Văn Bản Dự Thảo
Góp ý dự thảo
Loại văn bản:
Quyết định
Lĩnh vực:
Trích yếu:
v/v góp ý dự thảo quyết định ban hành những giải pháp, nhiệm vụ chủ yế chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2019
Nội dung:
QUyết định ban hành những giải pháp, nhiệm vụ chủ yế chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2019
Ngày lấy ý kiến Ngày kết thúc Đồng ý Không đồng ý
08/01/2019 07/02/2019 0 0
Văn bản đã hết hạn lấy ý kiến
danh sách các góp ý