Văn bản Quy phạm Pháp luật
Nghị Quyết 
Số Ký hiệu:
11/NQ-HĐND 
Ban hành:
15/03/2018 
Người ký:
Nguyễn Văn Hồng 
Cơ quan ban hành:
UBND huyện 
Loại văn bản:
Nghị quyết 
Hiệu lực:
04/01/2019 
Trích yếu:
Về điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách huyện năm 2017