Thông tin cần biết
Thứ 6, Ngày 03/10/2014, 14:55
Báo cáo 9 tháng năm 2014
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
03/10/2014
Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội, quốc phòng- an ninh 9 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2014

BÁO CÁO
Tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội,  quốc phòng- an ninh 9 tháng
đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2014
 
PHẦN I
TÌNH HÌNH CÔNG TÁC 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2014
Thực hiện Nghị quyết của Huyện ủy và Hội đồng nhân dân huyện, Kế hoạch của UBND huyện về nhiệm vụ kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh năm 2014. Trong 9 tháng đầu năm 2014, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo điều hành cùng với sự nỗ lực tích cực của các cơ quan, đơn vị, các xã-thị trấn, sự phối hợp của UBMTTQVN huyện, các đoàn thể và nhân dân trong huyện đã thực hiện đạt một số kết quả như sau:
I. VỀ KINH TẾ
1. Sản xuất nông - lâm nghiệp
Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm thực hiện đạt 22.347,77 ha, đạt 90,59%  kế hoạch, giảm 16,56% so với cùng kỳ; diện tích thu hoạch đạt 22.814 ha, giảm 2.874,5 ha so với cùng kỳ, năng suất cây trồng đều đạt kế hoạch đề ra. Chăn nuôi gia cầm tương đối ổn định, 9 tháng đầu năm không phát sinh dịch bệnh trên địa bàn.
Công tác bảo vệ và phát triển rừng được quan tâm, các ngành chức năng phối hợp tổ chức tốt công tác tuần tra, truy quét bảo vệ rừng, 9 tháng đầu năm phát hiện 15 vụ vi phạm Luật bảo vệ và phát triển rừng (giảm 09 vụ so cùng kỳ), đã xử lý hành chính 13 vụ, phạt hành chính 37.850.000đ.
2. Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp- Thương mại- dịch vụ
Giá trị tổng sản lượng công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện trong tháng thực hiện được 37,670 tỷ đồng, luỹ kế 407,795 tỷ đồng, tăng 4,88% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, giá trị doanh nghiệp địa phương thực hiện được 31,520 tỷ đồng, luỹ kế 309,865 tỷ đồng, tăng 0,64% so với cùng kỳ.
Hoạt động vận tải tiếp tục phát triển, đáp ứng tốt nhu cầu vận chuyển hàng hóa, hành khách trên địa bàn. Sản lượng hàng hóa vận chuyển trong tháng đạt 37,560 tấn, luỹ kế đạt 306,727 tấn, đạt 91,25% so cùng kỳ; luân chuyển hàng hóa 3.265 ngàn tấn km đạt, lũy kế 27.432 bằng 97,17% so với cùng kỳ. Số lượng hành khách vận chuyển 50.580 lượt người, luỹ kế đạt 434.827 lượt người, bằng 98,51% so cùng kỳ, luân chuyển hành khách 5.815 ngàn người km, lũy kế 51.288 ngàn người km, bằng 99,28% so với cùng kỳ.

xem chi tiết Tải về tại đây

 

Lượt người xem:  Views:   435
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin cần biết