Tin tức
Thứ 6, Ngày 20/03/2020, 11:00
Tân Biên: Bế giảng lớp bồi dưỡng Lý luận chính trị cho đảng viên mới
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
20/03/2020
Ban tuyên giáo Huyện ủyTân Biên đã bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị khóa I năm 2020

      Chiều ngày 19.3, Ban tuyên giáo Huyện ủyTân Biên đã bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị khóa I năm 2020, cho 73 đảng viên mới được kết nạp ở các Chi, Đảng bộ cơ sở trong toàn huyện .


Trao giấy chứng nhận tốt nghiệp cho các học viên

     Qua 8 ngày học tập, các học viên đã được trang bị những kiến thức cơ bản cơ bản, cốt lõi về Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh; Vai trò, sứ mệnh mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã và đang thực hiện; phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; Xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Đường lối, chủ trương, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ đổi mới của đất nước; Phát triển giáo dục đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, tăng cường quốc phòng - an Nin; Chủ động, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế; Nguyên tắc, tổ chức, hoạt động của đảng và công tác xây dựng đảng ở cơ sở; Những nội dung phấn đấu, rèn luyện, để trở thành đảng viên chính thức, xứng đáng với danh hiệu đảng viên  Đảng cộng sản Việt Nam.

   Kết quả khóa học, 100% học viên đạt từ trung bình trở lên, trong đó có 91,78% khá, giỏi

 

Đức ThịnhLượt người xem:  Views:   191
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin tức