Thông tin cần biết
Thứ 6, Ngày 30/11/2012, 15:25
KẾ HOẠCH
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
30/11/2012
Xét tuyển viên chức sự nghiệp huyện Tân Biên năm 2012

 

UỶ BAN NHÂN DÂN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 HUYỆN TÂN BIÊN                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                               
 Soá:  78 /KH-UBND                Tân Biên, ngày 19 tháng 11 năm 2012
 
KẾ HOẠCH
Xét tuyển viên chức sự nghiệp huyện Tân Biên năm 2012
 
 


 

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ, về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;  
Căn cứ Quyết định số 851/QĐ-UBND ngày 06/8/2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tân Biên, về việc giao chỉ tiêu biên chế năm 2012 đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp huyện,
Để việc xét tuyển viên chức năm 2012 thực hiện đúng quy định, đảm bảo về chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng nhu cầu sử dụng viên chức tại các đơn vị trên địa bàn huyện, Ủy ban nhân dân huyện Tân Biên xây dựng kế hoạch xét tuyển viên chức sự nghiệp huyện năm 2012 như sau:
I.    Mục đích, yêu cầu
1.    Mục đích
Nhằm bổ sung cho các đơn vị sự nghiệp huyện có đủ số lượng viên chức đáp ứng vị trí việc làm theo quy định. Tuyển viên chức có chuyên môn nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức, tiêu chuẩn theo chức danh nhằm đảm bảo thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao.
2.    Yêu cầu
Việc tuyển dụng viên chức phải được thực hiện đúng theo quy định tại Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ, về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức và các văn bản khác có liên quan.
II.      Thực trạng sử dụng viên chức ở các đơn vị sự nghiệp
Thực trạng sử dụng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn huyện Tân Biên như sau:
 

Stt
Đơn vị
Biên chế được giao
Biên chế hiện có
Nhu cầu tuyển dụng
1
Trung taâm Văn hóa Thông tin và thể thao
10
08
02
2
Đài Truyền thanh
06
05
01
3
Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất
16
12
04
 
TỔNG
32
25
07

 
III.    Nhu cầu tuyển dụng
1. Số lượng cần tuyển
Thực hiện Quyết định số 851/QĐ-UBND ngày 06/8/2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tân Biên, về việc giao chỉ tiêu biên chế năm 2012 đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp huyện,
Căn cứ thực trạng sử dụng biên chế tại các đơn vị sự nghiệp huyện, Uỷ ban nhân dân huyện Tân Biên cần tuyển 07 viên chức bố trí công tác tại Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất và Đài Truyền thanh huyện.
2. Các vị trí cần tuyển
Các vị trí cần tuyển, cụ thể như sau:
 

Stt
ĐƠN VỊ
Nhu cầu
Vị trí việc làm
Số lượng tuyển theo vị trí việc làm
Mã ngạch
Tốt nghiệp Đại học, cao đẳng, trung cấp; ngành tuyển dụng
1
Trung tâm Văn hóa Thông tin và thể thao
02
Âm thanh viên
02
17a.193
 
Đại học ngành:
(1) Quản lý văn hóa,
(1) Âm nhạc
 
2
Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất
04
Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đo đạc
04
01.003
Đại học ngành:
(1)      Trắc địa,
(1) Quản lý đất đai,
(1) Xây dựng Dân dụng
 và Công nghiệp,
(1)      Quản lý thị trường bất động sản
3
Đài Truyền thanh
01
Phóng viên - Bình luận viên
01
17.144
 
Đại học ngành báo chí hoặc cao đẳng phát thanh truyền hình
 
 
TỔNG
07
 
07
 
 

 
 
IV. Nguyên tắc xét tuyển
- Việc tổ chức xét tuyển phải đảm bảo dân chủ, công khai, công bằng thực hiện chính sách ưu tiên theo quy định của Đảng và Nhà nước, mọi công dân có đủ điều kiện theo quy định đều có cơ hội được xét tuyển vào các đơn vị sự nghiệp huyện. Những người được tuyển dụng phải đúng tiêu chuẩn nghiệp vụ của vị trí việc làm và được bố trí đúng việc theo quy định.
- Tổ chức xét tuyển phải thông qua Hội đồng xét tuyển của Huyện.
V. Đối tượng
Là công dân Việt Nam đã tốt nghiệp đại học ngành Quản lý văn hóa, Âm nhạc, Trắc địa, Quản lý đất đai, Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp, Quản lý thị trường bất động sản, Báo chí; cao đẳng phát thanh truyền hình.
VI. Điều kiện và tiêu chuẩn
- Có tuổi đời từ đủ 18 tuổi trở lên đối với nam và nữ
- Phẩm chất, đạo đức, tư tưởng tốt
- Đủ sức khỏe để đảm nhận nhiệm vụ
- Lý lịch bản thân rõ ràng
- Đạt trình độ chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ: Tốt nghiệp đại học, cao đẳng;
- Ngoại ngữ: Biết một trong 5 thứ tiếng thông dụng Anh, Pháp, Nga, Trung, Đức (tương đương trình độ B).
- Tin học: Chứng chỉ tin học văn phòng (trình độ A trở lên).
VII. Tổ chức xét tuyển
1. Căn cứ
- Căn cứ vào chỉ tiêu của đơn vị
- Căn cứ vào nguyện vọng của người dự tuyển
- Căn cứ vào kết quả xếp loại tốt nghiệp ra trường
- Căn cứ vào điểm trung bình cả khóa
          - Căn cứ vào diện ưu tiên của các đối tượng chính sách theo quy định của Nhà nước.
2. Qui định về thứ tự xét tuyển theo từng ngạch
2.1. Những người dự xét tuyển viên chức sự nghiệp huyện sẽ được xét tuyển lần lượt theo hình thức đào tạo: chính quy ---> chuyên tu ---> tại chức ---> từ xa và được tuyển từ người có tổng số điểm cao nhất cho đến hết chỉ tiêu tuyển dụng.
2.2. Điểm xét tuyển được tính như sau: tổng số điểm của điểm học tập, điểm tốt nghiệp. Cụ thể:
a. Điểm học tập được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn học trong toàn bộ quá trình học tập của người dự xét tuyển ở trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1.
b. Điểm tốt nghiệp được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn thi tốt nghiệp hoặc điểm bảo vệ luận văn của người dự xét tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1.
Trường hợp nhiều người có kết quả xét tuyển bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng thì Hội đồng tuyển dụng bổ sung nội dung phỏng vấn để lựa chọn người có kết quả cao nhất trúng tuyển.
c. Xét tuyển đặc cách: Căn cứ Điều 14 của Nghị định 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ, xét tuyển đặc cách đối với các trường hợp sau:
- Người có kinh nghiệm công tác trong ngành, lĩnh vực cần tuyển dụng từ 03 năm trở lên, đáp ứng được ngay yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển;
- Những người tốt nghiệp đại học loại giỏi, tốt nghiệp thạc sĩ, tiến sĩ ở trong và ngoài nước, có chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng.
3. Thành phần Hội đồng xét tuyển
a.    Chủ tịch UBND huyện - Chủ tịch Hội đồng;
b.    Trưởng phòng Nội vụ huyện - Phó Chủ tịch Hội đồng;
c.    Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thông tin và thể thao - Ủy viên;
d.   Giám đốc Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất - Ủy viên;
e.    Chuyên viên Phòng Nội vụ huyện - Ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng.
VIII. Hồ sơ xét tuyển
1. Đơn đăng ký dự tuyển viên chức (theo mẫu quy định)
2. Bản khai sơ yếu lý lịch (có xác nhận của địa phương)
3. Bản sao giấy khai sinh
4. Bản chụp học bạ hoặc bảng điểm khóa học, bằng tốt nghiệp theo yêu cầu phù hợp với tiêu chuẩn của ngạch (không cần công chứng, kèm theo bằng chính để đối chiếu)
5. Giấy khám sức khỏe do trung tâm y tế huyện (thị) cấp. Giấy khám sức khỏe có giá trị trong 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển
6. Hộ khẩu thường trú
7. Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có).
IX. Biện pháp thực hiện
1. Điều tra nắm chắc thực trạng phân bổ chỉ tiêu xét tuyển cho phù hợp từng đơn vị.
2. Thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng và niêm yết công khai tại Phòng Nội vụ về đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn, chỉ tiêu, thời gian, địa điểm nhận hồ sơ; đồng thời phát cho từng người dự tuyển bản thông tin những nội dung có liên quan nêu trên để tham khảo, lựa chọn nguyện vọng.
* Địa điểm hướng dẫn và nhận hồ sơ: Phòng Nội vụ huyện Tân Biên, Khu phố 2, Thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.
3. Thành lập Hội đồng xét tuyển của huyện, gồm từ 5 hoặc 7 thành viên (do UBND huyện thành lập sau khi được Sở Nội vụ phê duyệt Kế hoạch xét tuyển).
4. Phân công trách nhiệm: sẽ do Chủ tịch Hội đồng xét tuyển phân công cụ thể.
X. Lịch thời gian tiến hành các công việc
Từ ngày thông báo xét tuyển đến ngày 15/12/2012: nhận hồ sơ dự xét tuyển của cá nhân, kiểm tra hồ sơ dự tuyển lập danh sách theo thứ tự điểm xét tuyển.
Từ ngày 20/12/2012 đến ngày 31/12/2012: tiến hành xét tuyển và hoàn thành quyết định tuyển dụng.
Ngày 01/01/2013: công bố kết quả xét tuyển và hướng dẫn thủ tục hợp đồng lao động.        
Trên đây là Kế hoạch xét tuyển viên chức sự nghiệp huyện Tân Biên năm 2012.
 
                                                                                                KT. CHỦ TỊCH
                                                                                               PHÓ CHỦ TỊCH
Nơi nhận:
- Sở Nội vụ;                                                          Đã ký
- Phòng Nội vụ;
- Lưu: VP HĐND&UBND huyện.
                                                                      Lê Thiện Hồ

 

Lượt người xem:  Views:   466
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin cần biết