ/hộ gia đình tham gia vào các mô hình tại địa bàn; đồng thời chủ động bố trí ngân sách để triển khai thực hiện các hoạt động, nội dung thuộc trách nhiệm của địa bàn; Xây dựng kế hoạch hỗ trợ các hộ gia đình được lựa chọn triển khai các dịch vụ.

Chủ động và ưu tiên bố trí kinh phí đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông, điện, nước; nhà vệ sinh công cộng, tôn tạo các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn và các địa điểm triển khai kế hoạch; phát huy hiệu quả giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể, phong tục, tập quán đặc trưng, độc đáo của người dân địa phương để cải thiện sản phẩm, nâng chất lượng dịch vụ du lịch.

Thực hiện hiệu quả công tác truyền thông thu hút sự tham gia của cán bộ, cộng đồng dân cư về phát triển du lịch, bảo vệ môi trường, đảm bảo an ninh an toàn cho du khách và thực hiện tốt quy định của Bộ quy tắc ứng xử trong hoạt động du lịch đã được ban hành.

Chỉ đạo các cán bộ công chức tham gia và tạo điều kiện tốt nhất cho các tổ chức, cá nhân và cộng đồng tham gia thực hiện Kế hoạch này.

Chủ trì xây dựng, ban hành các tiêu chí, tiêu chuẩn và điều kiện để các tổ chức, cá nhân tuân thủ khi tham gia mô hình du lịch cộng đồng.

Trên đây là Kế hoạch phát triển sản phẩm du lịch cộng đồng trên địa bàn huyện Tân Biên. Yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch cụ thể theo chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương và tổ chức triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo, đề xuất qua Phòng Văn hóa và Thông tin để tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân huyện xem xét, điều chỉnh./.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập25
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm23
  • Hôm nay52,159
  • Tháng hiện tại202,735
  • Tổng lượt truy cập5,508,404
hoc tap va lam theo
cong khai minh bach
gop y du thao
hop thu dien tu
cong bao tay ninh
Hỏi đáp trực tuyến
Thi hành pháp luật
Cổng Thông Tin Pháp Điển
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây