Văn bản Quy phạm Pháp luật
Nghị Quyết 
Số Ký hiệu:
06/NQ-HĐND 
Ban hành:
26/08/2018 
Người ký:
Nguyễn Văn Hồng 
Cơ quan ban hành:
UBND huyện 
Loại văn bản:
Nghị quyết 
Hiệu lực:
26/08/2018 
Trích yếu:
Về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2018