Thông tin cần biết
Thứ 3, Ngày 21/01/2020, 16:00
Thông Báo Về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước (Gỗ)
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
21/01/2020
Thông Báo Về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước (Gỗ)

                       UBND HUYỆN TÂN BIÊN           ​   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                     HỘI ĐỒNG ĐỊNH GIÁ TSTT

Zộc lập - Tự do - Hạnh phúc

                               Số: 01/TB-HĐĐG                               Tây Ninh, ngày 21 tháng 01 năm 2020     

 

THÔNG BÁO

Về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ nhà nướcCăn cứ Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016.

Hội đồng định giá tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước thông báo việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá thanh lý tài sản tịch thu như sau:

1. Tên đơn vị có tài sản đấu giá:

Tên đơn vị: Phòng Tài chính – KH huyện Tân Biên.

Địa chỉ: Số 19, Nguyễn Văn Linh, khu phố 3, thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.

2. Tên tài sản, số lượng, chất lượng tài sản đấu giá:

Tên tài sản:

- 344 (ba trăm bốn mươi bốn) khúc gỗ trắc thuộc nhóm I (tương đương 4.802,5 kg) theo Quyết định 1345/QĐ-CCTHADS ngày 07/09/2018 của Chi cục trưởng Chi cục thi hành án dân sự huyện Tân Biên, Thi hành án chủ động.

-  281 (hai trăm tám mươi mốt) khúc gỗ trắc thuộc nhóm I (tương đương 4.547,4 kg) theo Quyết định 1227/QĐ-CCTHADS ngày 08/08/2018 của Chi cục trưởng Chi cục thi hành án dân sự huyện Tân Biên, Thi hành án chủ động.

3. Giá khởi điểm: 1.776.481.000 đồng. (190.000 đồng/kg)

Bằng chữ: Một tỷ bảy trăm bảy mươi sáu triệu bốn trăm tám mươi mốt ngàn đồng.

4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức bán đấu giá:

Tổ chức bán đấu giá tài sản đăng ký để được lựa chọn phải đảm bảo các yêu cầu sau:

- Có cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá.

- Phải xây dựng và đề xuất phương án đấu giá khả thi, hiệu quả.

- Có năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản, là tổ chức đấu giá được thành lập theo đúng quy định của pháp luật, đã đăng ký hoạt động với Sở Tư pháp, có đầy đủ bản sao chứng thực chứng chỉ hành nghề đấu giá, thẻ đấu giá viên, có tối thiểu 02 hợp đồng đấu giá tài sản với các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh trong thời hạn 03 tháng gần nhất.

- Có đề xuất thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp.

- Là tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh, có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố.

- Các nội dung khác như: Đơn vị đăng ký phải cam kết bảo mật thông tin về cuộc đấu giá. Trong trường hợp có nhiều tổ chức, bán đấu giá được đánh giá ngang bằng nhau về các tiêu chí nêu trên, sẽ ưu tiên lựa chọn đơn vị đã có hợp đồng và tổ chức đấu giá thành công tài sản mà đơn vị đã ký hợp đồng bán đấu giá trước đó.

Hồ sơ pháp lý: bản sao chứng thực đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định thành lập.

5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức bán đấu giá:

Thời gian: 03 ngày kể từ ngày ra thông báo việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (Trong giờ hành chính)

Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức bán đấu giá: Phòng Tài chính – KH huyện Tân Biên

Địa chỉ: Số 19, Nguyễn Văn Linh, khu phố 3, thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.

Hội đồng định giá tài sản tịch thu, sung quỹ nhà nước thông báo đến các tổ chức bán đấu giá tài sản biết và đăng ký./.

 

 

Nơi nhận:

- Đăng Thông tin điện tử;

- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

TRƯỞNG PHÒNG TÀI CHÍNH - KHXem chi tiết tại đây:   Tải về Thong bao lua chon to chuc dau gia - 625 khuc go trac.pdf

Lượt người xem:  Views:   1600
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin cần biết