Tin Kinh tế Xã hội
Thứ 3, Ngày 03/07/2018, 11:00
Tân Biên: Khai giảng lớp bồi dưỡng LLCT và nghiệp vụ cho cán bộ đoàn cơ sở
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
03/07/2018
Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Tân Biên cùng với Ban thường vụ huyện đoàn đã khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác đoàn

         ​Sáng ngày 2.7.2018, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Tân Biên cùng với Ban thường vụ huyện đoàn đã khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác đoàn cho hơn 60 cán bộ làm công tác đoàn ở các xã, thị trấn và các cơ quan ban ngành trong huyện.Quang cảnh lớp học


          Lớp học được tổi chức trong 5 ngày, các học viên sẽ được bồi dưỡng những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa mác-Lênin, tư tưỡng Hồ chí Minh là nền tảng tư tưởng, là cơ sở lý luận của cách mạng Việt Nam, đảng cộng sản Việt Nam - người tổ chức lãnh đạo và là nhân tố quyết định thắng lợi cuả cách mạng Việt nam, hệ thống chính trị và vai trò lãnh đạo của hệ thống chính trị ở nước ta, vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của đoàn thanh niện cộng sản Hồ Chí Minh, vai trò xung kích cách mạng của đoàn thanh niên trong phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ tổ quốc, Thanh niên Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

 

                                                                       Đức Thịnh


Lượt người xem:  Views:   24
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin Kinh tế Xã hội